Förintelsen och folkmord

advertisement
Examinationsuppgift - Förintelsen och folkmord
Du kan föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen och andra folkmord.
E
Du för ett enkelt och till viss del underbyggt
resonemang genom att:
- Förklara någon relevant orsak till förintelsen och
något ytterligare folkmord.
- Du använder något relevant historiskt exempel
och jämför orsaker mellan förintelsen och något
ytterligare folkmord.
C
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt
resonemang genom att:
- Förklara några relevanta orsaker till förintelsen
och något ytterligare folkmord.
- Du använder några relevant historiska exempel
och jämför några orsaker mellan förintelsen och
något ytterligare folkmord.
- I ditt resonemang förklaras också hur orsakerna
hänger ihop med varandra och tillsammans
bidrar till förintelsen eller något ytterligare
folkmord.
A
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt
resonemang genom att:
- Förklara flera relevanta orsaker till förintelsen och
något ytterligare folkmord.
- Du använder flera relevant historiska exempel
och jämför orsaker mellan förintelsen och något
ytterligare folkmord.
- I ditt resonemang visar du hur flera orsaker
hänger ihop med varandra och tillsammans
bidrar till förintelsen eller något ytterligare
folkmord.
- I ditt resonemang visar du också hur olika orsaker
kan förstärka varandra.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband
mellan olika tidsperioder.
E
Du beskriver ett enkelt samband genom att:
- Ge exempel på någon likhet mellan förintelsen
och något ytterligare folkmord med något relevant
historiskt exempel
C
A
Du beskriver ett förhållandevis komplext samband
Du beskriver ett förhållandevis komplext samband
genom att:
genom att:
- Ge exempel på några likhet mellan förintelsen och - Ge exempel på flera likhet mellan förintelsen och
något ytterligare folkmord med några relevant
något ytterligare folkmord med flera relevant
historiskt exempel
historiskt exempel
Orsaker
Förklaringar
Förintelsen/Folkmord
•
•
•
•
När
Var
Vem/Vilka
Hur
Konsekvenser:
Kort sikt
Lång sikt
1. Gör en analys av förintelsen enligt mallen ovan. Använd det du sett i filmen Night Will Fall och intervjun med Heidi Fried och det
material som finns på min sida. Hittar du annat material så var källkritisk! Glöm inte källhänvisa!
2. Jämför din analys med någon annan i klassen. Försök skriva en gemensam lista.
3. Använd materialet som finns på min sida och gör en jämförelse mellan förintelsen och ytterligare ett folkmord. Använd
analysmallen ovan. Ställ också dig själv frågan: Kan det hända igen.
Skriv i Google drive och dela med mig. Max 3 sidor.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards