Företags ID: 112062 FÖRETAGSRAPPORT KarlskronaMuggen UF

advertisement
Företags ID: 112062
FÖRETAGSRAPPORT
KarlskronaMuggen
UF
Blekinge/Bromölla
Styrelse: Alma Lindkvist, Niklas Torgersson,
Alicia Christensson och Jonathan Saenger
Rådgivare: Mikael Blomqvist & Lia Hagberg
Handledare: Helena Cedfalck
Innehållsförteckning
.
VD-rapport
3
UF-företagets affärsidé
3
Företagsnamn
3
Varan
3
Finansiell översikt
3
Genomförda aktiviteter
3
Genomförda aktiviteter under UF-året 4
Rådgivarmöte
4
Affärsplanen
4
Möte med Varvshistoriskaföreningen 5
Företagsbesök
5
Julmarknad på Bubbetorp
5
BNI
5
Reklamfilm
Webbsida
Redovisning av uppsatta mål
Lärdomar och erfarenheter
Ekonomi
Marknad & Lyckad försäljning
Resultaträkning
Balansräkning
Framtiden
Avslut
VD-rapport
6
7
8
8
9
9
10
10
11
12
.
KarlskronaMuggens affärsidé
KarlskronaMuggen UF affärsidé är att erbjuda en trendig porslinsmugg
för varma drycker som är en symbol för världsarvsstaden Karlskrona.
Muggen ska bidra till att stärka kulturarvet och samtidigt bidra till en
miljömässigt hållbar utveckling.
Strategiskt genomtänkt företagsnamn
För att folk lätt ska kunna komma ihåg vårt
företagsnamn så var vi alla eniga om att ha ett lätt
namn som direkt fastnar på folks näthinna. Ett bra
företagsnamn bör även ha en koppling till företagets
produkt. Bara av att höra vårt företagsnamn så kan man förstå vad det är vi
säljer. Vi vill förmedla stilrenhet, enkelhet och modernitet. Därför har vi valt att
ha svart, vitt och grått som företagsfärger. Vår logga har en stilren och tydlig
font, under texten är öppningen på en mugg och ovan är ånga som kommer
från den varma drycken i muggen, för att symbolisera det vi säljer och vad
produkten kan användas till.
Varan
Vår produkt är en modern och funktionell mugg med hög kvalitet och med ett
lokalt tillverkat mönster. Det unika mönstret visar några av Karlskronas
världsarvsbyggnader i silhuett. Muggen rymmer 25 cl och passar utmärkt till alla
sorters varma drycker. Den är dessutom en trendig statussymbol som har lokal
anknytning. Muggen som har ett handtag, är dessutom stapelbar och finns i
färgen vit med svart mönster.
Finansiell översikt
Verksamhetsåret 2016/2017 har visat mycket goda resultat i företaget.
Affärsplanens mål och strategier har visat sig vara lönsamma och väl
genomarbetade. Prognosen för finansiella målet på 100.000 kr i vinst
beräknas kunna nås. Marknadsundersökningen lade en viktig grund till
affärsplanen och var en avgörande faktor för företagets framgångar
under året.
Genomförda aktiviteter
Vi på KarlskronaMuggen spenderar oerhört mycket tid tillsammans och har
skapat en stark gruppdynamik som underlättar mycket i vårt arbete då vi har en
förståelse för varandra och kan samarbeta utan problem. Vi har kontinuerligt
styrelsemöten för att hela tiden vara säkra på att vi hela tiden driver företaget
framåt och når våra mål.
Genomförda aktiviteter
Bankmöte med Swedbank
.
Direkt efter att vi hade formulerat vår affärsidé kontaktade vi samtliga banker i
Karlskrona som samarbetar med UF-företag och erbjuder bra villkor för
företaget. Då kom vi i kontakt med Swedbank och genom ett möte med dem
öppnade vi kostnadsfritt ett företagskonto kopplat till ett swishnummer och
bankgironummer. För oss är det viktigt att underlätta kundens köpprocess så
mycket som möjligt och därför valde vi att investera i Swish. Swish-numret har
underlättat otroligt mycket för både våra kunder och oss under våra gånga
försäljningstillfällen och bankgironumret har möjliggjort vår försäljning till
företag.
Rådgivarmöte
När vi startat vårt företag och format en styrelse
började vi fundera på lämpliga rådgivare. Vi kom i
kontakt med Mikael Blomqvist, som är en given
entreprenör i Karlskrona. Eftersom Mikael har
stor erfarenhet inom företagande och ett mycket utbrett kontaktnät var han en
utmärkt rådgivare för företaget. Styrelsen bokade in ett möte med honom, där
vår affärsidé presenterades. Mikael kom med tips och råd och föreslog att vi
skulle använda den lokala inredningsbutiken, The Home Companys,
Karlskronamönster att trycka på våra muggar. Då kom vi i kontakt med Lia
Hagberg, som är en ambitiös, företagsam och mycket erfaren person inom den
bransch vårt företag är i.
Affärsplan
Något centralt i vårt arbete under UF-året är vår affärsplan, då den är en viktig
grundfaktor till företagets framgångar. I den formulerade vi företagets mål,
strategier för att komma dit och vår identitet som företag. Vi jobbade mycket
hårt med denna affärsplan och det gynnade företaget mycket.
Möte med Varvshistoriska föreningen
Under året bokade styrelsen ett möte med Hans Hedman som är ordförande
för Varvshistoriska föreningen. Det var mycket inspirerande att träffa en äldre
man som brinner så mycket för världsarvet. Det var ett mycket viktigt möte
eftersom en del av vår affärsidé är att skänka pengar till ett viktigt
kulturhistoriskt projekt. Det är också ett försäljningsargument.
Företagsbesök
En av våra företagskontakter, Karlskrona Kommuns bygglovschef, valde att som
julgåva ge bort en Karlskronamugg. Det var en mycket spännande kontakt och
viktig kund. Vi har också haft kontakt med flera olika lokala återförsäljare, till
exempel Chocolatte och Marinmuséet som har köpt vår produkt och sålt den i
sina butiker. Detta har varit mycket viktigt för oss som företag och har stärkt
våra framgångar, inte minst genom marknadsföring av vår produkt.
Bubbetorps julmarknad
Den 5-6 december hade företaget sitt första försäljningstillfälle. Vi fick möjlighet
att kostnadsfritt stå på Bubbetorps julmarknad. Under marknaden sålde vi totalt
70 st Karlskronamuggar och knöt dessutom en viktig företagskontakt som ville
köpa 50 st Karlskronamuggar. Vi märkte snabbt att det fanns ett stort intresse i
vår produkt och det medförde att vi la upp en försäljningsstrategi för att på
bästa sätt bemöta under och sälja vår Karlskronamugg. Försäljningsstrategin
gick ut på att vi skulle få alla kunder, som gick förbi vårt försäljningsstånd, till
stanna och ta en titt på vår mugg. För att på så sätt förankra oss i så många
kunder och potentiella köpare och framtida köpare som möjligt. Att bemöta
kunderna på ett bra sätt va också något vi la ner stort fokus på för att ge ett
bra första intryck vilket är väldigt viktigt för en framtida kontakt eller relation
till kunden.
BNI
För att breda ut vårt nätverk och kontaktnät ytterligare,
fick vi chansen att medverka i ett BNI-möte den 13/1
med team Jarramas. Vi fick då möjlighet att sälja in vår
produkt och dessutom knyta flera nya företagskontakter.
Eftersom vi samarbetar med flera lokala företag så var vi
vid det här laget mycket vana vid att prata inför folk och
vi visste hur vi skulle agera.
Reklamfilm
En annan aktivitet som vi lade ner enormt mycket tid på var företagets
reklamfilm och även bidraget till tävlingen ”Årets UF-företag”. Vi hade en lång
diskussion kring om vi skulle ta hjälp av proffs för att producera filmen men
kom tillslut fram till att vi ville göra den helt själva. Dels för att lära oss i
processen av producerandet men även för att få filmen precis vi ville ha den.
Den mängd tid vi tillsammans lade ner på att spela in filmen blev också en tid
för oss att ha kul tillsammans och på så sätt ytterligare stärka gemenskapen
och bandet mellan oss som grupp. Vi skrev manus, bollade ideér, filmade och
redigerade tillsammans. För oss var det väldigt viktigt att behålla företagets
identitet genom hela filmen och stärka företagets varumärke genom ett behålla
ett genomgående tema, passande musik och fokus på Karlskrona som stad för
att framhäva vår produkt. Som ett resultat av mycket hårt arbete slog filmen
igenom stor på vår Facebook-sida med tusentals visningar. Uppmärksamheten
ledde till fler antal följare på sociala medier och ökade beställningar.
Webbsida
Tack vare Wixsite fick vi möjlighet att skapa en
hemsida där kunder har möjlighet att beställa en
Karlskronamugg hem till brevlådan. Detta gjorde
vi för att göra det bekvämt och underlätta för
kunden att köpa vår produkt. Vi ville också att
kunden skulle hitta information om oss och öka
vår kundkrets med hjälp av postfrakt inom hela
Sverige. Vid skapandet av hemsidan ville vi att den
skulle erhålla stilrenhet, enkelhet och modernitet som är en del av företagets
identitet och grafiska profil. Ett av företagets centrala mål är att kunden ska
känna att de bidrar till världsarvet när de köper muggen. Därför valde vi att ha
Karlskronamönster som bakgrund på hemsidan.
Redovisning av uppsatta mål
Centrala mål
.
Mål
Mätmetod
Resultat
feb 2017
Prognos Sammanfattande
maj 2017 kommentar och
bedömning
Produkten ska vara
känd i Karlskrona
Genomslag i lokalpress,
sociala medier, genom
resultat i försäljning och via
kundkontakter.
Målet är
uppnått
Målet
kommer att
nås
Målet har överträffat alla
förväntningar och har nåtts före
utsatt tidsplan.
Erbjuda kunden en
trendig, unik och
hållbar
Karlskronamugg med
hög kvalitét.
Framtagen produkt är av
mycket hög kvalitét. Inga
reklamationer från kunder på
702 st sålda muggar.
Målet är
uppnått
Målet
kommer att
nås
Valet av leverantör visade sig vara
mycket givande och vi kunde
erbjuda kunden en mycket bra
produkt.
Kunden ska känna att
de bidrar till
världsarvet
Skriftlig och muntlig
information till varje enskild
kund om hur muggen bidrar
till världsarvet. Informationen
har även spridits via sociala
medier och lokalpress.
Målet är
uppnått
Målet
kommer att
nås
Genom den trovärdiga
samarbetspartnern,
Varvshistoriska föreningen,
skapades en god känsla för
världsarvet hos kunden.
Strategiska mål
Mål
Mätmetod
Resultat
feb 2017
Prognos Sammanfattande
maj 2017 kommentar och bedömning
Bygga ett starkt och känt
varumärke
Genom mätning
av ordrar och
försäljning
Målet är
uppnått
Målet
kommer
att nås
Varumärket är starkt och känt.
Försäljningen har överträffat
förväntningarna.
Samtliga medlemmar i
KarlskronaMuggens styrelse
ska få god kunskap och
lärorik erfarenhet av att
driva företag
Personliga
samtal i
styrelsen
Målet är på
god väg att
nås
Målet
kommer
att nås
Samtliga medlemmar i styrelsen
anser redan innan UF-året är slut att
man fått ovärderliga erfarenheter av
att samarbeta, driva företag och
arbeta professionellt.
Operativa mål
Mål
Mätmetod
Resultat feb 2017
Prognos
maj 2017
Sammanfattande
kommentar och
bedömning
Komma till SM
i UF
Inbjudan till SM
Ej mätbart
Stor
sannolikhet att
målet nås
Genom att vara nominerade i
tävlingen “Årets UF”, är sannolikheten
stor att företaget kommer till SM.
Stabil kassa
Resultat i bokföring
Målet är uppnått
Målet kommer
att nås
Genom en god försäljning och balans
mellan inkomster och utgifter är
kassan stabil.
100.000 kr i
vinst i maj
2017
Resultat i bokslut
Målet ännu ej uppnått
Stor
sannolikhet att
målet nås
Prognos i försäljning visar att målet är
på god väg att nås
100% nöjda
kunder
Antal reklamationer/
klagomål från kunder
Hittills inga
reklamationer/klagomål
Stor
sannolikhet att
målet nås
Mycket nöjda kunder och god
respons. Ett flertal kunder har
återkommit och gjort flera köp.
Försäljning av
1000 muggar
maj 2017
Resultatredovisning
Sålda muggar hittills är
702 st
Stor
sannolikhet att
målet nås
Kvarvarande muggar i lager är 298 st
vilket företaget med lätthet kommer
att kunna sälja
Driva företag
med glädje
Personligt samtal i
styrelsen
Målet är uppnått
Målet kommer
att nås
Ovärderliga erfarenheter och
entusiasm i styrelsen kring att driva
företag
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
.
Totalt sett är måluppfyllelsen mycket god och många mål är uppfyllda långt före
utsatt tidsplan. Företaget bidrar genom sin affärsidé till en långsiktigt hållbar
utveckling för både miljön och kulturarvet. Ambitionsnivån på mål och
strategier i affärsplanen var mycket hög, vilket styrelsen var väl medveten om.
Trots det har resultaten överträffat alla förväntningar och prognosen är i
dagsläget att samtliga mål kommer att uppnås i maj 2017.
Lärdomar och erfarenheter av UF-året 2016/2017
.
Året med UF-företagandet har gett oss i företaget ovärderliga erfarenheter och
kunskap för livet, inom många områden. Den viktigaste lärdomen att vi i
företaget har trott på oss själva och det har lett till att året med
KarlskronaMuggen har stärkt samtliga i gruppens självförtroende. Vi alla kan
absolut tänka oss att starta egna företag i framtiden, något som kändes
otänkbart innan.
Erfarenheterna vi har fått är främst hur det går till att driva ett företag, till
exempel vikten av att göra en noggrann marknadsanalys, en rimlig budget och
mätbara realistiska mål. Från början tyckte vi det var segt att inte få komma
igång. Det var omständigt och jobbigt och vi i företaget fick lägga ned mycket
tid på planering av mål. T.ex uppstod det småkonflikter i gruppen om hur vi
skulle göra och vad vi skulle göra. Vi kände att vi inte kom igång och inte fick
jobba praktiskt. Nu i efterhand när vi kommit såhär långt och är i stort sett
färdiga, inser vi att vår framgång beror på att vi lade ned mycket tid, möda och
tankeverksamhet på planering, hitta en målgrupp, göra en affärsplan och lägga
upp en strategi.
Vi förstod också värdet av att det är viktigt att alla i gruppen är olika samt att
allas olika personligheter behövs. Vi kan alla lära av varandra. Det var viktigt för
oss att lära oss av andra och ta in kunskap, bland annat från en oerhört kunnig
mentor, som har varit ovärderlig och en stor förebild för oss. Hans sätt att vilja
hjälpa oss, lägga ned tid på att träffa oss och alltid finnas till hands för att svara
på frågor när vi “kört fast” i arbetet har hjälpt oss otroligt mycket.
Vår första leverantör visade sig inte uppfylla våra krav och förväntningar och
drog sig ur i sista stund. Vi hamnade i ett katastrofläge där vi skulle sälja våra
muggar och vi var osäkra på om vi skulle få leveransen i tid. Vi förstod då att vi
var tvungna att lösa situationen snabbt. Vi jobbade dag och natt med att hitta en
ny leverantör och hitta en ny väg framåt. Detta lyckades och leverantören vi nu
samarbetar med har varit mycket bra. Lärdomen vi drog av detta är att man
inte ger upp när det blir motigt. Det finns alltid ett sätt att lösa saker. Allt blir
inte som man tänkt och planerat. Det kan till och med bli bättre än vad man
tänkt. Vi har också lärt oss att tänka utanför boxen och jobba utanför vår
comfortzone. Till exempel kontakter med företag och förhandla om priser. Fast
att vi är unga så gick det bra.
Sammanfattningsvis så kan man, bara man vill och att hårt arbete lönar sig. Idag
driver vi tillsammans ett framgångsrikt UF-företag, som är ett resultat av
mycket hårt arbete, energi, tid och engagemang. Vi har samtliga lärt oss att stå
på egna ben och våga misslyckas och att aldrig tappa tron på oss själva.
Ekonomi
Marknad
.
Det finns stora möjligheter för Karlskronamuggen att slå igenom stort. Vi har
valt att etablera oss i branschen för presentartiklar. Den främsta anledningen till
att vi ser att det finns en stor potential att slå igenom på denna marknad är att
produkten ligger helt rätt i tiden då det idag är trendigt med stadsmotiv i olika
former samt att produkten främjar både miljö och kulturarv.
Dessutom ser vi stor potential i just branschen för presentartiklar riktade mot
företag. Då företag idag lägger stor vikt vid att deras företagspresenter ska vara
hållbara och för en god sak. Många Karlskrona-baserade företag efterfrågar just
en sådan här produkt som är knyten och bidrar till Karlskrona att ge till företag
eller gäster från andra städer.
Eftersom att vi har en produkt som kan säljas till både privatpersoner och
företag är möjligheterna för KarlskronaMuggen UF enorma.
Lyckad försäljning
Till en början satte vi ett försäljningsmål på totalt 500st muggar. Vi visste att
detta var ett mål som skulle kräva väldigt intensivt och hårt arbete från oss alla
för att nå Men redan i december kunde vi med stor glädje konstatera att vi
redan hade nått detta mål och kunde därför sätta ett högre mål på 1000st
muggar. Idag har vi nått 80% av det målet.
Vår resultaträkning och balansräkning har vi endast baserat på de beställningar
som vi har fått betalt för. När våra nuvarande företagsbeställningar är
levererade och betalda samt när vi sålt slut på vår andra leverans muggar så
kommer vår totala omsättning att vara ca 199 000kr med ett uppskattat
resultat på drygt 99 010kr.
Resultaträkning
Framtaget den 14/2- 16
Intäkter
Summa i kronor
Försäljning
Summa intäkter:
89 624:89 624:-
Kostnader
Summa i kronor
Inköp av produkt
Utställning och mässor
Förbrukningsmaterial
Kostnader för varumärke mm.
31 444:4 650,50:439:15 000:-
Summa kostnader:
51 533,50:-
Beräknat resultat:
38 090,50:-
Balansräkning
Framtaget den 14/2-16
Tillgångar
Eget kapital & Skulder
Kassa: 4 611 :Bank: 38 339,50 :-
Resultat : 38 090,50 :Riskkapital: 4 860 :-
Totalt: 42 950,50 :-
Totalt: 42 950,50:-
________________
Helena Cedfalck
Lärare AfChapmangymnaiset
Möjlig framtid för KarlskronaMuggen UF
.
På lång sikt ser vi goda möjligheter och en stor potential i vårt företag. Vi har
haft god tid på oss att etablera oss som företag, och byggt upp ett varumärke
som alla i Karlskrona känner till. Vi har under denna tid också skaffat oss mer
erfarenhet och gjort olika utvecklingar för att lyfta företaget ännu mer. Den
utvecklingen, tillsammans med den unika marknadsandel som vi har skulle enligt
oss kunna leda till att KarlskronaMuggen UF inom loppet av en tre-fem års
period skulle kunna utvecklas till ett stabilt och lönsamt bolag med en stabil
tillväxt som med tiden kan ta än fler marknadsandelar. Vi ska fortsätta att
utvecklas som företag samt arbeta vidare med vår produkt. Vi vill utveckla fler
trendiga och miljöanpassade produkter i sortimentet, till exempel lampskärmar
med Karlskrona motiv. Vi ska även fortsätta utveckla nya produkter men inom
ramen för vår redan uttänkta affärsidé, dvs miljöanpassat som bidrar till en
hållbar utveckling och samtidigt stärker och bevarar Karlskrona som
världsarvsstad. Innan vi går vidare behöver vi utvärdera hur det har gått i
företaget. Detta för att lära oss av våra misstag och utveckla vidare det som
har gått bra. Vi vill också utveckla och stärka samarbetet med vår
rådgivare Mikael Blomqvist eftersom han har varit en oerhört viktig
kontakt och samarbetspartner. Genom ett framtida samarbete med
honom kan leda till att vi får nya investerare i vår utveckling av företaget
samt öppna nya dörrar inom företagsvärlden. En investering skulle vara
att starta en egen produktion vilket så klart skulle vara mycket
kapitalkrävande, men lönsamt i längden. Med en egen produktion skulle
företaget vara oberoende av leverantörer vilket skulle leda till ökad
snabbhet, billigare produktionskostnad samt möjligt att själva utveckla
produkten.
Med en egen tillverkning skär vi också ner på miljöutsläpp då frakt inte
är aktuellt. Vi kan också ha bättre koll på våra anställda i fabriker, och
göra arbetsförhållandena så optimala som möjligt.
Download