Retorik - Hast Utveckling

advertisement
Retorik
Med retoriska verktyg får du lättare att förbereda och genomföra presentationer. Du blir
tryggare och mer övertygande när disposition, argument och språkbruk stödjer ditt
huvudbudskap.
Mål
Efter avslutad kurs kommer
du att
Ha tillgång till ett antal
retoriska verktyg som du
kan använda i olika taloch presentationssituationer.
Förstå hur man bygger
upp en argumentation och
en bra disposition för sin
presentation.
Förstå olika sätt att arbeta
med språket för att
förstärka ditt budskap.
Veta vad som gör en
presentation övertygande
och lätt att lyssna till.
Innehåll
Retoriska grundstenar.
Argumentation och
bevisföring.
Språk och formuleringar.
Retoriken i vardagen.
Oförberedda situationer.
Lyssnandet som grund för
retoriken.
Träning med personlig
feedback.
Retoriken är inte allt –
personlighet, integritet
och förtroende.
Målgrupp
Kurslängd
Alla som vill utveckla sin
retoriska förmåga och vara
övertygande i sina
presentationer.
2 dagar
HAST UTVECKLING AB
Gatugårdsvägen 11G 423 33 Torslanda
Tel 031 56 25 20 Fax 070 611 52 96
[email protected] www.hastutveckling.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards