OM HELTAL IGEN • En diofantisk ekvation mx + ny = c • Aritmetikens

advertisement
SF1662 Diskret matematik, vt17
ti 24 jan 2017
Tredje föreläsningen
OM HELTAL IGEN
• En diofantisk (x, y heltal) ekvation
mx + ny = c
lösbar omm sgd(m, n) | c
(
x = dc a + k nd
alla lösningar:
y = dc b − k m
,
d
k ett heltal och d = sgd(m, n) = am + bn
• Aritmetikens fundamentalsats
Entydig primtalsfaktorisering
• Hur många primtal finns det?
Hur glest ligger de?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards