PRESSMEDDELANDE
PRESSEKRETERARE
TELEFON
MOBIL
Eva Rosengren
STOCKHOLM
2008-07-03
08- 508 88 764
070- 657 08 95
MER INFO O BILD
....................................................................................
Hässleholms kommun stäms – stoppade
inte trakasserier av elever
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) stämmer Hässleholms kommun
för att inte ha agerat mot rasistiska trakasserier av två elever. Istället för att leva
upp till de krav som lagen ställer på skolan har man lagt skulden på de utsatta
barnen. DO stämmer nu Hässleholms kommun och kräver att den drabbade
familjen får 160 000 kronor i skadestånd.
Under våren och hösten 2006 utsattes två barn för upprepade trakasserier av andra
elever i en skola i Hässleholm. Trakasserierna har varit mycket allvarliga och bestått
av rasistiska tillmälen och våldshandlingar. Skolan har haft kännedom om detta men
inte agerat, bortsett från samtal med inblandade.
Enligt lagen är skolan skyldig att utreda och vidta åtgärder om en elev utsätts för
diskriminering eller annan kränkande behandling. Lagen kräver också att alla skolor
arbetar målinriktat med att förebygga diskriminering och kränkande behandling av
barn och elever. DO menar att skolan i det aktuella fallet inte uppfyllt de krav som
lagen ställer. Istället är de utsatta barnen som betraktats som ”störande”. Vid
upprepade tillfällen har skolans personal, istället för att agera mot kränkningar och
trakasserier, lagt skulden på de utsatta barnen.
När pojkarna blev upprörda och arga över den mobbing och de trakasserier de
utsattes för av skolkamrater beskylldes de för att ha orsakat bråket. När ett av barnen
fick nog och till slut reagerade genom att slå till ett annat barn anmäldes detta till
socialtjänsten och det utsatta barnet omhändertogs enligt Lagen om vård av unga
(LVU). Omhändertagandet upphävdes senare av länsrätten.
DO utreder nu även en anmälan mot socialtjänsten i Hässleholm.
– Skolan och kommunen har totalt brustit i ansvar. Istället för att ta tag i problemen
har all skuld lagts på de utsatta barnen. Lärare och rektor har snarare bidragit till
barnens otrygghet än tagit ansvar för att trakasserierna ska upphöra, vilket de enligt
lag är skyldiga att göra, säger Katri Linna, Ombudsman mot etnisk diskriminering.
POSTADRESS
TEL
Box 3045 | 103 64 Stockholm | BESÖKSADRESS | Drottninggatan 89
08-508 88 700 | FAX 08-508 87 50 | E-POST [email protected] | WEBBPLATS www.do.se | ORG NR 202100-3948
PRESSMEDDELANDE FRÅN DO
Diarienummer 1165-2006