FFoU- avdelningsmöte

advertisement
Nätverksträff Hälsokoordinatorer
Datum 2013-09-25
Närvarande: Thomas Stibe, Manosh Levay, Ulla Almström, Maria Åkerlund, Anita Eliasson, Ulrika Tufvesson,
Lisbet Eriksson, Agneta Wenner, Helena Söderström, Catarina Neljestam, SaraLöthegård, Ulla
Franklind, Ulrika W, Mia Pettersson Wessén, Eva Qvarnström, Eva E Åkerlind, Suzanna Prising,
Essi Arwidson, Anna-Karin Karlsson Wikerman, Christina Sjöstrand, Carola Ellström, Maria
Oskarsson, Ulrika Lindahl, Eva Lindén Nyholm, Daniela Baretta Furfält, Runa Hallin, Inga-lill
Westerlund, Marie Berggren, Bo Brantefors, Åsa Grauman, Stina Ek
Ärende
Information
Anteckningar
Information om dokumentation och senaste nytt från Folkhälsoenheten
Dokumentation
25.9.ppt
Kompetens
Östhammar berättar om Livsstilsspåret.
Livsstilsspåret.doc
Stressföreläsning av leg. Psykolog Anna Löfgren, Flogsta VC
Stressrelaterad
psykisk ohälsa 13.pdf
Engagemang
Det har kommit flera intressanta rapporter som rör arbetet med levnadsvanor,
här är länkar till några utvalda:
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-vid-fetma-/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Fysisk-traning-vid-depression/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Generella-halsokontroller-forvuxna/
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Nyanordiska-naringsrekommendationer---seminarium/
Tillgänglighet
All information som går ut, till exempel nästa mötestid, finns på
Hälsokoordinatorsidan på Navet.
Listan över hälsokoordinatorer är uppdaterad och finns på Navet.
Onsdag 12/2 2014 kl 13.30-16.30
Lokal Utsikten, Primärvårdens ledningskontor.
Nästa möte
Anteckningar förda av Stina Ek
Download