Information om meNYs interaktiva HACCP-kurs

advertisement
Information om Menys interaktiva HACCP-kurs
HACCP är ett kvalitetssäkringssystem för livsmedel som är inriktat på produktion av säkra livsmedel.
HACCP är enligt gällande författningar ett krav för alla som i något led hanterar livsmedel.
HACCP är framtaget för att användas i livsmedelsindustrin men skall nu tillämpas även i affärsledet, i
storhushåll och dylikt. Detta skapar problem och många tycker det är svårt förstå hur de ska bära sig åt
för att utveckla ett HACCP-system.
I denna kurs går vi igenom allt från början. Vi ger lite historik och vi diskuterar livsmedelsburna
sjukdomar i ett allmänt perspektiv och varför HACCP behövs. Vi behandlar regelverket och
förberedelser för HACCP innan vi slutligen kommer in på de sju principerna som gäller för HACCP.
Du arbetar med kursen framför datorn och i varje avsnitt finns det en eller flera inlämningsuppgifter som
du diskuterar med handledaren. I kursen har vi fem olika exempel som vi använder för att förklara olika
moment och som övningsexempel för dig. Dessutom arbetar alla med en gemensam produkt som vi gör
en HACCP-plan för. Utöver detta skall du välja ett eget exempel som du också skall utveckla en
HACCP-plan för. Hela tiden diskuterar du med din handledare och du kan också delta i och starta egna
diskussioner på det gemensamma diskussionsforumet som finns med i kursen.
Vår ambition är att du efter genomgången kurs skall veta vad HACCP är (och vad det inte är), hur man
genomför en HACCP-studie och utvecklar en HACCP-plan för en produkt . Du kommer inte att bli expert
på mikrobiologi eller kemi om du inte redan är det, men du kommer att få en inblick i hur man använder
sig av mikrobiologi och kemi när man tar fram en HACCP-plan.
Kursen är uppbyggd på tio avsnitt. Du har 15 veckor på dig att genomföra kursen med hjälp av din
lärare. Därefter har du tillgång till kursen i upp till ett år men då utan lärare.
Beroende på dina förkunskaper får du räkna med att varje avsnitt kräver fyra-åtta timmars arbete.
Du väljer i princip själv din studietakt, men det finns vissa tidsgränser du måste hålla för att hinna bli
färdig inom 15 veckor.
Vi börjar med ett introduktionsmöte där vi träffas och där du får lära dig hur datorsystemet fungerar. Vi
går också igenom en massa praktiska detaljer och vi ger tips och råd som kan vara till hjälp för dig.
Detta möte är viktigt att vara med på, det kommer att göra det mycket lättare för dig att komma igång
med kursen.
Har du fler specifika frågor kring kursen kan du kontakta mig på e-post: [email protected]
eller på telefon 0709-245582.
Information om när nästa kursstart är, vad kursen kostar och andra praktiska upplysningar får du via
hemsidan www.meny.se eller av Menys kansli, tel 0511-671 20; e-post: [email protected]
Med vänliga hälsningar
Lars Plym Forshell
kursansvarig
Download