Technia och Transcat PLM bildar ett joint venture

advertisement
 Pressmeddelande
Technia och Transcat PLM bildar ett joint venture,
OptimData, för utveckling av Internet of Things applikationer
Stockholm, 24 mars 2015 - Technia, ett dotterbolag till Addnode Group, och Transcat
PLM meddelade idag att de bildar ett joint venture som heter OptimData. Detta i syfte
att stödja utvecklingen av industriella Big Data-applikationer. Dessa industriella
tillämpningar gör det möjligt för företag att utnyttja datadrivna och agila metoder för
att skapa affärsnytta och konkurrensfördelar. Technia och Transcat blir distributörer
av OptimDatas produktportfölj.
Technia, en ledande leverantör av Product Lifecycle Management-lösningar i Norden, investerar
tillsammans med Transcat PLM, en ledande tysk leverantör av Product Lifecycle Managementlösningar, i ett joint venture som heter OptimData.
Denna nya form av FoU-labb kommer att fokusera på att designa och bygga innovativa industriella
applikationer baserade på Big Data. Dessa applikationer kommer att göra det möjligt för företag att
använda en datadriven och agil metod för att skapa affärsnytta baserat på insikter från data och de
kommer också kunna skaffa sig konkurrensfördelar i en tid präglad av Internet of Things.
"När data blir synligt driver det beslutsfattare i deras dagliga arbete, från var som helst, när som
helst", säger Jonas Gejer, VD på Technia. "Samtidigt som det är nödvändigt att komma åt data, är det
förmågan att agera på data som skapar värde. Detta är OptimDatas löfte om industriella data
applikationer."
OptimData arbetar med en Lean start-upmodell för snabb, online och agil utveckling av industriella
tillämpningar. Labbet kommer att vara baserat i Paris, Frankrike under strategisk och operativ ledning
av Laurent Couillard, tidigare VD på Exalead, ett av Dassault Systèmes varumärken.
"Med expertis inom både PLM-domänen och företagsutveckling kommer Technia att vara en viktig
rådgivande partner till OptimData", säger Laurent Couillard. "Denna viktiga allians kommer att skapa
nytta från den breda kundbasen samtidigt som vi kommer att få snabb och exakt respons från Technias
och Transcats erfarna affärsutvecklingsteam."
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Gejer, VD, Technia
Tel: +46 (0) 8 599 204 14, e-post: [email protected]
Gerhard Keller, Managing Director, Transcat PLM
Tel: +49 172 7205 615, e-post: [email protected]
Laurent Couillard, VD, OptimData
Tel: +33 6 728 637 11, e-post: [email protected]
Om Technia
Technia är den ledande leverantören i Norden av PLM-lösningar (Product Lifecycle Management)
som skapar och hanterar produktinformation under en produkts hela livscykel. En PLM-lösning
hjälper företaget att hantera produktinformation under alla faser i en produkts livscykel; från
utveckling, design, tillverkning och försäljning till underhåll och support. Våra lösningar används över
hela världen inom branscher som life science, fordon, resor, detaljhandel, Oil & Gas, telekom, mode
och mat & dryck. Vi har över 800 kunder över hela världen, däribland 20 kunder som är noterade på
Fortune 500. Technia är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic
Small cap. För mer information vänligen besök www.technia.com.
Om Transcat PLM
Transcat PLM GmbH är en mainstream specialist och leverantör av Product Lifecycle Management
(PLM) lösningar. Bolaget grundades 1987 och med 200 anställda och 8 dotterbolag i Tyskland,
Österrike och Slovakien, kan bolaget garantera sina kunder optimal på-plats konsulttjänster och
service. Bolaget finns i Stuttgart, Hannover, Dortmund, München, Saarbrücken, på huvudkontoret i
Karlsruhe, i Linz och i Zilina.
Om OptimData
OptimData är ett nytt innovationslabb som arbetar med Big Data Technologies,
maskininlärningsteknik och säker molnbaserad infrastruktur. OptimData driver smidiga och agila
utvecklingsprocesser för att påskynda olika lösningars tillgänglighet och kvalitet på marknaden. Detta
joint venture har bildats av Technia och Transcat PLM tillsammans med Laurent Couillard, tidigare
VD för Exalead (ett av Dassault Systèmes varumärken). Laurent har på ett mycket framgångsrikt sätt
utvecklat Exalead från en teknisk start-up till ett datadrivet varumärke av marknadsledande karaktär
inom PLM.
Download