Statens beredning för medicinsk utvärdering

advertisement
Från: Jan Liliemark [mailto:[email protected]] Skickat: den 13 november
2012 17:00
Till: S FS
Ämne: VB: S2012/6727/FS (STY 2012/65)
Från: Jan Liliemark Skickat: den 13 november 2012 16:53
Till:
'[email protected]'; '[email protected]'
Kopia:
Registrator
Ämne: S2012/6727/FS (STY 2012/65)
Hej!
Börjar med att be om ursäkt för försenat svar. SBU har dock inget att
anföra angående DS 2012:36.
Hälsningar
Jan Liliemark
Professor, programchef
SBU
Box 3657
103 59 Stockholm
[email protected]
Tel: 0705174651
Anne sjögrens tillägg till detta brev:
Vad är SBU, för dem som inte vet?
Statens beredning för medicinsk utvärdering
(www.sbu.se)
http://ki.se/content/1/c6/13/68/93/SBU_project.pdf
SBU ger kunskap för en bättre vård Inom hälso- och sjukvården är
personalen enligt lag skyldig att arbeta enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. Samtidigt publiceras en så stor mängd vetenskapliga artiklar
att det blir omöjligt för den enskilde vårdgivaren att hinna följa med i den
ständigt växande strömmen av nya forskningsrön….
Download