Tidplan i Astrofysik

advertisement
Berzeliusskolan, Fy 500 Astronomi
Planering av kursen i Astronomi 30 h - Tidplan - ht 02
Pass nr
1
A404/405
2
A404/405
Datum
26/8
må
30/8
3
A404/405
2/9
4
ute
5/9
20.00
5
A404/405
6/9
6
A404/405
9/9
7
A404/405
13/9
8
16/9
A404
A3
9
20/9
A404/405
10
23/9
A404/405
11
A404-405
27/9
Må
12
A404/405
30/9
Ti
Innehåll
Presentation av Astronomin. Bildspel
Arbete med stjärnbilder i grupper
EZ Cosmos och böcker
EZCosmos samt övriga resurser .
Tema Stjärnbilder - Stjärnkartor
Mytologi om stjärnbilder.
Stjärnorna m Heather Cooper Video
Stjärnors utveckling
Astronomiska koordinater – Almanackan
Observationer på Landeryd
Stjärnbilder i verkligheten
Klart väder krävs (21 42 84)
Start
av Tema
Solen Jorden o månen
Teleskop
Bildspel
Solen
jorden och
D:o
Handhavande
av månen
teleskop
Studium av solfläckar
Tema Solen, jorden och månen forts.
Sol o mån-förmörkelser
Video månen
Kunskapen om universum utvecklas från
Antikens Universum till idag
Bildspel – arbetsblad
Planetsystemet. Hur bildades det?
Planeternas rörelser –antikt och nutid
Keplers lagar
Solen/stjärnor/planeter/galaxer och allt vad
som finns - fördjupningar
hemuppgifter
Översikt av höstens stjärnhimmel
Läxa Gå ut och hitta stjärnbilder på
himlen
Datasal + internbibliotek
Öva skisser på stjärnbilder
Studera natthimlenzenit, ortens meredian, himmelsekvatorn, stjärn-koordinater
Det är KALLT !!
räkna med 2h - Kängor
Varm vinter klädsel, mössa !!
Måldokumet Sol, jord och måne
Mån-laboration hemövning
månkarta
Ev. Animering med EZCosmos
Måldokument planetsystemet
Arbete i grupperna
Solens
utveckling
från -födelse
till död
Ljuset från
stjärnorna
spektrometer
Systematisering av stjärnspektra och
klassindelning av stjärnor
Mer fördjupningsarbete
Konstruera frågor i grupperna
Förberedelse för prov
Mer fördjupningsarbeten
Frågekonstruktion
Bildspel/Hemsidor ???
4/10 och Övningar på hemmaplan Tyvärr kollision
7/10
pga andra uppgifter för B-M
Arbete i grupperna med fördjupning
13
sal S
11/10
PROV
Enskilt
14
A404/405
14/10
Må
15
sal S
18/10
Astronomiforskning vid de stora teleskopen Arbete i grupperna och klart för
i världen- samt fördjupningsarbeten
redovisningar i form av
bildspel/hemsidor
Provet åter
Redovisningar i form av bildspel/hemsidor
Deltagande i idétorget den 14 november på Konsert och Kongress
020815 bribor
Download