Patientens delaktighet vid schizofreni

advertisement
Patientens delaktighet vid
schizofreni
• SBU-rapport 2012
• Lennart Lundin
• Psykiatri Psykos, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
www.sbu.se
Fyra nyckelfrågor:
• Kan människor med allvarlig psykisk sjukdom
formulera tankar om sin behandling?
• Vad säger de?
• Vilka metoder finns för att underlätta aktivt
deltagande i den egna behandlingen?
• Tas denna kunskap tillvara?
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
www.sbu.se
Entydigt och robust resultat:
• Olika studier med olika upplägg, design och från
olika länder ger samma resultat. Samma teman
framträder tydligt. Slutsatsen är att personer med
schizofreni och deras anhöriga kan formulera bra
och genomtänkta åsikter om vård och behandling.
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
www.sbu.se
Vad kom fram:
• Man vill bli betraktad som en hel människa
• Medicinerna viktiga men får inte bli den enda delen
av behandlingen
• Sociala frågor måste tas in i behandlingen
• Relationerna till behandlarna viktiga
• Behandlarna måste bekämpa stigmatisering
• Anhöriga viktiga
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
www.sbu.se
Metoder för delaktighet:
• Kissling: Shared decisionmaking
• Malm: Resursgrupp
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
www.sbu.se
Används patienternas åsikter:
• Nej
SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
www.sbu.se
Download