sexuella trakasserier i skolan

advertisement
“
Varmt välkommen på en halvdagskonferens den 30 september
SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
Vi vill genom denna halvdagskonferens ge dig som arbetar i skolan kunskap om sexuella trakasserier och dess konsekvenser och styrka att våga agera, bemöta och framför allt förebygga sexuella
trakasserier. Fokus kommer att ligga på att belysa faror i den stereotypa mansrollen och hur vi bryter
invanda synsätt och beteenden. Missa inte denna viktiga eftermiddag.
Program
30 När: 30 september kl. 13-16.45
Var: Quality Hotel Friends, Solna
Kostnad: 450 kronor
Kontakt: Anna Lundeqvist, Friends. [email protected]
Anmäl dig här
international center against bullying
PROGRAM
13.00-14.00
Det är inte på skoj - varför pratas det så lite om sexuella trakasserier i skolan?
Katja Gillander-Gådin är professor i hälsovetenskap på Mittuniversitetet och forskar om
normalisering av sexuella trakasserier i skolan. Mobbning i skolan är ett välkänt problem, men sexuella trakasserier uppmärksammas inte i lika stor utsträckning trots att
det är ett omfattande problem som har en mängd negativa konsekvenser.
14.00-14-45
Sexuella trakasserier - kön, våld och normalisering
Frida Warg från Stiftelsen Friends talar om sexuella trakasserier som en vardag för
många tjejer i skolan, och hur vuxnas passiva beteenden när det gäller sexuella trakasserier kan resultera i att de utsatta skuldbelägger sig själva. När vi tillåter en normalisering av sexuella trakasserier i skolan bidrar vi också till återskapa könsmönster av
under- och överordning bland killar och tjejer.
14.45-15.00
Kaffepaus med smörgås
15.00-16.00
Så förebygger du sexuella trakasserier genom att utmana destruktiva normer
för killar och unga män.
Magnus Loftsson är psykolog och har lång erfarenhet av förändringsarbete som utmanar maskulinitetsnormer för att skapa jämställdhet och frihet från olika former av våld,
diskriminering och förtryck. Med avstamp i handboken “Inget att vänta på” föreläser
han om hur skolor kan förebygga sexuella trakasserier med hjälp av kunskap om genus
och folkhälsa.
16.00-16.45
Nu omdefinierar vi skulden och ansvaret vid sexuellt våld!
Ida Östensson är grundare av Crossing boarders och en av initiativtagarna till FATTA
och Anna Thomasson, ordförande Fatta och projektledare Fatta Man talar om hur normer och lagstiftning måste ändras för att en förändring ska kunna ske i hur vi betraktar
sexuellt våld, både i samhället och i rättsväsendet!
VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD
Friends och Raoul Wallenberg Academy driver tillsammans det nationella projektet Varje människa kan göra skillnad under 2014-15 i utvalda gymnasieskolor. Med Varje människa kan göra
skillnad vill vi skapa ett kunskapslyft kring mänskliga rättigheter, uppmuntra till civilkurage och
stärka känslan av medmänsklighet hos unga människor i Sverige idag. På så vis hoppas vi bidra
till ett öppnare och mer inkluderande samhälle för alla. Vill du veta mer om projektet kan du gå
in på www.rwa.se och läsa vidare.
Inom ramen för Varje människa kan göra skillnad har Friends beviljats medel från Postkodlotteriet för att
arrangera konferenser, seminarier och utbildningar på Friends international center against bulllying.
FRIENDS INTERNATIONAL CENTER AGAINST BULLYING
är en mötesplats för alla som arbetar mot mobbning, diskriminering och med barnrättsfrågor. Centret står värd för konferenser, seminarier och håller utbildningar kring mobbning,
diskriminering och andra barnrättsfrågor. Syftet är att öka kunskapsutbytet om mobbning,
både på nationell och internationell nivå. Vi vänder oss till skolor, föreningar, organisationer,
forskare och beslutsfattare.
Vill du veta mer kan du besöka vår hemsida www.friends.se eller
www.friendsinternationalcenter.org
Download