Naturkunskap 2

advertisement
Provexempel
Namn ________________________________________________________________________ Klass __________ Datum __________
Naturkunskap 2
Människans fysiologi
Resultat
Del 1: _____ av 20 Betygsgränser
Del 2: _____ av 20
E 20 poäng
C 28 poäng
A 35 poäng
Anvisningar: Den första delen består av 20 flervalsfrågor. Läs frågan och alla svarsalternativ noggrannt och välj det mest riktiga svaret.
Alla frågor har bara ett riktigt svar. Har du markerat mer än ett alternativ får du ingen poäng på frågan. Inga hjälpmedel är tillåtna.
1. Till kroppens organsystem hör:
� a.cirkulationssystemet
� b. musklerna
� c.skelettet
� d. alla ovanstående
2. I saliven finns enzymet ________ som bryter ner ________
till ____________ .
� a. pepsin / proteiner / aminosyror
� b. cellulas / cellulosa / druvsocker
� c. lipas / fett / fettsyror och glycerin
� d. amylas / stärkelse / maltsocker
10.En normal vilopuls är _____. Det _________ blodtrycket
brukar vara cirka 120 och det _________ cirka 80 mmHg.
� a. 70 slag per minut/systoliska/diastoliska
� b. 100 slag per minut/systoliska/diastoliska
� c. 70 slag per minut/diastoliska/systoliska
� d. 100 slag per minut/diastoliska/systoliska
11.Vilket påstående beskriver bäst blodets sammansättning?
� a. 60% blodplasma, 40% röda blodkroppar
� b. Blodplasman består till 90% av vatten
� c. Vi har fler vita blodkroppar än röda blodkroppar
� d. Druvsocker är det vanligaste ämnet i blodplasma
3. Magsår beror bland annat på:
� a.bakterier (Heliobacter pylori).
� b. skador på den slemhinna som skyddar mot saltsyra.
� c. för högt pH i magsäckens övre del.
� d. både alternativ a och b är riktiga.
12.I kroppens yttre försvar ingår:
� a.Huden
� b.Slemhinnorna
� c.Tänderna
� d. Både a och b är riktiga
4. Tarmens översta del kallas _____. Där blandas födan med
_______ från ________ och med _______ från _________:
� a. tunntarmen / bukspott / bukspottkörteln / galla / njurarna
� b. tolvfingertarmen / galla / levern / saliv/ spottkörtlarna
� c. tolvfingertarmen / bukspott / bukspottkörteln / galla /levern
� d. tunntarmen / bukspott / bukspottkörteln / galla / levern
13.Vilken är skillnaden mellan aktiv och passiv immunisering?
� a. Aktiv = man sprutar in ett försvagat smittämne
Passiv = man sprutar in färdiga antikroppar
� b. Aktiv = man sprutar in mördarceller
Passiv = man sprutar in blodplättar
� c. Aktiv = man sprutar in lymfocyter
Passiv = man sprutar in proteiner och druvsocker
� d. Aktiv = man sprutar in fagocyter
Passiv = man sprutar in fibrinogen
5. Gallans uppgift är att:
� a. finfördela fettet för att lipas skall kunna verka på det.
� b. koagulera fettet så att pepsinet skall kunna bryta ner det.
� c. förbereda fettet så att amylas skall kunna koagulera det.
� d. dela upp fettet i fettsyror och glycerol.
6. Vad innebär inre andning?
� a. Samma som bukandning.
� b. En teknik för fridykning, där man återanvänder luften.
� c.Cellandningen.
� d. Lungornas egen andning.
7. _____ leder blodet från hjärtat, medan _____ leder blodet
tillbaka till hjätat. De minsta blodkärlen kallas ________ .
� a.Kapillärer/artärer/vener
� b. Artärer/ kapillärer/vener
� c.Vener/artärer/kapillärer
� d.Artärer/vener/kapillärer
8. Identifiera följande delar i bilden nedan. (0,5 p för varje rätt)
1. _________________
2. _________________
3. _________________




4. _________________
5. _________________

6. _________________
9. Levern har många
uppgifter, till exempel:
� a. lagra energi
� b. rena blodet
� c. producera galla
� d. alla ovanstående
© Jonas Arvidsson, 2013 (version 1.1)

14.Njurarnas främsta uppgift är att:
� a. bryta ner alkohol och andra gifter.
� b. filtrera ut vatten från blodet så att det inte blir för tunnt.
� c. ta hand om cellerns restprodukter, framförallt kväve.
� d. förvandla primärurin till sekundärurin.
15.Örat består av ytterörat, mellanörat och _____________ .
Innanför ____________ finns mellanörat med sina tre
hörselben: ____________, ____________ och ___________ .
� a. innerörat / trumhinnan / hammaren /städet / stigbygeln
� b. snäckan / runda fönstret / hammaren / mejseln / stigbygeln
� c. öronmusslan / hörselgången / mejslen / sylen / städet
� d. innerörat / ovala fönstret / pilen / bågen / tavlan
16.Mängden ljus som kommer in i ögat regleras av:
� a.pupillen.
� b.glaskroppen.
� c.hornhinnan.
� d. regnbågshinnan (iris)
17.Tapparna registrerar endast olika grader av ljus och ger
därmed ett svart-vitt seende. De är ljuskänsligare än
stavarna och tar därför över när belysningen är svag.
� Rätt
� Fel
18.Vilket påstående om nervsystemet är riktigt?
� a. det autonoma nervsystemet består
av det centrala nervsystemet och det
perifera nervsystemet,vilka motverkar
varandra.
� b. de båda hjänhalvorna spereras av hjärnbalken och kan
inte kommunicera med varandra.
� c. Hypotalamus styr impulser som sömn, hunger och törst.
� d. Cykling är ett exempel på en medfödd reflex.
VÄND!
Anvisningar: Denna del består av 5 frågor med 4 poäng per fråga. Svara kort och koncist. Inga hjälpmedel är tillåtna.
21.Beskriv det centrala nervsystemet.
22.Beskriv vad som händer och varför då man lägger en människocell i havsvatten.
23.Beskriv lymfsystemet.
24.I skelettet har vi olika typer av leder. Beskriv dessa och ge exempel på var de finns.
25.I kroppen har vi tre olika huvudtyper av muskelceller. Beskriv dessa samt ge exempel på funktion och var i kroppen de
förekommer.
© Jonas Arvidsson, 2013 (version 1.1)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards