Hur ska vi kunna hjälpa vår utländska medarbetare att tala bättre

advertisement
Hur ska vi kunna hjälpa vår utländska
medarbetare att förbättra sin svenska?
Prata svenska!
Tänk på att det är en gradvis process. Det är inte så att man antingen kan svenska
eller inte.
Försök tala lite långsammare. Det hjälper väldigt mycket.
Fråga ofta om han/hon förstår.
Ha tålamod! Förklara hellre en gång till på svenska än ta det på engelska.
Att snabbt gå över till engelska är ofta att göra en björntjänst och stärker knappast
självförtroendet hos den som försökt göra sig förstådd på svenska.
Det som alla tycker är svårast är fikapausen. Då pratar många samtidigt, man pratar
om vitt skilda ämnen, man pratar om företeelser som är bekanta för svenskar men
helt obekanta för en som nyligen kommit till Sverige, man skämtar etc. Det kan vara
väldigt ansträngande att försöka följa med i sådana samtal.
En annan svår sak är telefonsamtal. Då får man ju ingen hjälp av kroppsspråk och
mimik.
Använd gärna internationella ord när du förklarar. (tex konversation i stället för samtal
- jobba istället för arbeta m.m.) Ord som anses som lite ”svårare/formellare” för oss
svenskar kan många gånger vara lättare att förstå än ”vanliga svenska” ord och
uttryck. Ord kan vara mer eller mindre ”genomskinliga.” I frasen ”Vi måste ställa in
operationen” är ordet operation lätt att förstå men ställa in är nästan omöjligt att ens
gissa vad det betyder.
Många (men inte alla!) förstår det latinska/grekiska medicinalspråket.
Skillnaden mellan talad och skriven svenska är inget man som svensk behöver
reflektera särskilt inför men faktum är att det skiljer sig avsevärt. Vi talar inte alls
som vi skriver. För att talet ska flyta reducerar vi orden kraftigt och låter bokstäver
smälta ihop. T ex så här: - ”Vet du vad hon sade? – Nej, det vet jag inte. Jag var inte med.”
I tal kan det bli så här: - ”Vetuvaonsaaa? Nädeveeetjante. Javantemeee.”
De flesta brukar uppskatta när de blir rättade. Ofta kan man som svensk vara
försiktig med att påpeka fel eftersom man är rädd att det uppfattas som personlig
kritik men det är sällan fallet. Det bästa är om man gör upp om hur mycket, när och
kanske vem som ska rätta. Det är ju onödigt att man ska gå runt och säga samma fel
hela tiden.
Ett sätt att korrigera är genom att använda det rätta ordet. T. ex så här:
- Var kan jag hitta handskor?
- Handskar? Där borta.
Till sist:
Visa intresse och ge uppmuntran!
Vänliga hälsningar
Christina Erikson (svensklärare)
- Jag förstår ingenting på
fikapausen. När jag talar
med en person går det
riktigt bra men på fikat är
det hopplöst.
- På eftermiddagen är jag
helt slut efter att ha pratat
och försökt förstå svenska
hela dagen.
-
Jag förstår inte vad
de säger. Allting
låter som ett enda
långt ord.
- Ingen rättar mig! Jag får
ingen hjälp. Alla bara säger
att jag är så duktig.
Download