Bild 1

advertisement
Mer om tal
MatteDirekt 6B
Innehåll
• Talsystemet
• Multiplikation med uppställning
– Två- och tresiffriga tal, decimaler
•
•
•
•
Kort division
Multiplikation med 10, 100
Division med 10, 100
Överslagsräkning
Talsystemet
Multiplikation med uppställning
• Här finns två metoder
– Uppställning med talen ovanför varandra
• Lätt om man kan den utantill
• Lätt att göra fel om man glömt
– Uppställning på led
• Skriftlig huvudräkning (annat namn)
• Kräver att man förstår vad man gör
• Lättare att komma ihåg i längden
• Två- och tresiffriga tal, decimaler
Multiplikation på led
•
•
•
•
•
•
•
•
Multiplicera talen 34 . 56
34 . 56 =
(30+4) . 56 =
30 . 56
+
4 . 56 =
30 . 56
+ 4 . (50 + 6) =
30 . 50 + 30 . 6 + 4 . 50 + 4 . 6 =
1500 + 180 + 200 + 24 =
1880 + 24 = 1904
Kort division
Multiplikation med 10, 100
• Vad är 10
.
23,45
– Svar: 234,5
• Vad hände?
– Kommatecknet flyttade ett steg åt höger.
– Talet blev 10 gånger större.
• Och om vi multiplicerar 23,45 med 100?
– Kommat flyttar två steg åt höger
– 10 . 23,45 = 2345
Division med 10, 100
• Nu kan vi gissa vad som händer med
kommatecknet om vi dividerar med 10
– Inte kan det flytta till höger i alla fall
– Det måste flytta åt vänster
– Ett steg, förstås
– 23,45 / 10 = 2,345
Överslagsräkning
• Avrunda, förenkla, ta på ett ungefär
• Det ska gå enkelt att göra i huvudet
• Exempel
– Beräkna på ett ungefär 12,30*89,10
– Dt är ungefär 10 * 100 = 1000
Download