2011-03-25
Psykisk sjukdom
Vad är det?
Innehåll
• Ett dolt handikapp – syns oftast inte utanpå.
• Symtom, diagnos (DSM IV) och behandling
• Diagnos vs. neurotiska/psykotiska
/psykopatiska drag
När är man psykiskt sjuk?
• ”Vardagspåverkan”, ex. sömn, kost,
motivation, verklighetsuppfattning.
• Symtom
– tillräckligt många,
– tillräckligt länge,
– tillräckligt starka (intensitet)
• DSM IV – diagnos
1
2011-03-25
Varför får man en psykisk sjukdom?
• Biologiskt – arv och miljö
• Trauma
• Livets påfrestningar
• Droger
Neuros vs. neurotiska drag
• ”Tillbakadragenhet”
• Ångest
• Självdestruktivt beteende
• Diagnoser ex. manodepression, borderline
personlighet, schizofreni, ätstörningar.
Psykos vs. psykotiska drag
• Verklighetsflykt – oförståelse för vad som är
verklighet och overklighet.
• Tillfällig eller långvarig
Ex. Hallucinationer, vanföreställningar, paranoia.
(Schizofreni kan innehålla både neurotiska och
psykotiska drag.)
2
2011-03-25
Psykopat/sociopat vs.
psykopatiska drag
•
•
•
•
Stort ego
Avsaknad av empati – är okänslig och kall.
Övertalande/övertygande
Kan till en början verka mycket social och
trevlig – men är det enbart för egen vinnings
skull.
Behandlingar
• Terapi – ex. KBT, DBT, grupp- , familjeoch/eller enskilt
• Medicinering (psykofarmaka)
• Ljusbehandling
• Avslappningsmetoder
Kan man bli frisk?
• Ja! Man kan bli av med symtomen och därmed
bli friskförklarad.
• Nej! Man kan delvis bli av med symtomen och
lära sig att leva med de symtom som är kvar.
3
2011-03-25
Psykiska sjukdomar
•
•
•
•
Schizofreni
Borderline
Paranoia
Manodepression
• Anorexia nervosa, Bulimia nervosa (bulimi)
• Fobi
• Tvångssyndrom, ångestsyndrom
4