Det var nära ögat

advertisement
Det var nära ögat
Text och foto: Anki Lundberg
Om det inte vore för en anmärkning i veterinärintyget hade ridskolans ston i Björsbyn utanför
Luleå kunnat bli uppvaktade av stallets blåögda
nykomling.
Anna-Karin Sandberg som äger
ridskolan Stall Balans i Luleå var
spekulant på en C-ponny. Ponnyn
stod i Unbyn utanför Boden.
Hon var och tittade på ponnyn
Blue Ice med den svårdefinierbara
färgen och de ljusblåa ögonen. Hon
fick även se honom riden. Allt såg
bra ut och hon var intresserad av att
göra affär om han klarade veterinärbesiktningen.
Blue Ice som är en korsning mellan islandshäst och welsh besiktades
på ATG-kliniken i Boden. Anna-Karin ringde hemifrån till kliniken för
att höra sig för om resultatet.
Veterinären meddelade att besiktningen gått bra. Ponnyn visade
inga reaktioner på böjprovet. Allt
övrigt var också utan anmärkningar,
förutom att han hade olika storlekar
på testiklarna.
Anna-Karin Sandberg blev minst
sagt överraskad av beskedet:
– Testiklar! Är det en hingst?
Ja, så låg det till. Hon köpte ändå
Blue Ice och lät kastrera honom
några dagar efter köpet. Med
tiden kommer han att få gå i hagen
tillsammans med de andra ridskolehästarna.
Hon konstaterar i efterhand att det
var tur att testiklarna skilde sig i
storlek, annars hade det bara angivits
”utan anmärkning” i veterinärprotokollet på raden för könsorgan.
– Annars kanske jag hade haft
några blåögda skäckföl i hagen nästa
sommar, säger hon.
Ridskolans ägare, Anna-Karin
Sandberg, klandrar inte säljaren som
ska ha nämnt att ponnyn var hingst.
– Jag var nog så upptagen av att
se hur han var att rida och hantera att
jag aldrig uppfattade det.
Så här ser han ut Blue Ice som visade sig vara hingst på besiktningen.
Han har en lurig färg. Han ser ut att vara skimmelskäck, eventuellt i kombination med gulgener eftersom ögonen är ljusblå.
Download