Arbetsblad 1:1 - Sanoma Utbildning

advertisement
Arbetsblad 1:1
Egyptiska och romerska talsystemet
Skriv med vanliga siffror
1 a)
2
a)
b)
c)
b)
d)
c)
d)
Skriv med egyptiska talsymboler
3
a) 8b) 42c) 189d) 2 431
4 a) 111 111b) 43 245c) 402 000d) 30 001
Skriv med vanliga siffror
5
6
a) MDXVb) LXIXc)CDXLd)DXIV
a) MMCCXXb) CCCIXc) MCDXd)CLIX
Skriv med romerska siffror
7
8
a) 7b) 38c) 59d) 94
a)1 555b) 749c) 2 479d) 919
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:2
Hela tal på tallinjen
Skriv rätt tal på linjen.
55
1
2
3
4
5
6
7
0
50
100
0
10
20
0
100
200
300
100
200
1 000
2 000
50 000
100 000
60 000
200 000
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:3
Skriv talen med siffror. Placera in
siffrorna i rätt position i tiosystemet.
m
1
ilj
on
hu tal
nd
r
tio atu
tu se
nt
s
tu ent al
al
se
n
hu tal
nd
r
tio ata
ta l
l
en
ta
l
Positionssystemet
3 1 0 0 2 3
Trehundra tiotusen tjugotre
Sextiotusen sjuhundra
Nittiotusen
Tre miljoner åttahundratusen
Tvåhundra fyrtiofem tusen
Sjuttonhundra
Tjugofyra tusen åttiofem
Femhundratusen tio
Sju miljoner trehundra tjugofem tusen
Två miljoner tjugo
Skriv talen med siffror
2
3
a) Tvåhundra fyrtio
c) Trehundra femtiosju
d) Fyrahundra åtta
a) Femtusen trehundra
b) Femtusen trettiofyra
c) Tvåtusen femtio
4
b) Niohundra tolv
d) Tvåtusen två
a) Tretusen femhundra trettioåtta
b) Sjuttiofemtusen fyrahundra
c) Tiotusen fyrtio
5
a) Sexhundratvå tusen åttiotre
b) Fyra miljoner trettiotusen tjugofem
c) Fem miljoner femtontusen femton
6
Skriv talen med bokstäver.
a)30 500
b)305 500
c)3 005 005
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:4
Addition med heltal
Beräkna 659 + 47
”Talsortsräkna”
”Ställa upp”
6 5 9 + 4 7 =
= 6 00 + 9 0 + 1 6 =
= 7 0 6
1
a) 36 + 62 =
2
a) 685 + 89 =
3
a) 234 + 3 569 =
b) 93 + 455 =
b) 236 + 454 =
b) 1 697 + 796 =
1
1
6 5 9
+
4 7
7 0 6
c) 572 + 83 =
c) 767 + 148 =
c) 3 064 + 2 507 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:5
Subtraktion med heltal
Beräkna 583 – 96
Dra bort 100 i stället för 96. Då har du dragit bort 4 för mycket.
”Räkna uppåt”
”Ställa upp”
5 8 3 – 9 6 =
= 4 + 4 8 3 = 4 8 7
1
a) 174 – 84 =
b) 675 – 255 =
2
a) 225 – 195 =
b) 126 – 109 =
3
a) 435 – 117 =
b) 237 – 78 =
10 10
5 8 3
–
9 6
4 8 7
c) 392 – 14 =
c) 2 905 – 14 =
c) 356 – 89 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:6
Multiplikation med heltal 1
Med ena faktorn ensiffrig
Beräkna 3 · 845
”Talsortsräkna” 3
=
=
=
·
3
2
2
8
·
4
5
1
a) 3 · 42 =
2
3
4
8
0
3
”Ställa upp”
5 =
00 + 3 · 4 0 + 3 5 =
0 + 1 2 0 + 15 =
5
8 4 5
·
3
2 5 3 5
1
b) 4 · 225 =
c) 6 · 542 =
a) 293 · 4 =
b) 483 · 7 =
c) 128 · 6 =
a) 7 · 455 =
b) 327 · 4 =
c) 8 · 654 =
©
7
1
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:7
Multiplikation med heltal 2
Med tvåsiffriga faktorer
Beräkna 12 · 24
Beräkna 25 · 38
2
1
4
+ 2 4
2 8
3
2
1 9
+ 7 6
9 5
·
4
2
8
·
8
8
5
0
1
1
0
1
a) 13 · 34 =
b) 28 · 23 =
c) 52 · 26 =
2
a) 32 · 93 =
b) 54 · 27 =
c) 43 · 65 =
3
a) 14 · 39 =
b) 35 · 42 =
c) 51 · 27 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:8 A
Division med heltal – kort division
580
Beräkna ____
​   ​
 
4
1
1
5 8 0
=1
4
5 8 0
= 14
4
4 i 5 går 1 gång.
Stryk 5. 1 kvar.
1
648
3
4 i 18 går 4 gånger.
Stryk 8. 2 kvar.
615
3
2
5 8 0
= 145
4
4 i 20 går 5 gånger.
944
4
b)​ ____
 ​ =
c)​ ____
 ​ =
124
d)​ ____
 ​ =
165
e)​ ____
 ​ =
245
f)​ ____
 ​ =
3
860
4
b)​ ____
 ​ =
315
7
e)​ ____
 ​ =
a)​ ____
 ​ =
d)​ ____
 ​ =
3
1
a)​ ____
 ​ =
4
2
2
249
3
c)​ ____
 ​ =
801
9
f)​ ____
 ​ =
5 688
3
b)​  _____
 ​ 
 =
6 315
5
e)​  _____
 ​ 
 =
a)​  _____
 ​ 
 =
d)​  _____
 ​ 
 =
5
522
6
648
6
9 254
7
c)​  _____
 ​ 
 =
1 368
8
1 448
4
f)​  _____
 ​ 
 =
1 512
8
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:8 B
Division med heltal – liggande stolen
Beräkna 861/4
Liggande stolens struktur:
2
8 6 1 3
6
2
3 i 8 går 2 gånger.
2·3=6
Skriv 6 under 8.
Subtrahera 6 från 8.
Rest är 2.
648
3
1
a)​ ____
 ​ =
2
a)​  _____
 ​ 
 =
5 688
3
kvot
täljare nämnare
2
8
6
2
2
8
6 1 3
6
4
2
Flytta ned 6 bredvid 2.
3 i 26 går 8 gånger.
Skriv 8 ovanför 6.
8 · 3 = 24
Skriv 24 under 26.
Rest är 2.
615
3
b)​ ____
 ​ =
9 254
7
b)​  _____
 ​ 
 =
2
8
6
2
2
8 7
6 1 3
Kvoten är 145
6
4
2 1
2 1
00
Flytta ned 1 bredvid 2.
3 i 21 går 7 gånger.
Skriv 7 ovanför 1.
7 · 3 = 21
Skriv 21 under 21.
Rest 0, färdig!
944
4
c)​ ____
 ​ =
1 368
8
c)​  _____
 ​ 
 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:9
Alla fyra räknesätten
1
a) 47 + 832 =
b) 32,5 + 8,6 =
c) 6,25 + 24,8 =
b) 39,6 – 8,2 =
c) 51,2 – 4,37 =
2
a) 7,74 – 6,62 =
3
a) 6 · 54 =
4
a)​ ____
 ​ =
56,5
5
b) 48 · 3,6 =
61,5
3
b)​ ____
 ​ =
c) 9,2 · 4,2 =
26
8
c)​ ___ ​ =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:10
Delbarhet och faktorträd
1
Ringa in de tal som är delbara
a) med 2
26 4793139
246 328 1 500
b) med 5
12 15 135440573 625
840
c) med 10
35 40 320485710 1 100 14 000
d) med 3
9 172284108 336 418
2
Vilken eller vilka siffror kan du ersätta X med så att talen blir delbara med 3?
a)40X
3
b)2 30X
Dela upp i primtalsfaktorer. Rita först färdigt faktorträdet.
Exempel:
24
4
·
2 · 2
2 · 3
15
21
35
51
·
·
·
·
15 =
21 =
8
2
24 = 2 · 2 · 2 · 3
6
12
·
2
·
8=
35 =
18
·
2
12 =
24
·
·
51 =
4
·
·
·
18 =
·
24 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:11
Faktorträd
Dela upp talen i primtalsfaktorer. Rita först faktorträd.
1
a)30b)48c)75
30 =
2
75 =
60 =
225 =
a)142b)210c)300
142 =
4
48 =
a)36b)60c)225
36 =
3
210 =
300 =
Använd en miniräknare och dela upp talet 111 111 i primtalsfaktorer.
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:12
Tiondelar på tallinjen
Skriv rätt tal på linjen.
0,9
1
2
0
1
0
1
1,1
3
1
2
1,4
4
5
6
0
1
2
3
1
2
3
4
Sätt ut pilar som pekar på talen A = 0,3 B = 0,8 C = 1,3
0
7
1
Sätt ut pilar som pekar på talen D = 0,6 E = 1,4 F = 2,5
0
1
2
3
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:13
Hundradelar på tallinjen
Skriv rätt tal på linjen.
0,07
1
2
3
0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,6
1,01
4
5
6
0,9
1
1,9
2,0
Sätt ut pilar som pekar på talen A = 0,03 B = 0,07 C = 0,14
0
7
0,1
Sätt ut pilar som pekar på talen D = 1,02 E = 1,09 F = 1,13
1
1,1
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:14
Decimaltal på tallinjen
Skriv rätt tal på linjen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
0
1
2
0,1
0,2
2,6
2,7
5,4
5,5
0
2
0,01
0,02
3,05
3,06
5,24
5,25
0,9
1
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:15
Decimaltal
3 tiondelar
0, 3
ta
l
tio
nd
e
hu lar
nd
r
tu ade
se
l
nd ar
el
ar
en
Skriv talen i
decimalform.
Skriv siffrorna
i rätt position.
en
1
ta
l
tio
nd
e
hu lar
nd
r
tu ade
se
l
nd ar
el
ar
Tal i decimalform
102 hundradelar
5 hundradelar
9 tusendelar
8 tusendelar
12 tusendelar
15 tiondelar
435 tusendelar
37 tiondelar
989 tusendelar
8 hundradelar
1 005 tusendelar
15 hundradelar
2 450 tusendelar
75 hundradelar
876 hundradelar
Vilket tal ska du subtrahera?
2
3
4
a) 4,65 –
= 0,65b) 0,361 –
= 0,36
4,65 –
= 4,05
0,361 –
= 0,061
4,65 –
= 4,6
0,361 –
= 0,301
a) 3,46 –
= 3,42b) 5,478 –
= 5,47
3,46 –
= 3,16
5,478 –
= 5,46
3,46 –
= 2,26
5,478 –
= 4,444
a) 12,75 –
= 2,7b) 98,65 –
= 8,25
12,75 –
= 10,05
98,65 –
= 82,01
12,75 –
= 11,6
98,65 –
= 77,44
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:16
Räkna ut.
Välj själv metod.
Addition
Beräkna 6,79 + 5,4
Metod 1
Metod 2
”Talsortsräkna”
”Ställa upp”
6, 7 9 + 5, 4 =
= 1 1 + 1 , 1 + 0, 0 9 =
= 1 2, 1 9
1
a) 2,75 + 5,93 =
b) 4,25 + 2,46 =
2
a) 9,4 + 8,62 =
b) 4,62 + 56,39 =
3
a) 4,8 + 9,6 =
b) 7,95 + 6,4 =
1
6, 7 9
+ 5, 4 0
1 2, 1 9
Decimaltecknen
under varandra.
Fyll ut med nolla.
Börja räkna här.
c) 8,4 + 6,72 =
c) 42,7 + 6,49 =
c) 5,63 + 16,8 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:17
Subtraktion
Beräkna 8,4 – 5,83
Metod 1
Metod 2
”Räkna uppåt”
”Ställa upp”
8,4 – 5,83 = 0,17 + 2,4 = 2,57
Räkna uppåt till 6.
Sedan är det 2,4 kvar till 8,4.
10 10
8, 4 0
– 5, 8 3
2, 5 7
Decimaltecknen
under varandra.
Fyll ut med nolla.
Börja räkna här.
1
a) 17,6 – 5,7 =
2
a) 6,12 – 5,98 =
b) 19,72 – 3,85 =
c) 32,09 – 3,5 =
3
a) 18,9 – 5,65 =
b) 37,45 – 8,6 =
c) 25,64 – 7,8 =
b) 8,45 – 3,62 =
c) 4,83 – 2,95 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:18
Multiplikation 1 – en faktor ensiffrig
Beräkna 3 · 8,45
Metod 1
Metod 2
”Talsortsräkna”
”Ställa upp”
3 · 8,45 = 3 · 8 + 3 · 0,4 + 3 · 0,05 =
= 24 + 1,2 + 0,15 = 25,35
8, 4 5
·
3
2 5, 3 5
11
Talet med flest siffror
skriver man överst.
Svaret ska vara
ungefär 8 · 3 = 24.
Sätt ut decimaler så
att svaret blir 25,35.
1
a) 4 · 5,2 =
2
a) 4,82 · 3 =
b) 5,82 · 6 =
c) 18,4 · 7 =
3
a) 6 · 52,9 =
b) 7,85 · 4 =
c) 9 · 5,27 =
b) 3 · 2,15 =
c) 8 · 6,34 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:19
Multiplikation 2 – båda faktorerna flersiffriga
Beräkna
Metod 1
Metod 2
12 · 2,4
2,5 · 3,8
2, 4
· 1 2
4 8
+ 2 4
2 8, 8
3, 8
2, 5
1 9 0
+ 7 6
9, 5 0
1·
Tänk efter hur stort svaret bör bli.
2,4 · 12 ≈ 2 · 12 = 24. Sätt ut decimaltecken i svaret.
12 · 2,4 = 28,8
41
Nollan kommer med i uppställningen men
­egentligen behövs den inte eftersom 9,50 = 9,5.
2,5 · 3,8 = 9,5
1
a) 14 · 6,2 =
b) 32 · 4,3 =
c) 63 · 4,2 =
2
a) 4,3 · 9,2 =
b) 6,5 · 3,8 =
c) 6,3 · 24,8 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:20 A
Division 1 – kort division
8,48
Beräkna ​ ____
 ​
 
4
8, 4 8
=2
4
4 i 8 går 2 gånger.
8, 4 8
= 2,
4
8, 4 8
= 2,1
4
Sätt ut decimaltecknet.
4 i 4 går 1 gång.
1
a)​ ___ ​ =
55
5
b)​ ____
 ​ =
2
a)​ ____
 ​ =
168
4
b)​ ____
 ​ =
3
a)​ ____
 ​ =
69,3
3
b)​ ____
 ​ =
8, 4 8
= 2,12
4
4 i 8 går 2 gånger.
124
4
c)​ ____
 ​ =
639
3
963
3
c)​ ____
 ​ =
60,9
3
c)​ ____
 ​ =
480
2
4,48
4
9,2
Beräkna ​ ___ ​
 
4
1
9, 2
=2
4
4 i 9 går 2 gånger.
Stryk 9. 1 kvar.
1
1
9, 2
= 2,
4
Sätt ut
decimaltecknet.
9, 2
= 2,3
4
4 i 12 går 3 gånger.
9,6
4
b)​ ____
 ​ =
a)​ ___ ​ =
8,7
3
b)​ ____
 ​ =
75,6
9
b)​ ____
 ​ =
4
a)​ ___ ​ =
5
6
a)​ ____
 ​ =
54,4
4
c)​ ___ ​ =
5,6
4
94,5
7
c)​ ____
 ​ =
98,4
6
c)​ ____
 ​ =
80,5
5
38,4
3
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:20 B
Division 1 – liggande stolen
8,48
Beräkna ​ ____
 ​ 
4
2
8, 4 8 4
8
0
2,
8, 4 8 4
8
0
2, 1
8, 4 8 4
8
0 4
4
0
2, 1 2
8, 4 8 4
8
0 4
4
0 8
8
0
4 i 8 går 2 gånger.
Resten är 0.
Sätt ut decimaltecknet.
4 i 4 går 1 gånger.
Resten är 2.
4 i 8 går 2 gånger
Resten är 0.
69,3
3
b)​ ____
 ​
 =
75,6
9
b)​ ____
 ​ =
1
a)​ ____
 ​
 =
2
a)​ ____
 ​ =
60,9
3
c)​ ____
 ​
 =
4,48
4
98,4
6
c)​ ____
 ​ =
38,4
3
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:21 A
Division 2 – kort division
7,4
Beräkna ​ ___ ​
 
4
3
3 2
7, 4
= 1,
4
7, 4 0
= 1,8
4
4 i 7 går 1 gång.
Stryk 7. 3 kvar.
Sätt ut decimaltecknet.
4 i 34 går 8 gånger.
Stryk 4. 2 kvar.
Lägg till noll hundradelar.
1
a)​ ___ ​ =
7,3
2
b)​ ____
 ​ =
2
a)​ ____
 ​ =
67,9
5
b)​ ____
 ​ =
3
a)​ ____
 ​ =
54,2
4
b)​ ____
 ​ =
3 2
7, 4 0
= 1,85
4
4 i 20 går 5 gånger.
19,5
6
c)​ ____
 ​ =
68,9
2
33,9
5
c)​ ____
 ​ =
30,4
4
c)​ ____
 ​ =
74,6
4
58,6
5
Heltalen är
slut. Sätt ut
decimaltecknet. Lägg
till en nolla.
94
Beräkna ___
​   ​ 
4
1
9 4
=2
4
4 i 9 går 2 gånger.
Stryk 9. 1 kvar.
1 2
9 4, 0
= 23,
4
4 i 14 går 3 gånger.
Stryk 4. 2 kvar.
Sätt ut decimaltecknet.
Lägg till noll tiondelar.
45
6
b)​ ___ ​ =
a)​ ___ ​ =
75
6
b)​ ___ ​ =
146
8
b)​ ___ ​ =
4
a)​ ___ ​ =
5
6
a)​ ____
 ​ =
1 2
9 4, 0
= 23,5
4
4 i 20 går 5 gånger.
58
4
c)​ ____
 ​ =
132
8
60
8
c)​ ___ ​ =
38
4
c)​ ____
 ​ =
48
5
105
6
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:21 B
Division 2 – liggande stolen
7,4
Beräkna ​ ___ ​ 
4
1
7, 4
4
3
1, 8
7, 4 0 4
4
3 4
3 2
2 0
4
4 i 7 går 1 gång.
Rest 3.
Sätt ut decimaltecknet.
1
4 i 34 går 8 gånger.
Rest 2.
Lägg till 0 hundradelar.
7,3
2
b)​ ____
 ​
 =
146
8
b)​ ___ ​ =
a)​ ___ ​
 =
19,5
6
1, 8
7, 4
4
3 4
3 2
2
2
0
5
0 4
0
0
0
4 i 20 går 5 gånger
Rest 0.
68,9
2
c)​ ____
 ​
 =
2
a)​ ____
 ​ =
38
4
105
6
c)​ ____
 ​ =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:22
10 · 5 = 50
hu
nd
r
tio ata
ta l
l
en
ta
l
tio
nd
e
hu lar
nd
ra
de
la
r
Multiplikation med 10
10 · 5,7 = 57
5
10 · 5,75 = 57,5
1
5,
7
7,
5
5
a) 10 · 4 =
b) 10 · 4,2 =
c) 10 · 4,25 =
2 a) 10 · 7 =
b) 10 · 7,3 =
c) 10 · 7,39 =
3
a) 10 · 8,71 =
b) 10 · 14,9 =
c) 10 · 0,82 =
nd
hu
100 · 2 = 200
r
tio ata
ta l
l
en
ta
l
tio
nd
e
hu lar
nd
ra
de
la
r
Multiplikation med 100
2,
100 · 2,3 = 230
100 · 2,31 = 231
4
a) 100 · 8 =
5 a) 100 · 9 =
6 a) 100 · 2,03 =
2
3
3
1
1
b) 100 · 8,2 =
c) 100 · 8,27 =
b) 100 · 9,43 =
c) 100 · 9,07 =
b) 100 · 6,8 =
c) 100 · 0,23 =
7
a) 10 · 3,4 =
b) 100 · 6,53 =
c) 10 · 83,5 =
8
a) 100 · 3,4 =
b) 10 · 5,09 =
c) 100 · 7,42 =
9
a) 100 · 3,05 =
b) 10 · 3,25 =
c) 10 · 14,85 =
10
a) 100 · 0,305 =
b) 10 · 0,325 =
c) 10 · 0,7 =
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:23
30
___
​   ​  = 3
10
34
___
​   ​  = 3,4
10
34,2
​ ____ ​ = 3,42
10
1
40
10
hu
nd
r
tio ata
ta l
l
en
ta
l
tio
nd
e
hu lar
nd
ra
de
la
r
Division med 10
3
4,
2
3,
4
2
43
10
c)​ ____ ​ =
b)​ ___ ​  =
34
10
c)​ ____ ​ =
309
10
c)​ ____ ​ =
a)​ ___ ​  =
b)​ ___ ​  =
27
2 a)​ ___
 ​  =
10
3 a) 300/10 =
43,8
10
67,5
10
389
10
b)​ ____ ​ =
r
Division med 100
4
800
100
nd
hu
100
420
____
​ 
 
 ​ = 4,2
100
426
____
​ 
 
 ​ = 4,26
100
r
tio ata
ta l
l
en
ta
l
tio
nd
e
hu lar
nd
ra
de
la
400
____
​ 
 
 ​ = 4
4
2
6
4,
2
6
820
100
c)​ ____ ​  =
472
100
c)​ ______ ​ =
a)​ ____ ​  =
b)​ ____ ​  =
490
5 a)​ ____
 ​  =
100
b)​ ____ ​  =
807
6 a)​ ____
 ​  =
100
b)​  _____ ​ =
48
10
2 427
100
835
100
528,4
100
708
100
c)​ ____ ​  =
420
100
c)​ ____ ​  =
930
10
c)​ ____ ​ =
125
100
c)​ ______ ​ =
7
a)​ ___ ​  =
b)​ ____ ​  =
8
a)​ ____ ​ =
37,2
10
b)​ ____ ​ =
9
a)​ ____ 
 ​ =
607
100
b)​ ____ ​  =
305
100
802
10
395,2
100
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:24
Avrundning
Avrunda till heltal
1 a) 17,8 ≈
b) 156,3 ≈
c) 19,09 ≈
2 a) 30,49 ≈
b) 6,85 ≈
c) 49,64 ≈
Avrunda till tiotal
3 a) 88 ≈
b) 19 ≈
c) 164 ≈
4 a) 144,8 ≈
b) 347,5 ≈
c) 29,39 ≈
5 a) 43,5 ≈
b) 163,99 ≈
c) 496,1 ≈
Avrunda till hundratal
6 a) 1 440 ≈
b) 538 ≈
7 a) 93,68 ≈
b) 153,5 ≈
c) 3 647 ≈
c) 936,9 ≈
Avrunda till en decimal
8 a) 6,44 ≈
b) 12,62 ≈
c) 0,391 ≈
9 a) 7,77 ≈
b) 510,88 ≈
c) 27,15 ≈
10 a) 38,02 ≈
b) 31,96 ≈
c) 41,95 ≈
Avrunda till två decimaler
11 a) 4,123 ≈
b) 58,457 ≈
c) 139,929 ≈
12 a) 0,648 ≈
b) 0,0756 ≈
c) 1,0845 ≈
13 a) 6,309 ≈
b) 14,992 ≈
c) 28,896 ≈
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:25
Överslagsräkning
Vid många tillfällen kan det vara bra att kunna räkna ut något snabbt med
huvudräkning och det räcker med ett ungefärligt värde. Avrunda därför
talen så att det går att lätt att räkna med huvudräkning. För att få ett bra
svar finns det några regler som kan vara bra att känna till.
Exempel
Vid addition och multiplikation: Avrunda det ena talet uppåt och det andra
neråt, avrunda talen åt olika håll.
a) 819 + 783
b) 5 900 ∙ 43,9
8 1 9 + 7 8 3 ≈ 8 00 =
= 1 6 00
5 9 0 0 · 4 3, 9 ≈
≈ 6 000 · 4 0 =
= 2 4 0000
Vid subtraktion och division: Avrunda båda talen uppåt eller nedåt,
avrunda talen åt samma håll. Avrunda så att divisionen går jämnt upp.
c) 85,9 – 34,7
8 5, 9 – 3 4 , 7 ≈
≈ 9 0 – 4 0 = 5 0
27,6
5,4
d)​ ____ ​ 
2 7, 6
2 5
≈
=5
5,4
5
Räkna med överslagsräkning
1
a) 376 + 645 ≈
b) 47,65 + 33,8 ≈
c) 128,7 + 456,8 ≈
2
a) 372 – 185 ≈
b) 1 328 – 417 ≈
c) 173,8 – 52,74 ≈
3
a) 47 ∙ 52 ≈
b) 84 ∙ 520 ≈
c) 5,8 ∙ 46 ≈
4
65
9
a)​ ___ ​ ≈
4 867
62
c)​  _____
 ​ 
≈
425
73
b)​ ____ ​ ≈
1 639
42
d)​  _____
 ​ 
≈
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:26
Vilket närmevärde är bäst?
Välj det bästa alternativet. Ringa in ditt svar.
Sedan ska du själv kontrollera dina svar.
1 487 + 209
600700650
2 883 – 636
300250200
3 311 + 492
700750800
4 33 + 51
908070
5 8 + 13 + 22
304070
6 79 – 32
504030
7 123 · 5
600550500
8 10,2 · 58,6
9 3,9 · 51
70 600550
150200250
10 2 425 · 2,1
4 000
5 000
6 000
11 4 911 · 4,05
16 000
18 000
20 000
12 19 · 22
13 298 · 17
14
499 · 6,1
21
15 ​ ___
 ​ 
4
602
16​ ____
 ​ 
31
825
_______
17​  10
 ​ 
 
11
285
18​ ____
 ​ 
41
98
19 ​ ___
 ​ 
4
985
________
20​  201
 ​ 
 
5,1
200300400
6 000
5 500
5 000
300
2 500
3 000
345
152025
1 000
1 100
1 200
678
202530
40 000
50 000
60 000
Summera alla de tal du ringat in. Om du gjort rätt ska summan bli
©
77 777
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:27
Mer om olika talsystem
Skriv med vårt sätt att skriva med siffror
1
a)
2
b)
c)
d)
a)
b)
Skriv med det kinesiska talsystemet
3
a)13b)517c)408
4
a)1 397b)8 062c)10 309
Skriv med vanliga siffror
5
a)
6
a)
b)
c)
b)
d)
c)
d)
Skriv med Mayafolkets talsystem
7
a) 9b) 21c) 63d) 90
8
a)135b) 430c) 820d) 1 300
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Arbetsblad 1:28
Erathostenes såll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 100
©
7
sanoma Utbildning
och författarna
Download