jamboree­
förbedelser för
För dig som är ny scout- eller spårarledare
utmanarscouter, 15-18 år
UTMANARNAS
JAMBOREEFÖRBEREDELSE
Kort om
jamboree17
Sommaren 2017 samlas hela scoutrörelsen och många som ännu inte är scouter på Jamboree17. Förutom den
fantastiska känslan av att vara på storläger kommer det varje dag vara ett utmanade program, det kommer
lagas mat, vi har jättestora lägerbål, vi träffar nya kompisar och vi upplever nya äventyr. Tillsammans möts
vi, för att gemensamt skapa Sveriges bästa sommarläger – när vi ses så många ger det grund för att många bra
idéer får utvecklas och genomföras.
Jamboree17 har tre ledord: öppenhet, medskapande och stärkt självkänsla, som formar denna upplevelse:
Öppenhet
Ett samhälle där alla får plats och där allas röst räknas. På Jamboree17 möts unga över gränserna, vi river murar och suddar ut hinder. På jamboreen skapas väntade och oväntade möten, nyfikna möten mellan människor
där åsikter och tankar utbyts. Jamboree17 är en plats där du upptäcker nya saker.
Medskapande
Tillsammans formar vi jamboreen, tillsammans formar vi världen. När 10 000-tals unga träffas på en och
samma plats skapas otroliga möjligheter att bygga något nytt. På Jamboree17 är ungas skapande i centrum.
Vi bygger våra egna hem, lagar vår egen mat och tränar oss i att hitta lösningar tillsammans. Aktiviteter och
äventyr skapas gemensamt.
Stärkt självkänsla
Jamboreen ger dig modet att nästa steg. På jamboreen finns en trygg miljö där unga kan utvecklas oavsett vem
du är, hur du ser ut och var du kommer från. Tillfällen att få misslyckas, försöka igen och lyckas. På jamboreen får unga träna sitt ledarskap och stöttar varandra. Jamboreen utmanar deltagarna på ett sätt som stärker
deras självkänsla. Det skapar trygghet hos individer, och i samhället. Har du klarat det en gång, kan du klara
det igen. Du gör skillnad och ditt agerande gör skillnad.
Anmäl dig och din kår via hemsidan jamboree.se!
2
UTMANARNAS
utmaning
JAMBOREEFÖRBEREDELSE
fokus medskapande
Introduktion
Jamboree17 har ÖPPENHET, MEDSKAPANDE och STÄRKT SJÄLVKÄNSLA som ledord. Detta är något som kommer att genomsyra hela jamboreeupplevelsen, kanske allra mest i programmet. Vi vill utmana er att påbörja er jamboreeupplevelse redan på hemmaplan och har därför tagit fram några förberedelseuppgifter som ni kan utföra under våren.
Fokus hos den här uppgiften ligger på medskapande för att ni ska vara med och påverka jamboreeupplevelsen både
för er själva och för andra deltagare.
Denna utmaning kopplar dessutom till målspåren Aktiv i gruppen och Aktiv i samhället.
Utmaningen
För att jamboreeupplevelsen ska bli så bra som möjligt för alla deltagare behöver alla vara med och skapa den
tillsammans. Om vi alla bidrar med våra egna erfarenheter och kunskaper till andra kommer det att berika hela
jamboreen.
Tanken med den här utmaningen är att du som individ eller ni som grupp bidrar med någon aktivitet eller upplevelse till andra deltagare under jamboreen. Kanske är just du fantastisk bra på att teckna och skulle vilja lära andra
att skissa under jamboreen. Eller så tycker ni som grupp/avdelning att det vore grymt kul att göra en tipspromenad
för andra deltagare. Oavsett vad så finns alla möjligheter att bidra med just din/er aktivitet.
upplägg för att komma fram till vad du/ni vill göra:
Möte 1
Steg 1 (10-15 min)
Fundera enskilt på vad just du skulle tycka vara roligt att göra för andra på jamboreen. Det behöver inte nödvändigtvis vara något som du ensam kan genomföra, i den här fasen är alla idéer bra idéer. Skriv ner allt du kommer
på ett papper eller några lappar.
Steg 2 (10-15 min)
Fundera enskilt på vad du har gjort på läger eller någon annanstans som varit extra roligt. Skriv även ner detta på
ett papper eller på lappar.
Steg 3 (10 min)
Ta fram det ni kom på under steg 1 och 2. Ta bort alla lappar/idéer som som är lite för knasiga eller för svåra att
genomföra för er (spara dem dock till steg 6).
Steg 4 (ca 30 min)
Nu har ni kvar idéer som ni skulle kunna genomföra. Vilka vore roligast att genomföra? Vilka vill ni gå vidare
med? Är det något ni själva kan genomföra? Är det något ni kan genomföra om ni får lite hjälp med material eller
något annat? Är det något som är en extra bra aktivitet att genomföra på jamboreen?
Välj ut en eller några idéer som ni fortsätter med.
Steg 5 (ca 30 min)
Börja planera. Tänk igenom vad som behövs förberedas. Dela ut uppgifter på vad som ska göras, viktigt att varje
sak som ska förberedas eller undersökas får en ansvarig. Kanske går ni vidare med en, kanske två, kanske tre olika
3
UTMANARNAS
JAMBOREEFÖRBEREDELSE
idéer för att se vad som går att genomföra.
Steg 6 (10 min)
Lapparna/idéerna som blev över från steg 3 och 4. Är det någon som ni vill att vi som planerar programmet
för Jamboree17 ska försöka genomföra? Skicka in dem till oss på [email protected]
Uppföljningsmöte:
Gör en uppföljning några möten senare och kolla av status på de olika aktiviteterna. Har ni fått svar på de
saker ni behöver? Går aktiviteterna att genomföra? Det är okej om ni måste ta bort någon, gå vidare med vad
ni tror är genomförbart.
Dokumentera och samla ihop aktiviteten på något sätt. Använd gärna den bifogade blanketten.
På plats:
Väl på plats ta kontakt med Open Space-tältet och prata med dem. De kan hjälpa till med utskrifter för att
marknadsföra er eller om ni behöver sätta upp en deltagarlista som man kan skriva upp sig på etc. Har ni
behov av mindre materialinköp eller plats i tält kan de eventuellt lösa detta på plats. Har ni behov av större
materialinköp hör av er till oss innan så kanske vi kan bistå med detta.
Har ni frågor eller funderingar hör av er till [email protected]
Lycka till!!
Glöm inte att instagramma från det ni gör! Använd #jamboree17
4
UTMANARNAS
JAMBOREEFÖRBEREDELSE
blankett
namn på aktivitet:
åldersgrupp:
tidsåtgång:
antal deltagare:
antal funk:
målspår:
scoutmetod:
aktiv i gruppen
aktiv i samhället
egna värderingar
existens
fantasi och kreativt uttryck
förståelse för omvärlden
kritiskt tänkande
känsla för naturen
ledarskap
problemlösning
relationer
självinsikt och självkänsla
ta hand om sin kropp
scoutlag och scoutlöfte
patrullsystemet
learning by doing
stödjande och lyssnande ledarksap
friluftsliv
symboliskt ramverk
beskrivning av aktivitet
ekologisk hållbarhet
Gör aktiviteten något ekologiskt avtryck? Hur skulle
detta i så fall kunna minskas? Är det försvarbart
praktiskt och ekonomiskt?
tillgänglighet
Kan alla genomföra aktiviteten? Går den att anpassa
så alla åtminstone känner sig delaktiga?
säkerhet/riskanalys
Vad finns det för säkerhetsrisker med aktiviteten?
Går dessa att minska på något sätt?
Hur hanterar vi risker om de uppstår?
förberedelser
Vad behöver förberedas?
material
Vad behövs för material?
skapad av:
5
datum:
UTMANARNAS
utmaning
JAMBOREEFÖRBEREDELSE
fokus stärkt självkänsla
Introduktion
Jamboree17 har ÖPPENHET, MEDSKAPANDE och STÄRKT SJÄLVKÄNSLA som ledord. Detta är något som kommer att genomsyra hela upplevelsen och speciellt programmet för lägret. Vi vill utmana er att påbörja er jamboreeupplevelse
redan på hemmaplan och har därför tagit fram några förberedelseuppgifter som ni kan utföra under våren.
Fokus på den här uppgiften ligger i att alla i gruppen ska få en stärkt självkänsla. Undersökningar visar på att
många ungdomar mår dåligt i dagens samhälle och detta är något som vi alla måste jobba med för att få till en förändring. Det finns många sätt att jobba med frågan och viktigt att ni hittar ett bra sätt som fungerar för er grupp.
Nedan finner ni ett förslag på en övning som kan vara ett sätt att jobba med frågan.
Denna utmaning kopplar till målspåret Självinsikt och självkänsla.
Utmaningen
Tanken med utmaningen är att visa att alla är bra på många olika saker, ofta fler än man kan komma på själv. Vad
ser andra för positiva egenskaper hos dig och hur medveten är du kring dessa?
Ytterligare en del i utmaningen är att du ska ställa dig upp och säga att du är bra precis som du är och peka på alla
goda egenskaper du besitter!
förberedelser
Leta fram ett bunt gamla tidningar som ni kan klippa sönder. Gärna med mycket bilder och gärna med lite olika
typer av fokusområden så ni får olika typer av bilder.
Se till att ha A3-papper inför mötet. Ta fram saxar och klister för att kunna klippa och klistra på papper. Sätt upp
A3-papper på väggen, ett per person och skriv namn på dessa. Dela även ut ett papper till varje person.
på mötet
Steg 1 (ca 15 min)
Fundera igenom vad du är bra på. Det kan vara allt från att laga köttfärssås eller kramas till att vara bäst på att se
på långt avstånd eller på att känna igen afrikanska länders flaggor. Skriv ner allt du kommer på, inget är för litet.
Steg 2 (ca 15 min)
Fundera på vad de andra i gruppen är bra på och anteckna dessa saker. Skriv ner minst två saker per person.
Steg 3 (ca 60 min)
Klipp ut bilder och text från tidningarna med saker du knyter an till det du kommit på och klistra upp för att
göra posters. Du gör en personlig för dig själv på pappret du fått och det du kommit på för andra sätter du upp på
deras papper på väggen.
Steg 4 (ca 30 min)
Gå igenom varje persons posters och låt dem berätta vad de tänker. Låt sedan hela gruppen berätta om postern de
gjort om personen.
6
UTMANARNAS
JAMBOREEFÖRBEREDELSE
Steg 5 (ca 15 min)
Reflektera lite över övningen. Hur det kändes att höra vad de andra hade att säga om dig? Hur kändes det att säga
dessa saker till de andra? När berättade du senast för någon vad du tycker hen är bra på?
Har ni frågor eller funderingar hör av er till [email protected]
Lycka till!!
Glöm inte att instagramma från det ni gör! Använd #jamboree17
7