Ekologiska symboler och miljömärkning

advertisement
Varför ekologiskt?
Ekologisk odling betyder att man odlar på ett
naturligt, miljövänligt och hållbart sätt. Så naturligt
som möjligt. Eftersom vi inte använder några
bekämpningsmedel så blir produkterna giftfria samt
att gifter inte läcker ut i naturen eller påverkar oss
som jobbar. Istället för bekämpningsmedel använder
vi nyttodjur. Att vi inte heller använder konstgödsel är
bra för klimat och miljö. Det finns undersökningar
som pekar på att ekologisk odling förbrukar mindre
energi. De ekologiska metoderna ska bygga på
lokala och förnybara resurser så långt som möjligt.
Det ekologiska tankesättet är bra för alla människor,
djur och växter, både på kort och lång sikt.
I praktiken så innebär det att alla steg i produktionen
ska vara ekologiska så långt som det bara går. Till
exempel så ska man använda ekologiska frön. Men
om det inte finns ekologiska frön på marknaden för
den gröda man vill så, så är det tillåtet med
konventionella frön om de är helt obehandlade. Så
kallad GMO (Genetiskt Modifierade Organismer) är
självklart inte tillåtet. Även jord och gödsel är
ekologiskt.
EU-lövet
För att sälja ekologiska produkter så måste man vara
certifierad enligt EUs regler. Detta för att det inte skall
råda några tvivel om vad som är ekologiskt. Annars
så skulle ju vem som helst kunna hävda att något är
ekologiskt bara enligt sina egna värderingar (eller
brist på värderingar). I Sverige finns fyra
kontrollorgan som kontrollerar ekologisk produktion:
SMAK, Kiwa, Valiguard AB och HS Certifiering.
Produkter som uppfyller kraven för ekologisk
produktion är märkta med EU-lövet.
©2015 iKEF, Sandvikens Kommun, www.ikef.se
KRAV
KRAV är en svensk organisation som inom vissa
områden har mer långtgående regler än EU-reglerna.
De flesta som odlar ekologiskt i Sverige är anslutna
till KRAV (och så även vi). Årliga oannonserade
inspektioner kontrollerar produktionen, ursprung och
odlingsförhållanden både i växthus och på friland.
Andra symboler för livsmedel (och länkar)
Demeter - En förening liknande KRAV men
för biodynamisk odling. (Biodynamisk odling
baseras på ekologisk odling samt en form av
astrologi).
Fairtrade – Ett märke som arbetar för bättre
arbets- och levnadsvillkor för producenter och
arbetare. Produkterna behöver inte vara
ekologiska men ca 30% av
Fairtradeproducenterna odlar ekologiskt.
Bakom Fairtrade står ett flertal olika
organisationer i Sverige som fackförbund,
kyrkor och välgörenhetsorganisationer.
Rainforest Alliance Рӊr en internationell
ideell organisation som arbetar för att bevara
den biologiska mångfalden och för att skapa
hållbara försörjningsmöjligheter.” –
Produkterna behöver inte vara ekologiska
men ekologisk odling förespråkas.
©2015 iKEF, Sandvikens Kommun, www.ikef.se
Huvudkontor i USA.
Svenskt Sigill – En kvalitetsmärkning ”som
säkrar hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg
och ökad miljöhänsyn.” – Livsmedlen behöver
inte vara ekologiska. Produkter märkta med
sigillet är garanterat svenska och innehållet
kan spåras till en svensk gård. Svenskt Sigill
drivs av ett dotterbolag till Lantbrukarnas
Riksförbund. Genmodifiering tillåts inte.
Symboler för andra produkter än livsmedel (och länkar)
Forest Stewardship Council – ”skall främja
ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens
skogar.” Samarbetar med Rainforest Alliance.
Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens
märke som finns inom områden som bränsle,
energi, papper, kemiska produkter, textil och
transporter.
Svanen – Nordens officiella miljömärke sedan
1989. Drivs av Miljömärkning Sverige AB på
uppdrag av regeringen. Omfattar 63 olika
grupper av varor och tjänster.
©2015 iKEF, Sandvikens Kommun, www.ikef.se
EU Ecolabel – Tidigare känd som EUBlomman. Detta är EU:s officiella miljömärke.
I Sverige ansvarar Miljömärkning Sverige AB
för märkningen. (Samma företag som
ansvarar för Svanen).
©2015 iKEF, Sandvikens Kommun, www.ikef.se
Download