Multipel skleros (MS)

advertisement
Neurologi
levodopa
+ benserazid
levodopa
+ karbidopa
 Levodopa/Benserazid ..., Madopark
 Madopar Quick, Madopark Quick
Sinemet
Medelsvår–svår RLS hos vuxna
pramipexol
 Pramipexol …, Derinik, Oprymea
Risk för ofrivilliga plötsliga insomnanden och impulskontrollstörningar.
Specialiserad vård
Vid utebliven effekt finns flera andra behandlingsalternativ.
Se Behandling av restless legs samt Restless legs hos barn;
www.janusinfo.se
Specialiserad vård
Multipel skleros (MS)
Hälsosamma levnadsvanor
• R
ökstopp rekommenderas då rökning har visats öka risken för ett
försämrat sjukdomsförlopp över tid. Erbjud stödjande insats.
Nikotinberoende sid 112
• Fysisk träning kan ha positiv effekt på MS-symtom och ha likvärdig
eller bättre effekt än symtomlindrande läkemedelsbehandling mot
fatigue.
Akut behandling av skov
metylprednisolon
prednison
Solu-Medrol
Deltison
forts.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
95
forts. Multipel skleros
Specialiserad vård
Patienter med MS ska skötas av MS-team och registreras i det nationella
kvalitetsregistret.
Skovvis förlöpande MS eller kliniskt isolerat syndrom
I första hand
interferon beta-1a
interferon beta-1a
interferon beta-1b
peginterferon beta-1a
teriflunomid
I andra hand
dimetylfumarat
glatiramer
Avonex lågdos
Rebif högdos
Betaferon högdos
Plegridy
Aubagio
Inte för kvinnor som kan tänkas bli gravida
Tecfidera
Copaxone
Högaktiv skovvis förlöpande MS hos
JCV-positiva patienter
I första hand
rituximab
I andra hand
fingolimod
Mabthera 500 mg iv var 6:e månad
Gilenya
Rekommenderas inte vid diabetes mellitus
I tredje hand – vid aggressiv MS
alemtuzumab
Lemtrada
96
Neurologi
Specialiserad vård
Högaktiv skovvis förlöpande MS hos
JCV-negativa patienter
I första hand
rituximab
natalizumab
fingolimod
Mabthera 500 mg iv var 6:e månad
Tysabri
Gilenya
Rekommenderas inte vid diabetes mellitus
I andra hand – vid aggressiv MS
alemtuzumab
Lemtrada
Läkemedelsbehandling vid MS; www.janusinfo.se
Läkemedelsbehandling av multipel skleros, MS;
www.lakemedelsverket.se
97
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards