Innehåll

advertisement
Innehåll
Förord
t
t
t
t
••
t
••
t
••••••••••••
t
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
•
Tekniken och företagarverksamheten . . . . . . . . . . . . . .
5
De nya företagen under industrialismens pionjärtid
8
t
t
Pionjärtidens utvecklingsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . .
1i
Företagarverksamheten under genombrottsskedet ....
15
Företagarverksamheten efter det första världskriget . .
21
Ivya förutsättningar och nya problem
..... .....
21
Den industriella företagsbildningen under senare årtionden
33
Företagsbildningens finansiering och lokalisering under
senare årtionden
53
t
•
t
••••••••••
t
Finansieringen
Lokaliseringen
•
•
t
•
••••••
•
•
•
•
•
t
•
•
t
•
Den industriella företagarverksamheten efter det andra
världskriget
;........
53
58
61
Download