Rödklöver – Trifolium pratense

Rödklöver – Trifolium pratense
Familjen Ärtväxter
Rödklöver är en av våra viktigaste foderväxter och odlingen av växten har varit mycket omfattande
sedan 1800-talet. Eftersom klöverväxter binder luftens kväve via bakterier i rotknölarna är de dessutom
viktiga som markförbättrare. Klöversådden har varit, och är fortfarande, till stor hjälp för de lantbrukare
som ville öka produktiviteten på vallar utan att tillföra så mycket kväverik gödsel.
Rödklöver har vackert rubinröda blomhuvuden och trefingrade blad, som oftast är försedda med ett
ljust V-tecken. Blomningen sker i maj–september.
Rödklövern liknar skogsklövern mycket, men de båda arterna skiljs åt genom att rödklöver har ett
bladlager precis under blomhuvudet och genom att rödklöver saknar utdragna spetsar på de övre bladens
stipler (hinnlika bildningar vid bladfästet). Skogsklövern saknar dessutom rödklöverns V på bladen.
Rödklöver växer på näringsrik betesmark, vid åkerrenar och vägkanter och på annan näringsrik
kulturmark.
Både blommor och blad kan kokas till te och te på blommorna har tidigare druckits för att lindra
bleksot (blodbrist) och gikt, men också för att främja menstruationen. Torkade blommor uppges ha malts
till mjöl som användes vid brödbak och i gröt i nödtider. Rödklövern är också mycket nektarrik, vilket
gör att den drar till sig en hel del insekter. Humlorna ses särskilt ofta surra kring rödklöverblommorna.
Den överblommade, nedvissnade blomsamlingen har använts som tecken på att det är tid för slåtter.
Lästips
Här hittar du rödklöver
Den nya nordiska floran - s. 360
Hallands flora - s. 409
Smålands flora - s. 389-390
Flora Femsionensis - s. 25
Nyttans växter - s. 360
Människan och floran - s. 57
Vilda växter som mat och medicin - s. 150
Nyttiga växter för människor och bin - s. 139-140
Rödklöver ingår i vallfröblandningar och
återfinns därför på odlad mark. Den
konkurreras successivt ut av andra arter och
finns därför rikligast i nysådda vallar där
klöverfrö ingått. Den är lätt att hitta i eller vid
odlad mark men det är inte lika lätt att ange
exakt var den finns från år till år.