Levnadsvanornas betydelse för hälsa och livskvalitet Vad innebär

advertisement
Folkhälsopolitisk policy, Seminarium 2 den 10 oktober
Levnadsvanornas betydelse för hälsa och livskvalitet
Vad innebär den fysiska hälsan för den psykiska hälsan?
Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet
Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 stort fokus på livsstil
 rörelse och bra mat för hälsa
och välbefinnande
 det lönar sig att satsa på hälsa
Livsstilsfrågor - mycket aktuella
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – stöd för styrning och ledning
Livsstil och hälsa
- evidensbaserad medicin
Mekanismer
Kliniska studier
Interventionsstudier
Observationer
Epidemiologiska studier
Enkelt mätbara livsstilfaktorer
starkt kopplade till hjärtkärldöd och total dödlighet
Var tredje 60-åring i Stockholms län, n 4232
(78% deltagande), uppföljning 11 år,
375 nya CVD, 427 dödsfall







icke rökare
alkohol 0,6-30 gr/dag
motion minst en gång i veckan
lite korv och bacon
fisk minst en gång i veckan
grönsaker dagligen
frukt dagligen
Hos såväl män som kvinnor
och oberoende av BMI och utbildning
Carlsson AC et al. Int J Cardiol 2012; in press
Kraftigt minskad dödlighet hos kvinnor
och män som lever hälsosamt
75 %
65 %
Livsstilspoäng 0-7 ; 0-2 faktorer=ohälsosam, 3 faktorer=mindre hälsosam
4-5 faktorer=hälsosam, 6-7 faktorer=mycket hälsosam
Carlsson AC et al. Int J Cardiol 2012; in press
Den som lever hälsosamt har
en mycket större chans att hålla sig frisk
och leva längre!
Oberoende av vikt
och utbildning!
Livsstilspoäng 0-7 ; 0-2 faktorer=ohälsosam, 3 faktorer=mindre hälsosam
4-5 faktorer=hälsosam, 6-7 faktorer=mycket hälsosam
Carlsson AC et al. Int J Cardiol 2012; in press
Lönar det sig att ändra livsstil
efter hjärthändelse?
OASIS - Organization to Assess Strategies
in Acute Ischemic Syndromes
18 809 patienter, 21-97 år, m 67 år, 38 % kv,
från 41 olika länder, uppföljning 6 mån efter
akut hjärthändelse
Vid 30 dagars återbesök, frågor om följsamhet
 mediciner
 kostråd
 råd om fysisk aktivitet
 rökstopp
Chow CK et al. Circulation 2010;121:750-58.
Ja, det lönar sig att ändra
livsstil efter hjärthändelse!
sluta röka
följa råd om mat
och motion
43 % minskad risk
48 % minskad risk
Chow CK et al. Circulation 2010;121:750-58.
 stort fokus på livsstil
 rörelse och bra mat för hälsa
och välbefinnande
 det lönar sig att satsa på hälsa
Starka samband mellan fysisk inaktivitet
och alla stora folkhälsoproblem
Hjärtkärlsjukdom, demens, Alzheimers sjukdom, typ 2 diabetes,
metabola syndomet, vanliga cancerformer, depression…………
1
Risk
0,9
Inaktiv
Då och då
En gång/v
0,8
Två ggr/v
0,7
Hård 2 ggr/v
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Grad av fysisk aktivitet eller kondition
Justerat för andra relevanta faktorer
Det är smart att vara fysiskt aktiv!
 svenska män födda 1950-1976
 mönstring vid 18 års ålder
 konditionstest, IQ test
 1 221 727 unga män
268 496 syskon
3147 tvillingar
1 432 enäggstvillingar
 skolbetyg 15 års ålder
 10-36 års uppföljning utbildning, yrke, inkomst
Åberg M et al. PNAS dec 09 epub
> 80 % omgivningsfaktorer
< 15 % genetiska faktorer
Åberg M et al. PNAS dec 09 epub
Halverad risk för demens och Alzheimer
hos fysiskt aktiva
- fr.a. hos de med ärftlig belastning
Nordkarelen projektet och FINMONICA
1449 personer, 65-79 år, 20 år
Fysisk aktivitet, minst två ggr/v, i medelåldern
minskar risk för demens med 52 %
minskar risk för Alzheimer med 62 %
Kontrollerat för ålder, kön, utbildning, sjukdomar i
rörelseapparaten, APOE genotyp, rökning, alkohol
Rovio S et al. Lancet 2005;4;705
Halverad risk för demens och Alzheimer
hos fysiskt aktiva
- fr.a. hos de med ärftlig belastning
62% lägre risk
Nordkarelen projektet och FINMONICA
1449 personer, 65-79 år, 20 år
Fysisk aktivitet, minst två ggr/v, i medelåldern
minskar risk för demens med 52 %
minskar risk för Alzheimer med 62 %
Kontrollerat för ålder, kön, utbildning, sjukdomar i
rörelseapparaten, APOE genotyp, rökning, alkohol
Rovio S et al. Lancet 2005;4;705
…samma resultat i 15 stora studier
Totalt 33 816 friska män och kvinnor, 12 kohortundersökningar
som följts i 1-12 år.
Sofi F et al. J Intern Med 2011;269:107-117
Fysisk aktivitet bromsar kognitiv nedsättning
visar nya behandlingsstudier
Mekanismer?
Blodfettomsättning
Hormoner
Endotelceller
Kärlväggar
Blodtryck
Cytokiner
Hjärtmuskeln
Inflammation
Koagulation
Fibrinolys
Kroppsvikt
Bukfetma
Fettdistribution
Proppbildning
Fettlever
Fettsyra metabolism
Kroppsammansättning
Genuttryck
Insulinkänslighet
Blodsocker
Schematisk bild Hellénius 2013
Nybildning av hjärnceller
av fysisk aktivitet
Pereira AC et al. PNAS 2007;104:5638-5643.
Det är aldrig för sent!!!
RCT, 120 äldre, måttlig till intensiv konditionsträning 3 dag/v
jmf med kontroll (stretching). Magnetkamera. Minnestester.
Erickson KI, et al. PNAS 2011;108:3017-22.
Telomerer och hälsa
 stort fokus på livsstil
 rörelse och bra mat för hälsa
och välbefinnande
 det lönar sig att satsa på hälsa
Trendkänsligt!
Mat och hälsa god vetenskaplig grund
Forskning om mat och hälsa
Mekanismer
Interventioner
Kliniska studier
Observationer
Ekologiska och epidemiologiska
studier
Hellénius
28 oktober 2013
25
Nordic Nutrition
Recommendations
2004
Nya nordiska
näringsrekommendationer
2012
NNR 5
Utvalda Nordiska kostexperter
granskar nytillkommen forskning
Resultaten granskas av
en ny grupp utvalda kostexperter
Öppet för alla att granska kritisera
Nya nordiska
näringsrekommendationer
NNR 5
www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/
Den som vill minska risken för ;
hjärt- och kärlsjukdom
cancer
övervikt
typ 2-diabetes
ska äta
mer grönsaker, frukt och bär, fisk, oljor och fullkorn
mindre läsk, godis, vitt mjöl, rött kött, chark och smör
Det är slutsatsen av de nya
gemensamma nordiska näringsrekommendationerna
NNR 5 - nyheter??



mer fokus på helheten i kosten, vilka kostmönster
som är hälsosamma
mer fokus på vilken typ av fett och kolhydrater
man bör äta än hur mycket
mer fokus på vilka livsmedel som bidrar
med olika fetter och kolhydrater
 gammaldags medelhavsmat
 var inte rädd för vare sig fett eller kolhydrater, men välj rätt sort
 det är skillnad på ett päron och ett glas läsk
NNR 5 - nyheter??
 utrymmet för enkelomättat fett,
olivolja, rapsolja och nötter, har ökats något
 totala fettintaget ökats till 25-40 procent av
energiintaget (tidigare 25-35 procent)
 kolhydratintaget ändras till 45-60 procent av
energiintaget (tidigare 50-60 procent)
 mer flexibel energifördelning
 rek intag av vitamin D har höjts
 rek intag av selen har höjts
Vad betyder det i praktiken?
Medelhavsmat ger längre liv
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.
Uppföljningstid 3 – 18 år
Total dödlighet (livslängd), RR med CI,
i relation till följsamhet Medelhavsmat
Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub)
Hellénius
28 oktober 2013
32
Medelhavsmat minskar risken
för hjärtkärlsjukdom
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.
Uppföljningstid 3 – 18 år
Hjärtkärldödlighet, RR med CI, i relation till
följsamhet Medelhavsmat
Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub)
Hellénius
28 oktober 2013
33
Medelhavsmat minskar risken för cancer
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.
Uppföljningstid 3 – 18 år
Cancerdödlighet, RR med CI, i relation till
följsamhet Medelhavsmat
Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub)
Hellénius
28 oktober 2013
34
Medelhavsmat minskar risken för
Parkinssons sjukdom och Alzheimers sjukdom
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.
Uppföljningstid 3 – 18 år
Neurodegenerativa sjukdomar, RR med CI,
i relation till följsamhet Medelhavsmat
Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub)
Hellénius
28 oktober 2013
35
Sofi F et al. Am J Clin Nutr 2010. Epub)
”Medelhavsmat”
 mycket omättat, lite mättat fett
 baljväxter
 frukt och grönsaker
 nötter, mandel
 mycket spannmål
 fisk och skaldjur
 måttlig alkohol konsumtion
 lite kött och köttprodukter
 lite mjölk och mejeriprodukter
Livsmedelsverkets kostråd på vetenskaplig grund
Hellénius
28 oktober 2013
37
Det är skillnad på fett och fett!
Nurses Health Study, 85 168 kvinnor, 35-59 år,
följdes i 26 år, upprepade kostregistreringar
Health Professionals, 44 548 män, 40-75 år,
följdes i 20 år, upprepade kostregistreringar
LCHF med animaliskt fett och protein
ökad dödlighet
LCHF med vegetabiliskt fett och protein
minskad dödlighet
Fung TT et al. Ann Intern Med 2010;153:289-298.
Minskad risk för typ 2 diabetes
hos män som äter ”medelhavslikt”
 Health Professionals Study
 40 475 friska män, 40-75 år
 följdes upp till 20 år
 kostundersökningar var 4e år
 2 689 fick typ 2 diabetes
 risk för diabetes i relation till
olika kostmönster
lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein
ökad risk
medelhavslikt kostmönster
minskad risk
De Koning, L et al. Am J Clin Nutr 2011;93:844.
De Koning et al Diabetes care 2011;34:1150.
Hellénius
28 oktober 2013
39
Låg-kolhydratkost kopplad till ökad dödlighet
1138 70-åriga män i Uppsala, följdes 12 år,
7 dagars kostregistrering
Risk att dö
NNR-lik, HDI (Nordiska Näringrek)
Medelshavslik
Atkinslik (LCHF/low carb high fat)
Sjögren P, et al. Am J Clin Nutr 2010;92:967-74.
Mat och hälsa god vetenskaplig grund
Forskning om mat och hälsa
Mekanismer
Interventioner
Kliniska studier
Observationer
Ekologiska och epidemiologiska
studier
Hellénius
28 oktober 2013
41
Världsrekord i
att förebygga hjärtkärlsjukdom
The Lyon Diet Heart Trial
Drygt 600 män och kvinnor
med en första hjärtinfarkt
randomiserades till en
interventionsgrupp (Int, n 302)
som fick kostråd eller kontroll
grupp (K, n 303). Följdes upp
efter 27 månader.
Resultat
Hjärtdöd
Hjärtinfarkt
Total dödlighet
Int
3
5
8
K
16
17
20
de Lorgeril et al. Lancet 1994;343:1454-9.
Hellénius
28 oktober 2013
42
The Lyon Diet Heart Trial
Hjärtdöd
- 80 %
Hjärtinfarkt
- 70%
Total dödlighet - 60 %
Hellénius
de Lorgeril et al. Lancet 1994;343:1454-9.
28 oktober 2013
43
Medelhavsmat med mycket olivolja eller nötter
minskar risken för hjärtkärlsjukdom- PREDIMED
7447 spanska män och kvinnor (55-80 år, 57% kvinnor)
”hjärtkärlfriska”, riskfaktorer, typ 2 diabetes
3 grupper som följdes i 4,8 år
 medelhavsmat med extra virgin olivolja
 medelhavsmat med nötter
 kontrollkost
30%
Risk att få hjärtkärlsjukdom
Dödlighet
Estruch R et al. N Engl J Med 2013: in press
Mat och hälsa god vetenskaplig grund
Forskning om mat och hälsa
Mekanismer
Interventioner
Kliniska studier
Observationer
Ekologiska och epidemiologiska
studier
Hellénius
28 oktober 2013
45
Medelhavsmat på svenska - NORDIET
88 friska medelålders (25-65) kvinnor (n 54) och män (n 34), RCT, 6 veckor,
Nordisk hälsosam mat; 27 E% fett, 52 E% kolhydrater, 19 E% protein, 2 E% alk
MERA
MINDRE
fullkorn, frukt, bär, rapsolja, nötter, fisk
mättat fett, socker och salt
Adamsson V et al. J Intern Med 2010;e pub
Tänk er löpsedeln!!
Ny svensk metod från Bollnäs!
Berätta! Inge hopp! ”Sälj in”
Adamsson V et al. J Intern Med 2010;e pub
Nya rön…
Nitrat och hjärta kärl
NO-liknande effekter
-
blodtryckssänkande effekt
minskad risk för blodproppar
motverkar bukfetma och metabola syndromet
förbättrad fysisk prestationsförmåga
Lundberg JO et al. Cardiovascular Research 2010;e pub 3 nov
Effekter av fettets kvalitet
på humör och fysisk aktivitetsgrad
32 unga vuxna (30 åå) , friska
Cross-over studie 3 veckor
2 koster testades
 hög halt av palmitinsyra , ”Western diet”
 hög halt av oljesyra , ”Mediterranean diet”
Spontan fysisk aktivitet, accelerometer
Mentala parametrar, POMS (Profile of Mood States)
Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press
Testkosterna
Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press
Effekter på fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet ökade
med 12% (p = 0.008) resp 15 % (p = 0.005)
Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press
Mentala effekter, humör
Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press
Effekter av fettets kvalitet
på humör och fysisk aktivitetsgrad
..man blir arg och seg av smör…
Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press
Telomerlängd och medelhavsmat
P=0.003
217 äldre, hög följsamhet till medelhavsmat
var oberoende kopplat till längre telomerer.
Kontrollerat för ålder, kön, rökning.
Inflammation och oxidativ stress kopplat till
kortare telomerer.
Hellénius
Bocardi V et al. Plos One 2013;
8:e62781.
28 oktober
2013
54
 stort fokus på livsstil
 rörelse och bra mat för hälsa
och välbefinnande
 det lönar sig att satsa på hälsa
Ändrad livsstil minskar diabetes
och hjärtsjukdom
– och sparar pengar
- upprepade råd om fysisk aktivitet
och mat
- medelålders kvinnor och män
- överviktiga, bukfetma
- efter 5 år 58 % minskad risk
för diabetes
- kostade 24 000 kr per patient över fem år
- återbäring 33 000 kr
- besparing
för sjukvården
och samhället på 9 000 kr
Tuomilehto J et al. N Engl J Med 2001;344:1343-50.
Lindgren P et al. Int J Techn Asses Health Care 2007:23:2 177–183.
TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!
Lycka till i ert fortsatta arbete!
Download