V.15 2017 Elevkårens SAM-projekt: Psykisk ohälsa

advertisement
V.15 2017
Elevkårens SAM-projekt:
Psykisk ohälsa
Nytt i tidskriftshyllan
Strömbackaskolans Elevkår tillsammans
med SAM-projektet bjuder in er till en dag
av föreläsningar om psykisk ohälsa!
Boka in er klass på föreläsningar som
kommer äga rum i Stora samlingssalen.
Schema kommer!
/Elevkåren
Skolsköterskorna på utbildning
26 - 28/4
Onsdag 26 april – fredag 28 april kommer vi
skolsköterskor att vara på utbildning.
Nu finns det två nya tidskrifter om träning
och hälsa i biblioteket.
/Skolsköterskorna
Vi vill även påminna om att bokbordet
fortfarande är fullt med spännande läsning
för påsken.
Påskäggsjakt på biblioteket!
Välkomna in!
/Bibliotekspersonalen
Medverka i kortfilm om fördomar?
Kom och leta påskägg på biblioteket. De
som hittar flest tävlar om fina priser.
Tävlingen pågår från onsdag 5/4 till
skärtorsdag.
Välkomna!
/Bibliotekspersonalen
Vi i BF1A arbetar med en kortfilm om
fördomar, en av dem handlar om
homosexuella. Vi undrar om någon som är
öppet homosexuell vill ställa upp att vara
med på filmen?
Det kommer att vara någon slags intervju
och ni får själva bestämma hur mycket ni vill
synas i bild.
Ni når oss på vår mentors mailadress:
[email protected]
/Eleverna i BF1A
Material som ska in till veckom eddelan det skickas till karolina.lundstr om @p itea.se sen ast m åndagar kl.1 6.30 .
V.15 2017
Men har du damp eller?
En kombinerad föreläsning och föreställning
med oss två elever här från
Strömbackaskolan, med varsin diagnos och
bakgrund av psykisk ohälsa. Våra tankar,
åsikter och funderingar kommer att
presenteras och visualiseras. Hur är det att
ha en diagnos, främst ADHD, i vardagen
och här i skolan? Kan vi göra så att ni utan
diagnoser förstår vad det innebär?
Cajsa Tengblad föreläser:
Tillsammans är det nya själv
- att leva ett gott liv som tonårsförälder
Vi vill visa att personer med psykisk ohälsa
eller diagnos aldrig är ensamma!
Välkomna till vår föreställning som har en
balans mellan allvar och skämt, tal och dans,
lärorik för ALLA – Seriös men inte tråkig.
Dag: Torsdag den 18/5
Tid: kl 10:00
Plats: Stora Samlingssalen
Föreställningen är ca 45-60 min lång.
Anmälan klassvis via mentor till Info.
/Alexandra Persson och Malin Sandberg,
BF2A
Ny gång och cykelplan i Piteå
kommun - din synpunkt är viktig!
En föreläsning utan filter om det härliga
och ibland besvärliga livet som förälder!
Vad är viktigt för mig som förälder? Vad vill
jag skicka med mina barn på livsresan? Hur
kan vi hjälpa våra ungdomar till en sann
självbild, ett gott självförtroende och en
tillräckligt god självkänsla?
Cajsa är hälsopedagog, yrkesföreläsare,
författare, låtskrivare och dipl. coach. Läs
mer om Cajsa på www.cajsatengblad.com
Dag: Onsdag 25 april
Tid: kl. 19-21
Plats: Stora samlingssalen
Begränsat antal platser, först till kvarn!
Föreläsningen är GRATIS!
Piteå kommun ska ta fram en ny gång- och
cykelplan och vill gärna ha synpunkter om
hur det befintliga gång- och cykelvägnätet i
kommunen kan förbättras.
https://www.pitea.se/tycktill
Medborgardialogen pågår under
tidsperioden 3 april - 15 maj 2017
/Frida Pettersson
Arrangör är Elevkåren Strömbackaskolan
och SAM-projektet i Piteå
Biblioteket stänger kl. 13.00 på
skärtorsdag, vecka 15.
Glad påsk!
Material som ska in till veckom eddelan det skickas till karolina.lundstr om @p itea.se sen ast m åndagar kl.1 6.30 .
V.15 2017
Dags att söka stipendier
Företagarstipendium
Stipendium för att stimulera gymnasieelever
till företagstänkande och entreprenörskap
Solanderstipendiet
För att stimulera Piteåungdomar till
högskoleutbildning
Ett årligt stipendium på 10 000 har inrättats
för att stimulera gymnasieelever till
företagstänkande och entreprenörskap.
Sökande kan vara elev eller elevgrupp vid
kommunens gymnasieskola.
Stipendiet kan sökas av gymnasieelev/elever som
läser sista året på gymnasieskolan som då är
folkbokförd i Piteå. Detta innebär att
gymnasieelever från Piteå som utbildar sig i
annan kommun också kan söka stipendiet.
Stipendiet ska tillfalla gymnasieelev/elever som
går vidare till längre universitets- eller
högskolestudier. Stipendiet syftar till att
ekonomiskt underlätta steget till att påbörja en
utbildning.
Skriftlig ansökan lämnas till rektor senast
15 maj 2017
innehållande:
Affärsidé, marknadsbedömning,
finansieringsförslag, kalkyl över kostnader
och intäkter, beräknad sysselsättningseffekt
vid gynnsam utveckling av idén.
Bedömning görs av en jury bestående av
representanter från kommunen,
Strömbackaskolan och företag i kommunen.
Stipendiet kan uppgå till 10 000 kronor och
fördelas på:
1:a pris 5 000 kronor
2:a pris 3 000 kronor
3:e pris 2 000 kronor.
För den händelse ett förslag bedöms
exploateringsbart, ska juryn hemligstämpla
konceptet.
Stipendiet delas ut till elev/elever från både
studie- och yrkesförberedande program på
gymnasieskolan och ska tillfalla elever av båda
könen.
Strömbackaskolans stipendiekommitté beslutar
vilka elever som ska erhålla stipendiet.
Stipendiet beviljas på vårterminen och utbetalas
efter en termins högskolestudier på heltid.
Studierna på högskola/universitet måste påbörjas
senast vårterminen året efter avslutade
gymnasiestudier. Denna tidsperiod kan förskjutas
p.g.a. speciella förhållanden.
Stipendiet delas ut vid kommunfullmäktiges sista
möte före juluppehållet varje år.
Stipendiesumman är 1/3 basbelopp totalt.
Till ansökan ska bifogas kopia på
ansökningshandling till högskola samt ett kortare
personligt brev kring utbildningsplaner.
Ansökan insändes senast 2017-05-15 till
Strömbackaskolan, Niklas Risberg.
/ Stipendiekommittén
Material som ska in till veckom eddelan det skickas till karolina.lundstr om @p itea.se sen ast m åndagar kl.1 6.30 .
V.15 2017
Nationellt prov Sv1(del B),
Dag och tid:
onsdag 26/4 kl.09.00-11.00
Vaktschema:
Stora
s.salen
fram
DWä/MSu
AVi/MSu
Stora
s.salen
bak
AAs
EBg
Lilla
s.salen
B4.3
Gå2
M8.3
Gå5
Oh28
S1.3
NLu
NLu
ASt
ASt
HEr ?
BiJo ?
KGe
KGe
SPe
SPe
DNi
DNi
CBe
CBe
S2.3
S19.3
Ö4.2
Ca4
Ö2.2
Ö6.2
?
Ca3
S1.2
09.00-10.00
LRa
MTu
KRö
ENo
CMe
SEa
MaLa
KLö
10.00-11.00
LRa
MTu
KRö
ENo
CMe
SEa
MaLa
KLö
S4.3
M3.3
Ö24.3
L4.3
Fi9
Gå11
09.00-10.00
BoBj ?
KLu
MHä
BSp
LWi
EHo
10.00-11.00
ANi
KLu
MHä
BSp
LWi
EHo
Placering:
Stora
s.salen
fram
TE1A,29
TE1B,28
57 elever
Stora
s.salen
bak
BF1A
23 elever
Lilla
s.salen
B4.3
Gå2
M8.3
Gå5
Oh28
S1.3
FT1A,16
FT1B,16
32 elever
HA1A
24 elever
VF1A
16 elever
VO1A
24 elever
BA1A,16
BA1B,16
32 elever
EE1A
16 elever
EK1B
29 elever
S2.3
EK1A
29 elever
S19.3
SA1A
29 elever
Ö4.2
ES1A/D
30 elever
Ca4
VF1B,12
BA2E,3
(2 åk9 )
Ö2.2
ES1B,C
26 elever
Ö6.2
SEa
14 elever
(sv2)
?
Ca3
EE1B
16 elever
S1.2
IN1A,13
IN1C,10
23 elever
S4.3
SA1A,
29 elever
M3.3
SA1B,
29 elever
Ö24.3
NA1A
27 elever
L4.3
RL1A,B
19 elever
Fi9
LWi
Gå11
EHo,
12 elever
09.00-10.00
10.00-11.00
Material som ska in till veckom eddelan det skickas till karolina.lundstr om @p itea.se sen ast m åndagar kl.1 6.30 .
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards