Erratalista

advertisement
Erratalista
1 (1)
Rapport: Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens
organisation, rapport nr 213
Plats
Stod
Ska stå
Sid 449
Person who had
schizophrenia…” [42]
Weissman AG …..
Person who had
schizophrenia…” [39]
Referensen utgår –
finns ej med i
rapporten
Sid 502
Korrigeringsdatum
2014-09-19
2014-09-19
SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering • Tel 08-412 32 00 • Fax 08-411 32 60 • Org nr 202100-4417
Besök Olof Palmes Gata 17, Stockholm • Post Box 3657, 103 59 Stockholm • www.sbu.se
Download