Inlupp 3,

advertisement
Inlupp 2,
Mekanik 2, VT-2010, inlämnas senast 1.3.
(Max 10 % bonus på ordinarie tentamen.)
Beräkna erfoderlig dragkraft i vajern AC och vajern BD för att lyfta rampen från
vinkeln -10 grader (alltså 10 under horisontalen).
Beräkna också stödreaktionerna vid gångjärnen O och E givet villkoret att FAC = FBD.
I origo finns ett gångjärn som kan ta upp krafter i axiell led (y-led). I pkt E finns ett
gångjärn som saknar mothåll i x-led.
Grundmått enligt bifogad ritning. Antag att alla mått gäller vinkeln 0 grader.
Rampens egenvikt
100 t * skalfaktor:
Grupp faktor
1
2
3
4
5
6
7
8
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
Wikström
Schrey, Wallinvirta
Niklas, Lucas
Nilsson
Pettersson, Fagerlund
Rafal, Karlsson
Roope, Oscar
Söderholm, Grönqvist
Roro-ramp
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards