Och vad består luft av? I det här kapitlet får du lära dig en

advertisement
Luft och vardagskemi
Pedagogisk planering, årskurs 5. Kemi
Du kan inte se luft och inte ta på luft. Du vet kanske att luft är nödvändigt för att vi ska kunna
leva. Utan luft kan vi inte klara oss mer än några minuter. Vi kan inte hålla andan hur
länge som helst. Men hur kan vi då egentligen veta att luft finns? Och vad består luft
av? I det här kapitlet får du lära dig en hel del om luft.
När vi lagar mat hemma i köket använder vi många olika ingredienser. Ingredienserna är det
som vi gör olika slags maträtter av. Men när du diskar upp efter matlagningen eller städar
använder du helt andra saker. I det här kapitlet möter du kökets kemi.
Lärandemål (Centralt innehåll)
Kemin i naturen

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga,
löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Luftens egenskaper och sammansättning.
Kemin i vardagen och samhället

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida
metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på
hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Kemins metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Långsiktiga mål

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, miljö och samhälle.

Genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.
Undervisning
Målet med undervisningen är att du ska

Veta hur man kan ta reda på att luft finns.

Veta vad några av gaserna heter som luften består av.

Veta att varm luft stiger.

Veta vilken gas i luften som är absolut nödvändig för oss.

Veta vilken gas i luften som är absolut nödvändig för växterna.

Ha insikt om varför det är lägre lufttryck upp på ett högt berg, och varför det blir
högre tryck i däcket när man pumpar det.

Veta vad atmosfärens första lager heter.

Veta historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Veta vad ett konserveringsmedel är.

Kunna ge exempel på en kemisk reaktion.

Kunna farosymbolerna för frätande, skadlig och miljöfarlig.

Förstå hur pH-skalan fungerar.

Veta att vi behöver kolhydrater, fett, proteiner, vitaminer och mineraler för att vi ska
må bra. Samt veta i vilken mat det finns kolhydrater, proteiner och fett.

Veta varför det är viktigt att äta en varierad kost och varför det är viktigt att äta frukt
och grönsaker.

Veta vilka olika sorters vitaminer det finns.
I undervisningen ska vi

Se på film.

Använda oss av faktamaterial.

Använda oss av instuderingsfrågor.

Använda diskussionsfrågor.

Använda laboration och demonstration.
Bedömning
Du kommer få visa dina kunskaper genom diskussionsdeltagande
•
Diskussionsdeltagande
Prov och läxförhör
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards