Naturvetenskapsprogrammet 2014-2017 Inriktning Naturvetenskap

Poängplan
Naturvetenskapsprogrammet 2014-2017
Gymnasiegemensamma ämnen
Kurs
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 alt svenska som andraspråk 1
Svenska 2 alt svenska som andraspråk 2
Svenska 3 alt svenska som andraspråk 3
Kurskod
ENGENG05
ENGENG06
HISHIS01b
IDRIDR01
MATMAT01c
MATMAT02c
MATMAT03c
RELREL01
SAMSAM01b
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03
Åk 1
100
Åk 2
Åk 3
Summa
100
100
60
100
100
40
100
50
100
100
100
100
250
1150
120
0
450
100
100
100
200
100
560
340
80
50
100
100
330
20
100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk
Individuellt val
Gymnasiearbete
BIOBIO01
FYSFYS01a
KEMKEM01
GYARNA
Inriktning Naturvetenskap
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
BIOBIO02
FYSFYS02
KEMKEM02
MATMAT04
100
100
0
Programfördjupning valbart
Inriktning Naturvetenskap
50
150
se programfördjupningsval
400
200
och samhälle
100
Geografi 1
Samhällskunskap 2
Bi 2 eller Fy 2 eller Ke 2
GEOGEO01
SAMSAM02
Programfördjupning valbart
se programfördjupningsval
100
0
Summa
Totalt åk 1-3
100
50
250
890
100
200
100
300
300
810
800
2500
Programfördjupningskurser (kan även läsas inom det individuella valet)
Inriktning Naturvetenskap välj 200p
Moderna Språk steg 4
MODXXX04
Bioteknik
BIOBIT0
Entreprenörskap(Ung företagsamhet)
ENTENR0
Naturvetenskaplig specialisering*
NATNAT00S
Engelska 7
ENGENG07
Geografi 1
GEOGEO01
Matematik 5
MATMAT05
Matematik specialisering (ind.val)
MATMAT00S
Politik och hållbar utveckling
HÅLPOL0
Retorik
SVERET0
Inriktning Naturvetenskap och samhälle välj 300p
Matematik 4
MATMAT04
Matematik 5
MATMAT05
Matematik specialisering (ind.val)
MATMAT00S
Moderna Språk steg 4
MODXXX04
Biologi 2(NANAS)
BIOBIO02
Kemi 2(NANAS)
KEMKEM02
Fysik 2(NANAS)
FYSFYS02
Engelska 7
ENGENG07
Entreprenörskap(Ung företagsamhet)
ENTENR0
Geografi ( NANAT)
BIOBIT0
Politik och hållbar utveckling
HÅLPOL0
Retorik
SVERET0
Naturvetenskaplig specialisering*
NATNAT00S
* Du kan välja specialområde inom valfritt naturvetenskapligt ämne
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exempel på några andra kurser som går att söka som individuellt val eller utökad kurs.
Engelska 7
Bioteknik
Biologi2
Fotografisk bild 1
Arkitektur – hus
Ljudproduktion 1
Medieproduktion 1
Ledarskap och organisation
Cad 1
Psykologi 1
Programmering 1
Webbutveckling 1
Matematik specialisering
Moderna språk Ty,Sp,Fr,It,Chi
Idrott och Hälsa 2
Idrott och Hälsa Specialisering 1&2
ENGENG07
BIOBIT01
BIOBIO02
FOTFOT01
ARKARK0
LJULJU01
MEPMEI01
LEDLED0
CADCAD01
PSYPSY01
PRRPRR01
WEBWEU01
MATMAT00S
MODXXX
åk1-3 100
IDRODR02
IDRIDO01 &IDRIDO02
100
åk2-3 100
åk3
åk2-3 100
åk2-3 100
åk2-3 100
åk2-3 100
åk2-3 100
åk2-3 50
åk2-3 50
åk2-3 100
åk2-3 100
100
100
100
100