VILKEN REKLAM ÄR VÄRD ATT BETALA FÖR

advertisement
VILKEN REKLAM ÄR
VÄRD ATT BETALA FÖR!
ERIK MODIG
[email protected]
@ erik_modig
erik_modig
KOMMUNIKATION!
EFFEKT!
66%!
av TV tittare gör något annat
samtidigt som de ser på TV.
41%!
av all reklam omges av reklam för ett
konkurrerande varumärke inom en
timme.
Upp till
!
20%!
av all reklam tillräknas ett
konkurrerande varumärke.
(Pham & Johar 1997) !
160 – 260!
Upp till 5000 budskap dagligen
(Indikat Reklam 2010)!
!
0,1 – 0,3 SEKUNDER!
10%!
UPPMÄRKSAMHET!
MEDVETEN!
OMEDVETEN!
HANDLING!
UPPMÄRKSAMHET!
MEDVETEN!
OMEDVETEN!
HANDLING!
$
UPPMÄRKSAMHET!KÄNNEDOM!
UPPMÄRKSAMHET!
MEDVETEN!
MEDVETEN!
PREFERENS!
OMEDVETEN!
OMEDVETEN!
KÖP!
HANDLING!
HANDLING!
$
KOMMUNIKATION!
EFFEKT!
Uppmärksamhet!
Medveten!
“Den vänstra tolken”!
Explicit minne!
Episod!
Semantiskt!
Central!
Omedveten!
Känslor!
Övertalning!
Intresse!
Implicit minne!
Kategorisering!
Perifer!
Conditioning!
Priming!
“Magkänsla”!
Synlighet!
OMEDVETEN BEARBETNING!
Uppmärksamhet!
Medveten!
“Den vänstra tolken”!
Explicit minne!
Episod!
Semantiskt!
Central!
Omedveten!
Känslor!
Övertalning!
Intresse!
Implicit minne!
Kategorisering!
Perifer!
Conditioning!
Priming!
“Magkänsla”!
Synlighet!
OMEDVETEN BEARBETNING!
Reflexiv uppmärksamhet
Kategorisering
Conditioning & Priming
STORLEK!
16 FÄRG!
17 KONTRAST!
18 FEL!
19 RÖRELSE!
20 PLACERING!
21 OMEDVETEN BEARBETNING!
Reflexiv uppmärksamhet
Kategorisering
Conditioning & Priming
KATEGORISERING!
Känsla
Trovärdighet
Kvalitet
Coolhet
Avsändare?
MEDVETEN BEARBETNING
&
UPPMÄRKSAMHET!
Skapar!
Glömmer!
Viktar!
VÄNSTRA TOLKEN!
Nytt?
Äta eller ätas?
Adderar värde?
Passar det in?
NYSKAPANDE + RELEVANS!
KREATIVITET
Kampanjer som vunnit pris för kreativitet,
jämfört med likartade kampanjer som ej
vunnit pris är
11 GÅNGER EFFEKTIVARE
!
NYSKAPANDE!
Vad är det som står ut?
Lita på kreatörer.
RELEVANS!
Prata i första hand om det mottagaren
bryr sig om.
Prata därefer om det ni bryr er om.
RELEVANS!
Reklam!
!
Identitet
Underhållning
Information
Inspiration
Deltagande
!
Mottagare!
Kongruens
!
!
Varumärke!
!
Positionering - kundvärde
Värderingar
!
RELEVANS!
Reklam!
!
Identitet
Underhållning
Information
Inspiration
Deltagande
!
Mottagare!
Kongruens
!
!
Varumärke!
!
Positionering - kundvärde
Värderingar
!
UPPMÄRKSAMHET!KÄNNEDOM!
UPPMÄRKSAMHET!
MEDVETEN!
MEDVETEN!
PREFERENS!
OMEDVETEN!
OMEDVETEN!
KÖP!
HANDLING!
HANDLING!
$
HANDLING!
SKAPA HANDLING!
•  Funktionella nyttor
•  Emotionella nyttor
•  Sociala nyttor
•  Funktionella kostnader
•  Emotionella kostnader
•  Sociala kostnader
SKAPA HANDLING!
Enkelhet – snabb bearbetning
Kraft – auktoritet, socialt bevis, knapphet
Akut – tid, rum, social, hypotetisk
UPPMÄRKSAMHET!KÄNNEDOM!
UPPMÄRKSAMHET!
MEDVETEN!
MEDVETEN!
PREFERENS!
OMEDVETEN!
OMEDVETEN!
KÖP!
HANDLING!
HANDLING!
$
TACK!!
ERIK MODIG
[email protected]
@ erik_modig
erik_modig
Download