STREB Nytt nr 2 år 2012

advertisement
STREB Nytt nr 2 år 2012
Sommaren och sol ?? Nej inte blev det så men den som väntar på nåt gott och så vidare…
Den stora vinnaren i år är resebyråerna de har sålt solresor som aldrig förr. Åtminstone någon
har blivit glad! Själv stannar jag alltid hemma i hopp om att se den svenska sommaren och i
vart fall har den alltid sina ljusa timmar.
Klart med deklarationer och bokslut, det gick ganska smidigt i år och bättre blir det framöver
eftersom allt brutna räkenskapsår ska deklarera vartefter och inte längre har några långa
skattekrediter. De som har kvar moms i självdeklarationen får heller inte ha detta framöver
och vi föreslår då kvartalsmoms så är ni alltid i kapp med inbetalningar och återbetalningar.
Tidningen ( något försenad ) innehåller bl a nyttig information sid 4 om sponsring ordet
”adekvat motprestation” verkar vara nyckelordet för avdragsgillhet. Postern hade sponsrat
med 25 milj och vägrades slutligen avdrag för 2,1 milj.
Ni som handlar med skrotbranschen berörs av att de kommer att omfattas av den s k omvända
momsen läs sid 6 !
Lånar ni pengar inom familjen ? se upp statslåneräntan plus 1 % verkar gälla som övre gräns
för avdragsgillhet se sidan 9.
Lån till eget företag? Ja det är ni några som har det vet vi, Kan bli tjänstebeskattning , går inte
att likställa med in blanco lån från bank nej max synes vara statslåneräntan, november året
före, plus 3 %.Läs sid 10.
Mer om ränta ? läs artikeln sidan 11 om att ränta faktiskt måste vara betald för att vara
avdragsgill.
Dispositionsrätt till stugor och båtar? det visas på hur det beskattas sidan 12 – 13.
Skatteverket vill revidera? Vi som är era rådgivare vill att ni noga läser sidan 14, dvs
kontakta oss när ni får brev om ev revision. Vi vill gärna underlätta för er att plocka fram
relevanta papper mm.
Sidan 18 finns en intressant artikelserie om 3:12 reglerna vid försäljning av aktierna.
Ja hela tidningen är en nyttig läsning och har ni frågor som mera specifikt gäller Er
verksamhet så tveka inte hör av Er så löser vi det och tillsammans med vår skattekonsult
Staffan L får vi svar på komplicerade frågor.
Sommarhälsningar från oss på Streb AB.
Download