Hur ser världen ut när vi har uppnått alla de globala målen – redan

advertisement
Hur ser världen ut när vi har uppnått alla de
globala målen – redan 2022?
Välkommen till en rolig, spännande och samskapande
resa in i framtiden! Välkommen till Sverige år 2022!
År 2022 är det 50 år sedan världens första FN-konferens om
hållbar utveckling – Stockholmskonferensen. Varför vänta…?
Tid: Torsdag den 7/7 kl. 9.30 – 16, workshop
Plats: St Hansskolans skolgård, St. Hansgatan 32
Med en vision och delmål till 2022 skapar
handlingskraft och positiv energi och dessutom
ökad konkurrenskraft!
I dagens samhälle står vi inför stora utmaningar med flyktingar, integration, psykisk ohälsa, arbetslöshet, skolans problematik, ohållbar produktion och konsumtion, klimatförändringar mm. Hur kan vi vända alla dessa problem till möjligheter?
Vi och resten av världen har allt att vinna på att Sverige tar ledningen och visar
vägen till att bli världens första hållbara välfärdsstat. Tillsammans samskapar vi
ett hållbart samhälle!
09.30
10.30
12.30
13.00
15.30
Expertsamtal – olika perspektiv på målen (engelska)
Workshop där vi tillsammans skapar en eller flera visioner för ett
hållbart samhälle
Lunch och fortsatt dialog
Fortsatt workshop, men nya deltagare är välkomna
Summering och avslut kl 16
Medverkande: Anders Wijkman, Miljömålsberedningen, Emilia Rekestad, Transition for Resilience,
Torbjörn Eriksson, Tenant & Partner, Mia Kleregård, 2022 Initiative, Jonas Bane, PUSH,
Mattias Goldmann, Fores, Helena Lindemark, Hållbar Utveckling & 2022, Jonathan Reams, LiFT,
Padma Schrewelius, OTTAR, Daniel Lundqvist, NAV Lab Sweden, Jessica Lilo, KI, Gunnar Michanek,
MindfullnessGruppen, Camilla Byrinder, QualiFare, Sona Rashid, LSU
Goda samhällen
Välmående
individer
Sund ekonomi
Frisk miljö
Arrangörer: LiFT - Leadership for Transition, Hållbar Utveckling Sverige, 2022 Initiative &
Initiativ Samutveckling
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards