SMA, var ska den ligga(skickas ut med kallelsen till mötet).

advertisement
20160315
Minnesanteckningar ICF/Kvå
Erika Björklund, Carina M-Ivarsson
Spolning av drän, under hud DV076, skickat till Helen (uppdatera lathunden).
ICF bok, Nandadiagnoser se över.
Mas intranätet länkar mm namn + kontaktuppgifter mejl. Be Anne-Marie eller Jessica hjälpa till
med det.
Möte 6/4, kallelse ICF/kvå, Elin Kasselstrand, Vicki Koltsida, Lena Broberg, saknas Öster, Erika
mejla Östers chefer.
Kolla med Jessica om någon FT kan vara med i gruppen.
SMA, var ska den ligga(skickas ut med kallelsen till mötet).
SMA © Safe Medication Assessment
Underlag för distriktssköterskans/sjuksköterskans
bedömning, åtgärd, kommunikation och journalföring av patientens läkemedelsanvändning
http://www.viss.nu/Global/Blanketter/SMA_verktyg_for_saker_lakemedelsanvandning_2012.
pdf
Webbutbildning Viva, hur funkar det?
Koden AAPF person utför text hämtning av apodos, hur tänkte vi?
All smärtskattning skrivs under Bedömning av smärta PB004 (in i lathunden). Abby pain scale
finns under bedömningar.
Erika mejlar Tyra Graaf om utbildning.
Läsa genom uppdateringarna KVÅ 2016, förslag nya sökord (skickas ut med kallelsen till mötet).
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva
Underkategorier till kapitel 2,4 och 5, ses över igen (skickas ut med kallelsen till mötet).
Vid pennan Carina
Download