Riskbedömning och åtgärd

advertisement
Version 080820
Riskbedömning och åtgärd
Datum:
Signatur:
Bedömd arbetsplats/arbetsprocess:
Beskrivning av en riskfaktor i arbetsmiljön
Beskriv riskkällan/faran så tydligt som möjligt:
Vad kan hända? Vilka kan konsekvenserna bli?
Antalet berörda:
Riskbedömning
Snabbinstruktion:
A. Bestäm först sannolikheten att
en händelse ska inträffa eller
att någon ska drabbas av
skada/ohälsa pga riskfaktorn.
B. Bestäm allvarlighetsgraden.
C. Behov av åtgärd? Om åtgärd,
specificera nedan.
A.
Hur sannolikt
är det att
händelsen
inträffar eller
att någon
drabbas av
skada/ohälsa
på grund av
riskfaktorn?
1.
Mycket
osannolikt
2.
Osannolikt
3.
Sannolikt
B.
Allvarlighetsgrad/konsekvens?
(Vilka konsekvenser kan det i värsta fall bli?
Hur allvarliga är konsekvenserna? )
1.
Inte
allvarliga
2.
Allvarliga
Ingen åtgärd
Bevakning o
ev. åtgärd
(typ 2)
3.
Mycket
allvarliga
Utredning o
åtgärd
(typ 2)
Ingen åtgärd
Åtgärd
Åtgärd
Bevakning o
eventuell
åtgärd
Åtgärd
brådskar
Åtgärd
omgående
Beskrivning av åtgärder (två typer 1= minska sannolikheten, 2= minska negativ konsekvens)
1. Åtgärd som minskar sannolikheten att någon ska drabbas av skada eller ohälsa:
2. Åtgärd som minskar den negativa konsekvensen om händelsen ändå sker:
Beslut: 1.
2.
3.
4.
5.
Ingen åtgärd behövs
Åtgärd utreds
Åtgärd skrivs in i handlingsplan
Åtgärdas snarast (inom 1-2 veckor)
Åtgärdas omgående
Ansvarig för åtgärd:
Ska vara klart datum:
Kontroll (datum/ansvarig):
Fara = Orsak, situation eller handling som skulle kunna förorsaka personskada eller ohälsa
Riskkälla = En källa till möjlig ohälsa eller möjligt olycksfall
Ohälsa = En sjukdom eller en kroppslig eller psykisk funktionsstörning som inte är sjukdom.
Skada = En fysisk eller psykisk skada till följd av plötslig händelse.
© Arbets- och miljömedicin i Örebro, Tfn 019-602 24 65
Version 080820
Riskbedömning och åtgärd
Datum:
Signatur:
Bedömd arbetsplats/arbetsprocess:
Beskrivning av en riskfaktor i arbetsmiljön
Beskriv riskkällan/faran så tydligt som möjligt:
Vad kan hända? Vilka kan konsekvenserna bli?
Antalet berörda:
Riskbedömning
Snabbinstruktion:
A. Bestäm först sannolikheten att
en händelse ska inträffa eller
att någon ska drabbas av
skada/ohälsa pga riskfaktorn.
B. Bestäm allvarlighetsgraden.
C. Behov av åtgärd? Om åtgärd,
specificera nedan.
A.
Hur sannolikt
är det att
händelsen
inträffar eller
att någon
drabbas av
skada/ohälsa
på grund av
riskfaktorn?
1.
Mycket
osannolikt
2.
Osannolikt
3.
Sannolikt
B.
Allvarlighetsgrad/konsekvens?
(Vilka konsekvenser kan det i värsta fall bli?
Hur allvarliga är konsekvenserna? )
1.
Inte
allvarliga
2.
Allvarliga
Bevakning o
Ingen åtgärd ev. åtgärd
(typ 2)
3.
Mycket
allvarliga
Utredning o
åtgärd
(typ 2)
Ingen åtgärd
Åtgärd
Åtgärd
Bevakning o
eventuell
åtgärd
Åtgärd
brådskar
Åtgärd
omgående
Beskrivning av åtgärder (två typer 1= minska sannolikheten, 2= minska negativ konsekvens)
1. Åtgärd som minskar sannolikheten att någon ska drabbas av skada eller ohälsa:
2. Åtgärd som minskar den negativa konsekvensen om händelsen ändå sker:
Beslut: 1.
2.
3.
4.
5.
Ingen åtgärd behövs
Åtgärd utreds
Åtgärd skrivs in i handlingsplan
Åtgärdas snarast (inom 1-2 veckor)
Åtgärdas omgående
Ansvarig för åtgärd:
Ska vara klart:
Kontroll (datum/ansvarig):
Fara = Orsak, situation eller handling som skulle kunna förorsaka personskada eller ohälsa
Riskkälla = En källa till möjlig ohälsa eller möjligt olycksfall
Ohälsa = En sjukdom eller en kroppslig eller psykisk funktionsstörning som inte är sjukdom.
Skada = En fysisk eller psykisk skada till följd av plötslig händelse.
© Arbets- och miljömedicin i Örebro, Tfn 019-602 24 65
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards