Provsvar gynekologiskt HPV-självtest. Provet innehöll inget HPV

advertisement
Mall HPV-självtest, negativt HPV
(röd text ändras eller tas bort innan brevet skickas till kvinnan)
Laboratoriet skickar brevet till kvinnan
Provsvar gynekologiskt HPV-självtest.
Provet innehöll inget HPV (humant papillomvirus) av den
typ som ökar risken för allvarliga cellförändringar
Om HPV-provet du nyligen tog.
Livmoderhalscancer orsakas oftast av ett virus. Det kallas humant papillomvirus, HPV.
Genom att gå på regelbundna cellprovskontroller får du 90 % skydd mot
livmoderhalscancer. Det är tack vare att det går att upptäcka cellförändringar i god tid
innan de hinner bli allvarliga. Dessa är då lätta att behandla.
Om det finns HPV-virus i ditt prov kan en kvarstående infektion orsaka cellförändringar
som på sikt riskerar att utvecklas till cancer. Det tar vanligtvis mer än 10-15 år för lätta
cellförändringar att utvecklas till cancer.
Eftersom du inte gått på regelbundna cellprovskontroller på flera år har du erbjudits
och gjort ett HPV-självtest.
Ditt prov innehöll inga tecken på HPV.
Vi rekommenderar att du fortsätter att gå på de cellprovskontroller du blir kallad
till. Du kommer inte att erbjudas något ytterligare HPV-självtest.
Syftet med gynekologisk cellprovtagning är att skydda dig mot livmoderhalscancer.
Genom provet kan cellförändringar upptäckas och vid behov behandlas innan de hinner
utvecklas till cancer.
Vänliga hälsningar xxxx
Vill du veta mer?
www.1177.se/cellprov
www.cellprov.se
Regionens kallelsekansli 010-473 39 10
Other languages 1177.se/pap-test
Om du får besvär
Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska
du på vanligt sätt kontakta sjukvården.
Från 23 års ålder erbjuds du screening mot livmoderhalscancer. Från 40 års ålder erbjuds du screening med
mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards