Alla insatser handikappomsorg_faktablad(175711)_TMP

advertisement
Faktablad
Insatser
Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att
kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället. Nyköpings kommun
erbjuder stöd till dig som behöver särskild hjälp på grund av någon
funktionsnedsättning. Nedan kan du läsa om vilka insatser som finns att få.
Avlösarservice i hemmet
En förälder eller anhörig kan få möjlighet till avlösning i hemmet, för att
kunna handla, träna eller göra andra saker. Avlösarservice kan ges både
som en planerad, regelbunden insats eller för oförutsedda situationer, alla
tider på dygnet.
Boendestöd
Boendestöd är till för dig som bor i eget boende. Du kan få stöd och hjälp för
att till exempel klara din personliga omvårdnad eller klara av sköta ditt hem.
Boendestödjarna kan också hjälpa till att utveckla ditt sociala liv och stärka
din självkänsla.
Bostad med särskild service
Bostad med särskild service kan vara gruppbostad eller servicebostad. I en
gruppbostad har du din egen lägenhet. I samma hus finns gemensamt kök
och vardagsrum. Du som bor på gruppbostad får det stöd du behöver från
personalen dygnet runt. En servicebostad är ett mellanting mellan ett helt
självständigt boende och ett boende med stöd från personal dygnet runt.
Dina behov avgör vilket stöd du kan få.
Korttidsboende innebär att du tillfälligt vistas i ett korttidshem.
Daglig verksamhet och sysselsättning
Daglig verksamhet och sysselsättning är två olika insatser och innebär
aktiviteter under arbetsliknande former för dig som är 18 år eller äldre och har
en funktionsnedsättning. Du får en meningsfull sysselsättning under dagtid,
anpassad efter dina behov.
Individuell plan
Du som blivit beviljad insatser kan, om du vill, ansöka om att en individuell
plan skrivs för dig. Planen ger en översiktsbild av dina insatser och det ansvar
som inblandade myndigheter har. Du bestämmer själv vad som ska stå i
planen och vilka som ska vara med när planen skrivs.
Uppdaterat 120901
Nyköpings kommun
Social omsorg
611 83 Nyköping
Tfn vx 0155-24 80 00
www.nykoping.se
Faktablad
Kontaktperson/Ledsagare
En kontaktperson eller ledsagare fungerar som ett stöd för dig och kan till
exempel följa med på olika fritids- eller kulturaktiviteter, läkarbesök eller
uppmuntra till sociala kontakter.
Korttidsvistelse
Korttidsvistelse är en möjlighet att byta miljö samtidigt som föräldrar eller
andra anhöriga får tillfälle till avkoppling. Korttidsvistelse kan vara att bo
någon eller några dagar på korttidshem (”korttids”), i en annan familj eller
vara på läger.
Korttidstillsyn för skolungdomar mellan 13-21 år
Korrtidstillsyn är en fritidsverksamhet (förlängd skolbarnomsorg) som är till
för ungdomar mellan 13-21 år. På korttidstillsynen är man före och efter
skolan när föräldrarna arbetar och även under hela dagarna vid skollov.
Personlig assistans
Personlig assistans är till för dig som har stora, varaktiga funktionsnedsättningar, är under 65 år och har behov av omfattande stöd för att klara
din vardag. Det kan till exempel handla om att få hjälp med din personliga
hygien, måltider, att klä av och på dig och att kommunicera med andra.
Personlig assistans innebär att du får hjälp av en eller flera assistenter i ditt
hem.
Ansöka om insats
För att ansöka om en insats kontaktar du handläggare,
tfn växel 0155-24 80 00.
Ansökningsblanketter finns på kommunens webbplats www.nykoping.se
eller hos handläggaren.
Nyköpings kommun
Social omsorg
611 83 Nyköping
Tfn vx 0155-24 80 00
www.nykoping.se
Uppdaterat 120901
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards