Skall sjuksköterskan prata om Mat ?

advertisement
Fett , Mat och Samtal !
Dieter ?
Fett?
Mat?
Gotland 14 januari
Matthias Lidin sjuksköterska
Livsstilsmottagningen /Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Fettkriget
Sjuksköterskor
Trender i livsstil och hälsa
50-åriga män, Göteborg, Sverige, 1963-2003
1963
2003
Rökning %
Regelbunden FA %
Stress
56
32
17
22
24
17
BMI
Midja cm
S-Kolesterol mmol/l
S-Triglycerider mmol/l
Blodtryck mmHg
Diabetes %
24.8
87
6.4
1.3
138/91
3
26.4
95
5.5
1.7
135/85
6.6
Wilhelmsen L et al. J Intern Med 2008;263:636-43.
Förändring
Metabola syndromet
Visceralt fett
Ökad risk
hjärtkärlsjukdom,
demens, Alzheimer
typ 2 diabetes, cancer
Mäta fettet på kroppen
Det farliga inre fettet (viscerala)
Magen
Visceral AT
Subcutaneous AT
Ryggen
Sagittala bukdiametern - SAD
-Bukens höjd
-Bra mått
-Normal värde kvinna= 20 cm man =22 cm
Bioimpedans våg
- motstånd
- fett/muskler
- Man – kvinna olika
- Motivation
Metabola syndromet – en hälsofara
Övervikt/bukfetma
Blodfettrubbning
Insulinokänslighet
Glukosintolerans
Högt blodtryck
Proppbildning
Inflammation
Fettlever
Rubbad endotelfunktion
Oxidativ stress
Höga Kortisolnivåer
Höga urinsyranivåer
Ökad risk
hjärtkärlsjukdom,
demens, Alzheimer
typ 2 diabetes, cancer
INTERHEART
höga blodfetter
Apo B, Apo A
LDL kolesterol
HDL kolesterol
Triglycerider
Lp(a)
ärftlighet
psykosociala
faktorer
kost
fysisk
aktivitet
alkohol
högt blodtryck
infektion
övervikt
bukfetma
inflammation
hormoner
trombogena faktorer
koagulation / fibrinolys
insulinresistens
diabetes typ II
rökning
nikotin
Yusuf S et al, Lancet 2004;364:937-52
Livsstilens betydelse
ärftlighet
höga blodfetter
psykosociala
faktorer
stress
Apo B, Apo A
LDL kolesterol
HDL kolesterol
Triglycerider
Lp(a)
infektion
inflammation
trombogena faktorer
koagulation / fibrinolys
fysisk
aktivitet
kost
högt blodtryck
nedsatt glukostolerans,
hyperinsulinemi,
diabetes typ I och II
rökning
nikotin
övervikt
bukfetma
alkohol
Lönar det sig att ändra livsstil
efter hjärthändelse?
OASIS - Organization to Assess Strategies
in Acute Ischemic Syndromes
18 809 patienter, 21-97 år, m 67 år, 38 % kv,
från 41 olika länder, uppföljning 6 mån efter
akut hjärthändelse
Vid 30 dagars återbesök, frågor om följsamhet
 mediciner
 kostråd
 råd om fysisk aktivitet
 rökstopp
Chow CK et al. Circulation 2010;121:750-58.
Lönar det sig att ändra livsstil
efter hjärthändelse?
GOD följsamhet till medicinering
96% ASA eller liknande, 79% statiner
2/3
29%
42%
30%
slutade röka
ej följt råd om mat och motion
följt råd om antingen mat eller motion
följt råd om både mat och motion
Chow CK et al. Circulation 2010;121:750-58.
Ja, det lönar sig att ändra
livsstil efter hjärthändelse!
sluta röka
följa råd om mat
och motion
43 % minskad risk
48 % minskad risk
Chow CK et al. Circulation 2010;121:750-58.
Hur vanliga är de ohälsosamma
levnadsvanorna?
• Dagligrökning 13%
• Riskabla alkoholvanor 14%
• Otillräcklig fysisk aktivitet 35%
• Ohälsosamma matvanor 20%
Riktlinjer
Levnadsvanor
Tobaksbruk
Riskbruk av Alkohol
Otillräcklig Fysisk aktivitet
Ohälsosamma Matvanor
Frågor ifrån Socialstyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
Hur ofta äter du grönsaker och/ eller Rotfrukter ?
Hur ofta äter du frukt och/ eller bär ?
Hur ofta äter du fisk eller skaldjur som huvudrätt ?
Hur ofta äter du extra kalorier ( kaffebröd godis chips och läsk) ?
Hur ofta äter du frukost ?
Socialstyrelsen
rekommenderar!
Sjuksköterskan och Mat
140 000 stycken / Sverige
Olika forum – under hela livet
Holistisk människosyn
Har tid ???
Intresse finns !!!
Är vi bäst lämpad för denna uppgift ?
Hur Studier och Media kan påverkar
Svenskarna
Nurses Health Study, 85 168 kvinnor, 35-59 år,
följdes i 26 år
Health Professionals, 44 548 män, 40-75 år,
följdes
i 20 animaliskt
år
LCHF med
fett och protein
signifikant ökad dödlighet
LCHF med vegetabiliskt fett och protein
signifikant minskad dödlighet
Fung TT et al. Ann
Intern Med
2010;153:289-298.
RAW FOOD
DIET
NORDISKMAT
LCHF
5:2 DIET
PERIODISK FASTA
GI
LCHQ
BANTA
MAT
Diet, Rapporter
Forskning ?
ISODIETEN
MEDELHAVSMAT
Bra mat för hälsan på vetenskaplig grund
Öka
Grönsaker, inkl. bönor, linser,
lök, kål, tomater, rotfrukter
Byt till
Feta mjölk
produkter
Frukt och bär
Nötter och frön
Smör
Fullkorn
Fisk och skaldjur
Raffinerade
spannmålsprodukter,
vitt bröd
Snabba
Kolhydrater
Magra
mjölk
produkter
Vegetabilisk olja,
mjuka bordsfetter
vegetabiliskt matfett
Fiberrika
produkter
mörk bröd
Långsamma
Kolhydrater
Begränsa
Rött och processat kött
a
Dryck med tillsatt socker
Söta bakverk, godis,
konfekt
”Skräpmat”
Glass, socker, sötade
livsmedel
Alkohol
Källa: Nordic Nutrition Recommendations 2012, draft proposal (www.nnr5.org)
Smörgåsfetter
Bregott Mellan
Bregott
Lätt & Lagom
Vatten
Fleromättat
Mini Lätta
Enkelomättat
Mättat
Transfetter
Lätta
Becel margarin
Becel proactive
0
10
20
30
40
50
60
70
%
Hälsosamtalet
-
Personcentrerat
Motiverande anda
Vetenskapligt / kom med fakta / förklara
Lyhört / behåll lugnet
Ej mästrande /bli inte fanatiskt
Förändrande/ begränsa/byt ut
Smarta Val / ge på förslag till förändring
Hänvisa till experter
Dieter ?
Fett?
Mat?
Fördelar och nackdelar med dieter
Medelhavsmönster
GI- Glykemiskt index
LCHF –Low Carb High Fat
Periodisk fasta – 5:2 dieten
Vetenskap, Hälsa, Hur, Fettet , Banta.
Bra / Okej / Banta / Hälsofarligt
Fördelar /nackdelar med
Medelhavsmat
Fördelar
- Starka vetenskapliga evidens
- Förlänger livet
- Håller oss friska
Fettkvalitet : fleromättad och enkelomättat
Olja ,fisk nötter
Nackdelar
- Alkohol
- Kolhydrater
- Går det att anpassa till vår Svenska Mat ?
Gammaldags
medelhavsmat
Vad är Nordiet ?
= medelhavsmat på svenska
MERA fullkorn – bröd
frukt – äpplen och päron
bär – Blåbär och Lingon
rapsolja
nötter
fisk – lax
mathavre
MINDRE mättat fett,
socker
salt
Glykemisk-index GI
- Blodsocker över tid
- Kolhydrater
- Gammalt sätt
(Jenkins och medarbetare för 20 år sedan)
- Mängd
-Tabeller
Glycemic Load = GL =
gram kolhydrat i en normalportion×GI/100.
Lågt : 0-10
Medel :11-19
Högt : över 20
Fettkvalitet: ofta
omättat och
fleromättad nu mer
mättat
Fördelar och nackdelar med
LCHF
Fördelar med rätt fett = fleromättat och enkelomättat
-Långsamma kolhydrater – med rätt fett ( fler/omättat )
-Mättnads känsla
-Vikt reduktion
Nackdelar med högt intag av mättat fett
- LDL kolesterol stiger – Hjärt- och kärl sjukdom /stroke1
- Ökar risk för tjocktarmscancer1
- Män -impotens – Endotel dysfunktion - höga blodfetter 3
-Leverförfettning 8
-Trombogent 4
-Gallgångarna slammar igen /gallsten 5
-Trögare tankegång, Arg, nedsatt reaktionsförmåga 7
-Hjärnan behöver kolhydrater 6
-Miljöfarlig 6
Va Impotent??
-,*
3.Endothelial Dysfunction in Erectile
Dysfunction: Role of the Endothelium in Erectile Physiology and DiseaseTrinity J. Bivalacqua1,2, Mustafa F. Usta1,
Hunter C. Champion3, Philip J. Kadowitz2, Wayne J. G. Hellstrom 1 , 4. Summers et al. Diabetologia 2002;45:369-77.5
observationer 6.Livsmedelsverket 7 .Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press, 8.Bjermo H et al. Am J Clin Nutr
2012;95:1003-12.
1. .Fung TT et al. Ann Intern Med 2010;153:289-298 + Yusuf S et al, Lancet 2004;364:937-52 ,
Nurses Health Study, 85 168 kvinnor, 35-59 år,
följdes i 26 år
Health Professionals, 44 548 män, 40-75 år,
följdes i 20 år
LCHF med animaliskt fett och protein
signifikant ökad dödlighet
LCHF med vegetabiliskt fett och protein
signifikant minskad dödlighet
Fung TT et al. Ann Intern Med 2010;153:289-298.
5:2 dieten periodisk
Fasta
6:1
Hur : kalorirestriktion x 2 i veckan ( 500 kvinna 600 man )
Skall leda till : viktnedgång och bättre hälsa
Dr Michael Mosely
För : Viktreduktion /kalorikoll
Bättre blodfetter ,IGF1 och blodsocker metabolism (Carlson M.G et al Am J Clin Nutr 1994;60:29-36)
Positiv effekter vid långtidsfasta ( Blodtryck bla) ( Kerndt PR et al West Journal of Medicin 1982;137:379-99)
Mot : Ingen långtidsstudier finns / människa
Banta ?
Kompenserar ?
Individuellt
Konklusion : Fortsatt för låg evidens för att rekommendera inom hälso - och sjukvården
Långtid studier på väg
Smarta val
Var inte fettsnål – välj dock RÄTT FETT
Tänk på dos / hur mycket / ofta / byta ut
Rätt fett ( fler och enkel ) vegetabiliskt , flytande
Undvik dieter - tänk långsiktigt
Ta reda på fakta – myter
Ät regelbundet
Välj mycket grönsaker , långsamma kolhydrater
Nordiska Närings rekommendationerna
Njut av Mat
www.sundkurs.se
- Internet
- Vetenskapligt
- Fysisk aktivitet, Matvanor, Stress, Nikotin,
Alkohol och Beteende förändring
- Mailcoach
Download