Ökad samverkan för ett hållbart samhälle

advertisement
Energikrönika
Ökad samverkan för
ett hållbart samhälle
I
det traditionella byggprojektet träffas deltagarna vid
möten för att däremellan jobba på sin del av projektet
på sin egen kammare. Hur främjar detta arbetssätt
kreativitet och utveckling inom byggbranschen?
Skulle vi kunna komma närmare ett hållbart samhälle med
alternativa arbetssätt och en ökad samverkan?
Vi tror definitivt att detta är en möjlighet för att komma
ett steg längre, såväl avseende hållbar samhällsbyggnad i
stort som ökad energieffektivisering. Denna samverkan tror
vi behövs mellan både de traditionella samhällsbyggnadsaktörerna och andra viktiga intressenter.
Ett sätt att få detta att bli verklighet är att sitta närmare
varandra som bransch. Johanneberg Science Park (JSP) är
initierat av Göteborgs stad och Chalmers tekniska högskola
som en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. I dag drivs JSP
av en rad delägare som satsar på hållbar samhällsbyggnad,
energi samt material- och nanoteknik.
En möjlighet att visa vägen mot mer hållbar samhällsbyggnad är genom praktiska utvecklingsprojekt. Samverkansgrupperingar har mycket större möjligheter än
enskilda aktörer att satsa på och att skapa utvecklingsprojekt. Projekt där vi tillåter oss att tänja på gränserna och att
genom både lyckade och misslyckade
satsningar visa vägen mot framtiden.
Ett konkret sådant exempel är
HSB Living Lab*. Genom detta
projekt ges möjlighet att bedriva
forskning och utveckling på framtidens hållbara boende avseende resursanvändning och livsstil. Projektet
Henrik Jönsson,
Bengt Dahlgren AB
98 VVS-FORUM NR 11 NOVEMBER 2015
är därför ett bra exempel på den samverkan som JSP syftar
till. Förutom huvudaktörerna HSB, JSP och Chalmers finns
en rad samarbetspartner långsiktigt knutna till projektet.
Dessa är aktörer som inte alltid brukar samarbeta, allt ifrån
energileverantören Göteborg Energi till leverantörer av produkter såsom Electrolux och Vedum.
Byggnaden kommer att stå klar på Chalmersområdet våren 2016 och redan nu har samverkan runt den gett upphov
till en rad intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt.
Ytterligare ett konkret exempel är Riksbyggens samverkanssatsning Positive Footprint Housing. Tillsammans med
Göteborgs stad, näringslivet, universitetet, analytiker, forskare och engagerade invånare har Positive Footprint Housing skapats som plattform och ramverk för att bygga miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara bostadsområden.
För projekt som Positive Footprint Housing har även en
egen hållbarhetsklassning tagits fram. Bostadsrättskvarteret Brf Viva är först ut av dessa och kommer att bli ett plusenergihus med fokus på social hållbarhet där användandet
av egen bil och påverkan på ekologin minimeras.
Om HSB Living Lab är en plattform för forskning inom
hållbart boende så är Brf Viva ett exempel på hur långt det
går att komma med dagens teknik. Gemensamt för projekten är ett stort hållbarhetsfokus. För att
nå en hållbar framtid önskar vi fler
utvecklingsprojekt i samverkan och
mindre arbete på egen kammare.
* Se VVS-Forums temabilaga om
innemiljö, nr 10/2015, där HSB Living
Lab närmare beskrivs (reds anm.).
Maria Perzon, Energirådgivarna/Bengt Dahlgren AB
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards