Om cellprovet du nyligen tog.

advertisement
brev 7 ASC-US CIN1 HPV-reflextest neg, nytt cellprov om 3 år
(Röd text ändras eller tas bort när brevet skickas till kvinnan)
Laboratoriet meddelar Regionens kallelsekansli som ser till att kalla dessa kvinnor även de över 50 efter 3 år
Kallelsekansliet skickar brevet
Om cellprovet du nyligen tog.
Du kommer att få en ny tid om tre år.
Om cellprovet du nyligen tog.
Cellprovet som du nyligen tog visade lätta förändringar. Det är bara om det finns HPVvirus som cellförändringar kan vara farliga och utvecklas till cancer. Därför testade vi
ditt prov också för HPV-virus. Ditt prov innehöll inga tecken på HPV.
Lätta cellförändringar där provet inte innehåller HPV brukar försvinna av sig själva. Du
kommer därför att kallas till nytt prov om 3 år.
Syftet med gynekologisk cellprovtagning är att skydda dig mot livmoderhalscancer.
Genom provet kan cellförändringar upptäckas och vid behov behandlas innan de hinner
utvecklas till cancer. De flesta lätta cellförändringar går över av sig själva och behöver
aldrig behandlas.
Vänliga hälsningar xxxx
Vill du veta mer ? 1177Vårdguiden:www.1177.se/cellprov
www.cellprov.se
Regionens kallelsekansli 010-473 39 10
Other languages 1177.se/pap-test
Om du får besvär
Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska
du på vanligt sätt kontakta sjukvården.
Från 23 års ålder erbjuds du screening mot livmoderhalscancer. Från 40 års ålder erbjuds du screening med
mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer. Du som behandlats för cellförändringar och ingår i en särskild
kontrollgrupp kallas även efter 60 års ålder.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards