Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform

advertisement
Facit följer uppgifternas placering i häftet.
Sidan 2:
Tal i decimalform
Tiondelar
0,9 är närmast en hel
Skriv talet i decimalform.
sju tiondelar 0,7
fem tiondelar 0,5
två tiondelar 0,2
en tiondel 0,1
tre tiondelar 0,3
åtta tiondelar 0,8
fyra tiondelar 0,4
nio tiondelar 0,9
tio tiondelar 1,0
Skriv talen i de tomma rutorna.
0,1
0,3
0,6
0,9
Vilka tal pekar pilarna på?
A 0,2
Sidan 3:
B 0,5
C 0,7
Räkna ut i huvudet.
2 tiondelar + 4 tiondelar = 6 tiondelar
3 tiondelar + 6 tiondelar = 9 tiondelar
6 tiondelar + 1 tiondel = 7 tiondelar
4 tiondelar + 4 tiondelar = 8 tiondelar
Skriv svaret i decimalform.
0,2 + 0,3 = 0,5
0,5 + 0,4 = 0,9
0,7 + 0,1 = 0,8
0,3 + 0,3 = 0,6
0,3 + 0,5 = 0,8
0,4 + 0,3 = 0,7
0,2 + 0,8 = 1
0,4 + 0,6 = 1
0,9 + 0,1 = 1
0,3 + 0,7 = 1
Skriv talet som fattas.
0,6 + 0,4 = 1
0,5 + 0,5 = 1
Kluringen:
0,5
+
0,3
+
0,1
= 0,9
0,5
+
0,4
+
0,1
=1
Sidan 4:
Vilka tal pekar pilarna på?
A 0,6
B 1,2
C 1,6
D 1,8
Skriv talen i de tomma rutorna.
0,2
0,8
1,3
1,7
Skriv talen i decimalform.
13 tiondelar = 1,3
18 tiondelar = 1,8
11 tiondelar = 1,1
15 tiondelar = 1,5
14 tiondelar = 1,4
10 tiondelar = 1,0
Räkna ut i huvudet.
6 tiondelar + 5 tiondelar = 11 tiondelar = 1,1
9 tiondelar + 6 tiondelar = 15 tiondelar = 1,5
5 tiondelar + 7 tiondelar = 12 tiondelar = 1,2
0,6 + 0,6 = 12 tiondelar = 1,2
0,9 + 0,4 = 13 tiondelar = 1,3
Sidan 5:
0,8 + 0,7 = 15 tiondelar = 1,5
0,4 + 0,7 = 11 tiondelar = 1,1
Räkna ut i huvudet.
0,5 + 0,3 = 0,8
0,7 + 0,2 = 0,9
0,5 + 0,5 = 1,0
0,9 + 0,2 = 1,1
0,7 + 0,7 = 1,4
0,8 + 0,5 = 1,3
0,6 + 0,5 = 1,1
0,9 + 0,3 = 1,2
0,8 + 0,6 = 1,4
0,3 + 0,7 = 1,0
0,7 + 0,6 = 1,3
0,9 + 0,7 = 1,6
0,1 + 0,9 = 1,0
0,9 + 0,6 = 1,5
0,4 + 0,8 = 1,2
0,9 + 0,9 = 1,8
0,8 + 0,8 = 1,6
0,7 + 0,8 = 1,5
1,1 = 0,5 + 0,6
1,4 = 0,9 + 0,5
1,6 = 0,8 + 0,8
1,3 = 0,9 + 0,4
1,8 = 0,9 + 0,9
1,7 = 0,8 + 0,9
Skriv talet som fattas.
0,9 = 0,5 + 0,4
1,2 = 0,8 + 0,4
1,5 = 0,8 + 0,7
Addera på enklaste sätt, först till 1 (en hel).
0,5 + 0,8 + 0,5 = 1,8
0,4 + 0,8 + 0,6 = 1,8
0,8 + 0,9 + 0,2 = 1,9
0,7 + 0,9 + 0,1 = 1,7
Kluringen:
0,6
0,1
0,8
0,7
0,5
0,3
0,2
0,9
0,4
0,3 + 0,9 + 0,7 = 1,9
0,2 + 0,6 + 0,4 = 1,2
Sidan 6:
Vilka tal pekar pilarna på?
A 0,6
B 1,4
C 1,9
D 2,3
E 2,8
Skriv talen i de tomma rutorna.
0,5
1,3
2,2
2,7
Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet.
0,1
0,9
1,5
1,9
2,2
2,6
2,9
Vilka tal pekar pilarna på?
A 0,5
B 2,9
C 3,6
D 4,3
E 5,9
Skriv i decimalform.
en hel och tre tiondelar 1,3
tre hela och sju tiondelar 3,7
sex hela och två tiondelar 6,2
två hela och åtta tiondelar 2,8
Sidan 7:
fyra hela och en tiondel
fem hela och nio tiondelar
noll hela och sex tiondelar
en hel och fem tiondelar
4,1
5,9
0,6
1,5
Vilket tal är störst?
1,1 är större än 0,9
2,0 är större än 0,2
6,1 är större än 5,8
Skriv tre tal som är
större än 0, men mindre än 1
större än 4,5 men mindre än 6
0,6 0,7 0,8
4,6 4,8 5,2
(finns flera olika alternativ)
(finns flera olika alternativ)
Vilka tal pekar pilarna på?
A 25,3
B 26,5
C 27,5
D 28,9
E 30,2
Skriv talen i de tomma rutorna.
50,5
51,6
53,0
54,9
Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet.
0,8
2,5
19,3
20,9
Kluringen:
0,3
21,0
30,6
41,2
56,4
Sidan 8:
Avrunda till heltal. Skriv tecknet för ”ungefär lika med”.
4,2 ≈ 4
0,8 ≈ 1
1,3 ≈ 1
12,7 ≈ 13
30,5 ≈ 31
76,1 ≈ 76
20,9 ≈ 21
41,4 ≈ 41
52,5 ≈ 53
34,3 ≈ 34
66,6 ≈ 67
99,5 ≈ 100
Avrunda först till heltal, räkna sedan ut i huvudet.
6,7 + 4,2 ≈ 7 + 4 = 11
0,8 + 22,4 ≈ 1 + 22 = 23
7,4 + 19,5 ≈ 7 + 20 = 27
15,3 + 34,8 ≈ 15 + 35 = 50
57,6 + 40,2 ≈ 58 + 40 = 98
Sidan 9:
12,5 + 12,1 ≈ 13 + 12 = 25
33,3 + 66,6 ≈ 33 + 67 = 100
22,8 + 52,5 ≈ 23 + 53 = 76
82,8 + 21,4 ≈ 83 + 21 = 104
95,2 + 32,1 ≈ 95 + 32 = 127
Skriv talet i utvecklad form (olika talsorter).
7,5 = 7 + 0,5
1,8 = 1 + 0,8
10,4 = 10 + 0,4
22,2 = 20 + 2 + 0,2
50,5 = 50 + 0,5
12,6 = 10 + 2 + 0,6
34,7 = 30 + 4 + 0,7
51,1 = 50 + 1 + 0,1
98,9 = 90 + 8 + 0,9
76,3 = 70 + 6 + 0,3
Räkna ut i huvudet.
30 + 5 + 0,3 = 35,3
20 + 4 + 0,9 = 24,9
60 + 3 + 0,8 = 63,8
70 + 8 + 1,4 = 79,4
40 + 6 + 1,2 = 47,2
50 + 4 + 1,6 = 55,6
20 + 10 + 0,8 = 30,8
60 + 13 + 0,7 = 73,7
80 + 12 + 0,9 = 92,9
50 + 15 + 1,5 = 66,5
70 + 14 + 1,1 = 85,1
30 + 18 + 1,8 = 49,8
Kluringen:
68,4
48,6
93,1
13,9
89,3 39,8
Sidan 10:
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
3,4 + 6,5 = 9 + 0,9 = 9,9
5,6 + 6,2 = 11 + 0,8 = 11,8
9,3 + 9,4 = 18 + 0,7 = 18,7
7,3 + 5,7 = 12 + 1,0 = 13
8,7 + 7,8 = 15 + 1,5 = 16,5
7,9 + 4,5 = 11 + 1,4 = 12,4
6,8 + 8,4 = 14 + 1,2 = 15,2
9,6 + 7,7 = 16 + 1,3 = 17,3
24,4 + 32,7 = 50 + 6 + 1,1 = 57,1
62,8 + 34,2 = 90 + 6 + 1,0 = 97
47,5 + 47,7 = 80 + 14 + 1,2 = 95,2
19,2 + 52,9 = 60 + 11 + 1,1 = 72,1
25,8 + 15,6 = 30 + 10 + 1,4 = 41,4
45,5 + 28,6 = 60 + 13 + 1,1 = 74,1
33,3 + 66,7 = 90 + 9 + 1,0 = 100
59,2 + 26,5 = 70 + 15 + 0,7 = 85,7
Om du ser att du inte behöver växla, kan du hålla mellanledet i huvudet och
skriva svaret direkt.
23,5 + 23,3 = 46,8
16,4 + 12,5 = 28,9
34,3 + 34,4 = 68,7
41,2 + 18,6 = 59,8
Sidan 11:
53,1 + 24,4 = 77,5
71,7 + 28,2 = 99,9
46,6 + 41,3 = 87,9
24,5 + 41,2 = 65,7
62,6 + 33,2 = 95,8
44,3 + 14,5 = 58,8
55,2 + 22,3 = 77,5
32,6 + 54,1 = 86,7
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
49,9 + 37,4 = 50 + 37,3 = 87,3
35,4 + 39,8 = 40 + 35,2 = 75,2
79,7 + 18,5 = 80 + 18,2 = 98,2
99,9 + 32,6 = 100 + 32,5 = 132,5
59,6 + 42,8 = 60 + 42,4 = 102,4
69,7 + 56,5 = 70 + 56,2 = 126,2
45,6 + 99,8 = 45,4 + 100 = 145,4
59,9 + 74,5 = 60 + 74,4 = 134,4
Räkna ut i huvudet.
0,6 + 2,4 = 3
3,2 + 6,8 = 10
2,5 + 2,5 = 5
5,3 + 6,7 = 12
4,1 + 7,9 = 12
6,7 + 2,3 = 9
Om det finns flera termer, kan du ändra ordningen när du räknar ut på enklaste
sätt.
0,6 + 4,7 + 1,4 = 2 + 4,7 = 6,7
3,8 + 2,5 + 2,5 = 5 + 3,8 = 8,8
Kluringen:
4,8 + 2,4 + 7,2 = 13 + 1,4 = 14,4
3,2 + 5,9 + 2,8 = 6 + 5,9 = 11,9
2,7 + 7,8 + 3,3 = 6 + 7,8 = 13,8
Sidan 12:
Skriv talet i utvecklad form.
389,5 = 300 + 80 + 9 + 0,5
162,7 = 100 + 60 + 2 + 0,7
444,4 = 400 + 40 + 4 + 0,4
530,5 = 500 + 30 + 0,5
255,9 = 200 + 50 + 5 + 0,9
521,3 = 500 + 20 + 1 + 0,3
693,8 = 600 + 90 + 3 + 0,8
703,2 = 700 + 3 + 0,2
917,6 = 900 + 10 + 7 + 0,6
880,8 = 800 + 80 + 0,8
Räkna ut i huvudet.
Sidan 13:
300 + 80 + 7 + 0,6 = 387,6
900 + 70 + 5 + 0,8 = 975,8
400 + 8 + 0,7 = 408,7
500 + 100 + 0,5 = 600,5
800 + 150 + 0,4 = 950,4
400 + 90 + 5 + 0,4 = 495,4
600 + 100 + 8 + 0,6 = 708,6
700 + 120 + 9 + 0,3 = 829,3
400 + 150 + 10 + 0,9 = 560,9
300 + 130 + 14 + 0,2 = 444,2
800 + 140 + 1,8 = 941,8
400 + 160 + 1,2 = 561,2
500 + 180 + 1,5 = 681,5
700 + 110 + 1,3 = 811,3
600 + 120 + 1,6 = 721,6
300 + 180 + 12 + 1,7 = 493,7
200 + 130 + 16 + 1,4 = 347,4
100 + 150 + 17 + 1,1 = 268,1
800 + 170 + 13 + 1,8 = 984,8
500 + 160 + 11 + 1,0 = 672,0
Räkna ut med skriftlig huvudräkning, varje talsort för sig.
Skriv mellanled som visar hur du tänker.
327,5 + 418,4 = 700 + 30 + 15 + 0,9 = 745,9
249,6 + 517,2 = 700 + 50 + 16 + 0,8 = 766,8
482,3 + 452,7 = 800 + 130 + 4 + 1,0 = 935
617,8 + 345,6 = 900 + 50 + 12 + 1,4 = 963,4
184,7 + 294,7 = 300 + 170 + 8 + 1,4 = 479,4
258,4 + 482,6 = 600 + 130 + 10 + 1,0 = 741
456,7 + 153,4 = 500 + 100 + 9 + 1,1 = 610,1
287,9 + 287,9 = 400 + 160 + 14 + 1,8 = 575,8
Titta på talen innan du börjar räkna. Kan du hålla mellanledet i huvudet?
213,5 + 424,2 = 637,7
344,4 + 344,4 = 688,8
630,3 + 269,5 = 899,8
Kluringen:
300,6
310,6 + 505,3 = 815,9
473,5 + 123,1 = 596,6
565,2 + 424,3 = 989,5
Sidan 14:
Vilket tal ligger mitt emellan
0 och 0,10 0,05
0,20 och 0,30 0,25
0,80 och 0,90 0,85
C 0,32
E 0,61
Vilket tal pekar pilarna på?
A 0,05
B 0,17
D 0,45
Skriv talet med siffror.
noll hela och tjugofem hundradelar 0,25
tre hela och tolv hundradelar 3,12
tjugo hela och sjuttio hundradelar 20,70
sju hela och åtta tiondelar 7,8
femton hela och tre hundradelar 15,03
noll hela och en hundradel 0,01
Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet.
0,03
Sidan 15:
0,11
0,19
0,2
0,23
0,3
Räkna ut i huvudet.
0,04 + 0,02 = 0,06
0,01 + 0,08 = 0,09
0,03 + 0,07 = 0,10
0,06 + 0,04 = 0,10
0,06 + 0,06 = 0,12
0,08 + 0,05 = 0,13
0,50 + 0,70 = 1,20
0,30 + 0,80 = 1,10
0,60 + 0,90 = 1,50
0,70 + 0,70 = 1,40
0,25 + 0,70 = 0,95
0,25 + 0,75 = 1,00
0,35 + 0,65 = 1,00
0,35 + 0,70 = 1,05
Räkna ut i huvudet.
0,30 + 0,05 = 0,35
0,80 + 0,08 = 0,88
0,40 + 0,60 = 1,00
0,70 + 0,30 = 1,00
Skriv talet i heltal och hundradelar.
32,25 = 32 + 0,25
79,20 = 79 + 0,20
94,05 = 94 + 0,05
156,75 = 156 + 0,75
395,50 = 395 + 0,50
156,10 = 156 + 0,10
Kluringen:
15,65
15,64
8,50
8,49
5,00
4,99
Sidan 16:
Räkna ut i huvudet.
20 + 0,09 = 20,09
6,5 + 6,05 = 12,55
0,24 + 0,32 = 0,56
0,45 + 0,50 = 0,95
0,37 + 0,12 = 0,49
57,25 + 30 = 87,25
29 + 3,45 = 32,45
1,65 + 1,24 = 2,89
2,30 + 6,18 = 8,48
7,38 + 7,61 = 14,99
30 + 0,3 + 0,03 = 30,33
12 + 5,1 + 1,80 = 18,90
2,35 + 0,15 = 2,50
0,08 + 5,37 = 5,45
9,73 + 0,06 = 9,79
Addera först heltalen, sedan hundradelarna.
24,32 + 63,45 = 87,77
52,46 + 36,09 = 88,55
35,65 + 35,27 = 70,92
67,06 + 22,34 = 89,40
Skriv mellanled när du räknar ut.
15,50 + 17,60 = 32 + 1,10 = 33,10
67,70 + 63,60 = 130 + 1,30 = 131,30
84,75 + 85,25 = 169 + 1 = 170
48,45 + 80,55 = 128 + 1 = 129
75,85 + 75,20 = 150 + 1,05 = 151,05
25,28 + 10,34 = 35 + 0,62 = 35,62
36,77 + 99,22 = 135 + 0,99 = 135,99
Sidan 17:
Vad avrundar man 14,50 till?
15
Ringa in talen som blir 25 när de avrundas till heltal.
25,35
25,29
25,09
25,48
Avrunda till heltal. Skriv tecknet för ”ungefär lika med”.
4,57 ≈ 5
8,45 ≈ 8
5,90 ≈ 6
10,65 ≈ 11
30,75 ≈ 31
99,56 ≈ 100
235,40 ≈ 235
181,90 ≈ 182
305,80 ≈ 306
276,09 ≈ 276
430,75 ≈ 431
595,45 ≈ 595
Avrunda först till heltal, räkna sedan ut i huvudet.
17,58 + 12,34 ≈ 18 + 12 = 30
35,49 + 30,55 ≈ 35 + 31 = 66
23,04 + 63,78 ≈ 23 + 64 = 87
124,75 + 75,25 ≈ 125 + 75 = 200
199,60 + 78,30 ≈ 200 + 78 = 278
249,83 + 49,71 ≈ 250 + 50 = 300
Kluringen:
234,56
634,52
987,65
587,69
Sidan 18:
Tal i bråkform
I rektangeln är fyra sjättedelar vita. Hur många sjättedelar är skuggade?
2/6 (två sjättedelar)
Skriv i bråkform
en tredjedel 1/3
Sidan 19:
en sjundedel 1/7
två åttondelar 2/8
fyra tiondelar 4/10
Skugga 3/5 av rektangeln
Skugga 2/8 av cirkeln
tre fält ska vara skuggade
två fält ska vara skuggade
En tårta är delad i fyra delar. Vad kallas varje del?
1/4 (en fjärdedel)
Vad kallas varje del när tårtan är delad i åtta delar?
1/8 (en åttondel)
Vilken del är störst, 1/4 eller 1/8?
1/4
Hur många åttondelar är en hel?
8/8
Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet.
1/50
1/20
1/16
1/10
1/5
1/3
1/2
Räkna ut summan.
1/6 + 2/6 = 3/6
7/8 + 1/8 = 8/8
2/10 + 5/10 = 7/10
4/7 + 3/7 = 7/7
Räkna ut summan och skriv svaret i blandad form.
4/7 + 5/7 = 9/7 = 1 2/7
6/9 + 8/9 + 7/9 = 21/9 = 2 3/9
Räkna ut i huvudet. Addera först de hela talen.
3 1/9 + 6 3/9 = 9 4/9
7 5/8 + 9 3/8 = 16 8/8 = 17
Sidan 20:
Hur många hundradelar är varje fjärdedel?
25/100
Skriv decimaltalet i den tomma rutan.
3/4
0,75
Skriv i bråkform och decimalform.
3 hundradelar = 3/100 = 0,03
3 tiondelar = 3/10 = 0,3
25 hundradelar = 25/100 = 0,25
1 fjärdedel = 1/4 = 0,25
Sidan 21:
50 hundradelar = 50/100 = 0,50
1 halv = 1/2 = 0,50
75 hundradelar = 75/100 = 0,75
3 fjärdedelar = 3/4 = 0,75
Skriv i decimalform och procentform.
25/100 = 0,25 = 25 %
50/100 = 0,50 = 50 %
46/100 = 0,46 = 46 %
4/100 = 0,04 = 4 %
8/100 = 0,08 = 8 %
80/100 = 0,80 = 80 %
Skriv som procent.
0,07 = 7 %
17/100 = 17 %
1/2 = 50 %
0,30 = 30 %
70/100 = 70 %
1/4 = 25 %
0,65 = 65 %
5/100 = 5 %
3/4 = 75 %
0,99 = 99 %
100/100 = 100 %
1 = 100 %
Hur många hundradelar är varje femtedel?
20/100
Skriv decimaltalen i de tomma rutorna.
1/5
2/5
3/5
4/5
0,20
0,40
0,60
0,80
Skriv i decimalform och procent.
1/5 = 20 %
3/5 = 60 %
2/5 = 40 %
Sidan 22:
1. 4,2 + 3,8 + 4,5 = 11 + 1,5 = 12,5
Svar: 12,5 m
2. 2,8 + 0,3 + 0,4 = 2 + 1,5 = 3,5
Svar: 3,5 kg
3. 4 – 2,9 – 0,7 = 4 – 3,6 = 0,4
Svar: 0,4 m
(4 – 3,6 = 0,4)
Sidan 23:
4. Svar. 27 kr
5. 5,45 kr ≈ 5,50 kr
68,25 kr ≈ 68,50 kr
6. Svar: 8,50 cm
7. 16,70 + 16,70 = 32 + 1,40 = 33,40
33,40 kr ≈ 33,50 kr
Svar: 33,50 kr
8. Svar: Julia
9. 100 – 45 = 55
Svar: 55 %
137,55 kr ≈ 137,50 kr
295,40 kr ≈ 295,50 kr
Download