Programblad med alla texter

advertisement
Jag gick ut i båten med min mannakraft.
Men jag glömde vem som gett mig mod att segla ut.
Det är ju Gud som format hela mig.
Han ger kraften när jag kastar ut mitt nät.
Gud är den som ger och i honom vill jag leva.
Jag går ut i livet,
för att leva så som Herren Jesus Kristus vill.
Varje dag är större än dess soluppgång.
Det är början på det nya:
Jag ska ut och resa
och resan är mitt mål.
Jag går ut i livet,
för att tala om vem Herren Jesus Kristus är.
Kom, följd med i båten i Guds Andes vind!
Det är början på det nya.
Ja, kom följ med i båten!
Nu ger vi oss iväg!
Kör:
Vi går ut i livet,
för att tala om vem Herren Jesus Kristus är.
Kom, följd med i båten i Guds Andes vind!
Det är början på det nya.
Ja, kom följ med i båten!
Nu ger vi oss iväg!
Final (flöjt och piano)
Evangelistens text är hämtad från Joh 21:1-19 och
bearbetad av Anders-Petter Marstorp, som också har
skrivit sångtexter och musik.
Fiskafänget
EVANGELISTEN:
Jesus hade dött på korset och lagts i en grav. Men när
Maria från Magdala kom till graven och fick se att
stenen från ingången var borta, sprang hon därifrån och
talade om det för Simon Petrus och Johannes. Sedan
visade sig den uppståndne Jesus för Maria och för
lärjungarna. Till Tomas sa han: ”Räck hit ditt finger,
här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min
sida. Tvivla inte, utan tro!" Då svarade Tomas: "Min
Herre och min Gud."
Sorgesång
Vi har lämnat allt.
Barnen har vi övergivit.
Ingenting finns kvar.
Hopplöshet kan vi inte känna.
Tvivlet är dött.
Endast några strödda tankar:
Gud har inte höjt sin röst mot övermaktens ironi.
Ingenting finns kvar.
Vi har lämnat allt.
Kom, du som saknar allt!
Barnen som du övergivit är vad du har kvar.
Våga känna hopplösheten!
Tvivla och tro!
Endast några strödda tankar räcker
för att vara stark mot maktens ironi.
Våga känna hopplösheten!
Våga tvivla! Våga tro!
EVANGELISTEN:
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid
Tiberiassjön. Det gick till så:
Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen,
Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två
andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till
de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sade: "Vi
följer med dig."
Simon Petrus visa
Jag går ut på fiske efter allt som hänt.
Jag går ut i båten med mig själv som kraft.
Det är början på det nya:
nu går jag ut på fiske, till mitt gamla liv.
Andligheten tog mig bort från hus och hem.
Min familj har vädjat:
”Lev med oss ett riktigt liv,
för han som gav dig himlens vingårdskniv
byggde tankeslott på havets stränder.
Efter ebb och flod står du här med tomma händer.”
Jag går ut på fiske efter allt som hänt.
Med mig själv vid rodret är jag fri igen.
Det är början på det nya:
Nu går jag ut på fiske. Jag är mig själv igen
EVANGELISTEN:
De gick ut och steg i båten, men den natten fick de
ingenting.”
När morgonen kom stod Jesus på stranden, men
lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus
frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej,
och han sade: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten,
så får ni."
Kasta ut
Ännu ett kast denna morgon.
Ännu ett kast, trötta sinnen.
nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och
fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sade
till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade
fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren.
Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså
fisken.
Gud är större än havet
Mina barn, har ni ingen fisk!
Kör:
Ännu ett kast denna morgon.
Ännu ett kast, trötta sinnen.
1. Gud är större än havet, finns i allt som funnits,
känner alla tankar, strömmar genom allt.
Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag i allt som finns?
Har jag levat förut? Ska jag födas igen? Är jag en
droppe i Guds hav?
Kasta ut på högra sidan!
Kasta ut igen!
Kasta ut!
Du som söker svar i livet,
du som söker ord,
varje tanke har en större mening än vad du kan se
Det du söker finns intill dig
nära som din hand
Våga tro att Guds mirakel
finns i varje andetag
Fiskfenor blänker! Kasta ut!
Det du söker finns intill dig
nära som din hand
Våga tro att Guds mirakel
finns i varje andetag
Kasta ut på den högra sidan igen!
Kasta ut! Kasta ut igen!
EVANGELISTEN:
De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för
all fisken.
Fiskfångsten
Tung är fisken i nätet.
Hugg nu i och dra!
Hur kan det hända nu?
Hur kan det hända nu?
Tung är fisken i nätet.
Hugg nu i och dra!
Vem är han som kan säga oss var stimmen går?
Vem är han som vi lyssnar till? Vem talar så?
Vem är han som känner djupens hemlighet? Vem är
han?
Tung är fisken i nätet.
Hugg nu i och dra! Å-å, tung är fisken i nätet.
Hugg nu i och dra!
Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det
är Herren!" När Simon Petrus hörde att det var Herren
knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och
hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i
båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land,
bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en
glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade
till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick."
Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land
2. Ser du tecknet i sanden, linjerna som är en fisk?
Kanske finns här någon som varit med oss förut.
Han som sa: ”Följ med mig!”. Han som såg dig och
mig, han var Gud och människa. Vi var säkra på allt.
Himlen skulle bli vår. Men allt slutade med död och
sorg.
3. Ser du glöden på stranden? Känn, det doftar fisk och
bröd. Ser du mannen vid vattnet? Jag är hungrig. Kom,
vi går dit!
Vem är han? Det är han! Vem är han? Det är han! Han
som levde förut men är död inom mig, han vill ge oss
bakad fisk och bröd.
4. Gud är större än havet, finns i allt som funnits,
känner alla tankar, strömmar genom allt.
EVANGELISTEN:
Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina
lärjungar sedan han uppstått från de döda. När de hade
ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son,
älskar du mig mer än de andra gör?" Simon svarade:
"Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade:
"För mina lamm på bete."
Och han frågade honom för andra gången: "Simon,
Johannes son, älskar du mig?" Simon svarade: "Ja,
herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "Var en
herde för mina får."
Och han frågade honom för tredje gången: "Simon,
Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad
när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?"
och han svarade: "Herre, du vet allt; du vet att jag har
dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete. Sannerligen,
jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om
dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall
du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna
bältet om dig och föra dig dit du inte vill." (Så angav
han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga
Gud.) Sedan sade han till honom: "Följ mig!"
I Guds Andes vind
Solo:
Jag har mött min Herre.
Han har visat mig sin kärlek med en fråga:
”Älskar du mig mer än de andra gör?
Håller du mig kär?”
Ja, han sa: ”Håller du mig kär?”
Vilken fråga just till mig!
Download