Vätteros – Lathraea squamaria

advertisement
Vätteros – Lathraea squamaria
Familjen Snyltrotsväxter
Vätterosen har sedan länge gjort sig känd som en mystisk och svårtolkad medlem av vår svenska flora.
Den lever större delen av sitt liv under jord och tittar endast fram i samband med blomningen, som äger
rum i april-maj. På vissa håll kan det dröja länge mellan dessa tillfällen, något som förbryllat
människorna än mer genom åren. Sin underjordiska tillvaro delar växten med ett väsen från vår svenska
folktro, nämligen vätten. Elias Fries skall ha hört talas om hur vättarna vistades under växten, vilket
ledde till att han nybildade namnet vätteros år 1864.
Vätterosen är till utseendet rosaröd och fjällig och har en tjock stjälk. De tvåläppiga blommorna sitter
i en ensidig, lutande klase, som rätar upp sig efter blomningen. Växtens kapslar öppnar sig på ett sådant
sätt att fröna slungas ut i det fria. Därefter tar myrorna hand om fröna, vilka är försedda med ett litet
bihang, som myrorna tycks gilla. Myrorna sprider på detta sätt vätterosens frön.
Vätterosen saknar klorofyll och stjäl istället sin näring från vissa lövträds rötter, allra helst hasselns.
Växten pollineras av humlor, men ibland händer det att den blommar innan den hinner titta fram ovan
jord. I dessa lägen pollinerar den sig själv. Vätteros växer på skuggig, fuktig, näringsrik mulljord, gärna i
sluttande terräng och blommar i april-maj.
Lästips
Här hittar du vätteros
Den nya nordiska floran - s. 558
Hallands flora - s. 536
Smålands flora - s. 615
Nyttans växter - s. 466
Vätteros hittar man nog bara på ett ställe i
Femsjö och det är i närheten av den gamla
linden i Bökeberg, 6310964 N, 1352317 Ö.
Download