Med2 Reynisdottir - Lm-vikteffekter

advertisement
2013-04-19
Vikteffekter av läkemedel vid
neuropsykiatriska funktionshinder
Signy Reynisdottir
Läkemedel med autismspektrumstörning
som indikation
• Risperdal
– Aptitstimulerande (DA + Histaminblockare)
– Kan ge kraftig viktökning
– Prolaktinstegring och metabola biverkningar
• Abilify
– DA block med partiell agonist
– Ger mindre uttalad viktökning
– Ingen prolaktinstegring, mindre metabola biv
1
2013-04-19
12-Week Weight Gain (kg) in
Antipsychotic-Naïve Youth (N=272)
a
14
Weight Gain, kg
12
a
10
a
8.5
a
8
5.3
6
6.1
4.4
4
2
0.2
0
OLA
n=45
-2
RIS
n=135
QUE
n=36
ARI
n=41
CTRL
n=15
.
Baseline to end point: aP<.0001
Correll CU et al. JAMA 2009;302(16):1763-1771.
12-Week Triglyceride Change in
Antipsychotic-Naïve Youth (N=272)
Triglycerides Change, mg/dL
b
37.0
40.0
a
30.0
24.3
c
20.0
9.7
10.0
0.0
-2.4
-10.0
-11.8
-20.0
n=41
ES: -0.06
Aripiprazole
aP=.002; bP=.01; cP=.04
n=45
ES: 0.50
Olanzapine
vs baseline.
n=36
ES: 0.37
Quetiapine
n=136
ES: 0.20
Risperidone
n=15
ES: -0.20
Untreated
Correll CU et al. JAMA 2009;302(16):1763-1771.
2
2013-04-19
Prevention/behandling?
•
•
•
•
•
Prevention mycket effektivare än behandling
Preparatval
Väga indikation noga
Kost och livsstil
Metformin?
“Behavioral interventions effectively prevented and reduced
antipsychotic-associated weight gain and cardiometabolic
perturbations, at least in outpatients agreeing to participate
in trials aimed at improving physical health. Effective
treatments ranged from nutritional interventions to cognitive
behavioral therapy”
Schizophr Res. 2012 Sep;140(1-3):159-68
3
2013-04-19
Metformin for olanzapine‐induced weight gain:
a systematic review and meta‐analysis
British Journal of Clinical Pharmacology
Volume 71, Issue 3, pages 377-382, 1 FEB 2011 DOI: 10.1111/j.1365-2125.2010.03783.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.2010.03783.x/full#f1
Läkemedel vid
uppmärksamhetsstörningar
• Centralstimulerande - NRI
• Metylfenidat (Concerta, Ritalina) DNRI + ökar
DA och N frisättning
• Atomoxetine (Strattera): NRI
• Biverkan: viktnedgång
4
2013-04-19
ADHD och fetma
• Fetma och associerade sömnrubbningar
orskar ADHD liknande besvär?
• Gemensam orsak neurobiologiska störningar,
främst DA funktion? Genetiskt betingat?
• Oregelbundet ätande och impulsivitet leder
till fetma?
5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards