Psykiatrisk sluten vård 2017

advertisement
Referensviktlista NordDRG för psykiatriska kliniker, 2017
- enbart DRG i MDC 19 "Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och alkohol eller drogberoende"
Beräknad på klinikvårdtillfällen enligt den nationella KPP-databasen för år 2015
Poängpris
46 371
52 758
NordDRG
vikt 2017
Gotland
SLL
Kostnadsytterfallsgräns
Vårdtidsytterfallsgräns
DRG
MDC
T01N
19
Op vid psyk besvär
1,942
90 052
102 456
99 999 999 kr
29
T10N
19
Bipolära syndrom <60
1,21
56 109
63 837
193 861 kr
29
T11N
19
Bipolära syndrom >59
1,492
69 186
78 715
230 130 kr
29
T12N
19
Övriga förstämningssyndrom <60
1,125
52 167
59 353
176 656 kr
27
NordDRG text
T13N
19
Övriga förstämningssyndrom >59
1,543
71 550
81 406
241 890 kr
29
T15N
19
Ångestsyndrom
0,891
41 317
47 007
140 019 kr
22
T16N
19
Maladaptiv stressreakt ej akut
0,723
33 526
38 144
111 515 kr
16
T17N
19
Maladaptiv stressreakt akut
0,647
30 002
34 134
97 431 kr
14
T18N
19
Somatoforma/dissociativa syndr
0,836
38 766
44 106
130 189 kr
20
T20N
19
Personlighetsstörningar
0,703
32 599
37 089
109 172 kr
17
T25C
19
Organiska psykosyndrom K
1,36
63 065
71 751
207 898 kr
29
T25E
19
Organiska psykosyndrom U
1,158
53 698
61 094
186 050 kr
29
T30N
19
Schizofreni <30
1,063
49 292
56 082
171 611 kr
21
T31N
19
Schizofreni 30-59
1,1
51 008
58 034
179 084 kr
27
T32N
19
Schizofreni >59
1,362
63 157
71 856
215 648 kr
29
T35N
19
Långvarig psykos ej schiz
1,251
58 010
66 000
202 908 kr
29
T36N
19
Kortvarig psykos ej schiz
1,272
58 984
67 108
196 236 kr
29
T39N
19
Övriga psykotiska syndrom
1,221
56 619
64 418
166 428 kr
25
T40N
19
Mental retardation
0,845
39 183
44 581
137 288 kr
21
T41N
19
Neuropsykiatriska tillstånd
0,734
34 036
38 724
120 967 kr
17
T42N
19
Övrigt psyk med ung debut
1,002
46 464
52 864
169 950 kr
19
T47N
19
Ätstörningar
1,088
50 452
57 401
183 461 kr
29
T48N
19
Övrig specific psyk besvär
0,734
34 036
38 724
114 703 kr
17
T49N
19
Ospecific psyk besvär
0,667
30 929
35 190
108 753 kr
14
T58N
19
Psykiatrisk vård 29-90 dagar
4,965
230 232
261 943
556 944 kr
89
T59N
19
Psykiatrisk vård > 90 dagar
17,405
807 087
918 253
1 691 987 kr
285
T60N
19
Missbruk/beroende med psykos
0,733
33 990
38 672
116 112 kr
17
T61A
19
Missbruk/beroende ej psykos M
0,968
44 887
51 070
131 671 kr
16
T61E
19
Missbruk/beroende ej psykos U
0,574
26 617
30 283
91 665 kr
14
Download