Ökad psykisk ohälsa bland unga - troliga


Ökad psykisk
ohälsa bland unga - troliga förklaringar
till utvecklingen"
"
Sven Bremberg"
1
15 åringar: psykiska besvär (HBSC)"
15-åringar
100,0
Procent 80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1985/86
1993/94
1997/98
2001/02
2005/06
2009/10
2013/14
Pojkar
Flickor
Psykisk ohälsa, unga, Sverige, 1980-2006"
3
3
Rates of hospitalisation for mental
disorders, women age 20-24 in Sweden
Anxiety disorders
Depression
Psychosis
4
Nybeviljade sjuk/aktivitetsersättning i
åldern 19-29 år i Sverige "
7000
6000
Antal
5000
4000
Övrigt
Psykiska sjd
3000
2000
1000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5
Källa: Försäkringskassan, Sverige
Dödlighet 15-29 år 1980-2010
Sverige Västeuropa"
6
Fyra tänkbara
förklaringar
I) Tidiga villkor. UNICEFs rankning av
barns tidiga villkor
• 
• 
• 
• 
• 
Parental leave
Child poverty
Equality
Preschool
Health care
8
Reaktion på nya påfrestningar
2) Miljö: påfresningar och psykisk
hälsa"
Små
Medel
9
Stora
Samlande påfrestningar under livet
y, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity,
vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology.#
" ""
" "Krav i skolan"
3) Individualisering"
11
5)"
1
Andel anställda i ålder 15-24 år i
Sverige och OECD, 1966-2008"
80
70
60
50
Sweden
OECD total
40
30
20
10
2008
13
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
0
Multiple health problems more than once a
week (%)
Correlations between unemployment at age
15-24 yrs in 2008 and rate multiple depressive
symptom in 2009, Europe (HBSC)
60%
50%
40%
Sweden
Spain
Samband mellan arbetslöshet i åldern
15-24 år
2008 och förekomst av multipla depressiva
20%
Netherlands
symptom
2009 (HBSC) i 16 länder"
30%
r=0,55
10%
0%
0
5
10
15
20
25
14
Youth unemployment rate in 2008 (%)
30
Samband mellan andel ej förvärvsarbete i åldern
Samband mellan ökade psykiska problem och
15-24 år och ökning av psykiska symptom,
mindre 1985-2005.
förvärvsverks
bland
ungaeti al
Europa
pojkar,
Källa:
Lager
2009""
15
Unga, skola och arbetsmarknad"
Finanspolitiska rådet, 2014
Andel med avslutat gymnasium"
Graduation rates at upper secondary level (OECD Education at a glance)
120
100
60
40
20
Denmark
Norway
Finland
Sweden
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
n
19
95
%
80
Iceland
17
OECD average
Total arbetslöshet (%) inom OECD
1960-2013"
Samband mellan arbetslöshet och
lediga jobb, Sverige 1980-2010"
19
Hög sannolikhet för automatisering,
Frey et al 2013"
Leerwerkplicht Wet - läroplikstlag, införd i
Nederländerna
Nederländerna 2009"
•  Systematiskt arbete mot arbetslöshet bland unga sedan
2000 •  Leerwerkplich Wet 2009
–  Omfattar alla i åldern 18-27 år som ej har fullföljt gymnasiet
–  En tioårig period för att uppnå ”startkvalificatie” –  Sammanhållen, individuellt anpassad utbildning/arbete 21