1 (2)
Kalmar kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
Barnets/elevens namn…………………………..
Personnummer………………………………….
Anmälan Barn/ElevSkada & Tillbud
Datum för händelsen?........................................
Skolans namn? ………………………………...
Årskurs/verksamhet?.…………………….......
När på dagen/klockslag? ……………………...
Elevens ålder? (antal fyllda år) …………………..
Kön?
 pojke
 flicka
Aktivitet/sysselsättning vid händelsen?
 idrott
 slöjd
 kemi
 övriga ämnen/lektioner
 måltid
 rast/lektionsfri tid
 lek – förskola/fritids
 transport under skoltid
 på väg till/från skolan
 bråk mellan barn/elever
 bråk mellan vuxna och barn/elever
 annan aktivitet, vilken?
…………………………………………………..
Anmälan avser?
 skada
 tillbud
 annan ohälsa
Var inträffade händelsen?
 inomhus
 utomhus
Plats för händelsen?
 klassrum/lektionssal
 slöjd
 NO-/laboratoriesal
 tekniksal
 hemkunskapslokal
 matsal/skolrestaurang
 idrottslokal
 simhall
 omklädning/dusch
 korridor
 trappa
 skolgård
 idrottsplats/bollplan
 natur/friluftsområde
 skolväg
 busshållplats
 annan plats, var?
……………………………………………..........
D:\875106958.doc bu8.11-1 .070302
Vuxen person närvarande?
 ja
 nej
Beskrivning av händelseförlopp
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
2 (2)
Besvaras endast vid skada
Typ av skada (ange väsentligaste skada)
 benbrott/fraktur
 stukning/vrickning
 slag, fall, stöt
 stickskada
 klämskada
 sårskada
 bränn-/el-/kemisk/akustisk skada
 förgiftning
 inre skada
 hjärnskakning
 allergisk reaktion
 psykisk ohälsa
 annan skada, vilken?
..............................................................................
Besvaras endast vid skada
Har åtgärder vidtagits för att förhindra nya
tillbud/olycksfall?
 akuta åtgärder
 åtgärder på längre sikt
 inga åtgärder
Kommentarer och förslag på åtgärder för att
förhindra att liknande tillbud/olycksfall
inträffar igen
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Var på kroppen? (ange svårast skadade
kroppsdel)
 huvud/hals/ansikte
 bröst/överkropp
 rygg
 mage/underliv
 arm/axel
 handled/hand/finger
 höft/lårben/knä/underben
 fotled/fot/tå
 ögon
 öron
 tänder
 annan kroppsdel, vilken?
…………………………………………………
……………………………………………..........
…………………………………………………..
Besvaras endast vid skada
Datum:…………………………………………..
Bedömning av skadan
 lindrig (skolan/skolsköterska)
 medelsvår (vårdcentral/akutmott./läkare)
 svår (sjukhus/inläggning)
Bedömning av händelsen
 inte kunnat förhindras eller förutses
 brister i miljön
 oaktsamhet av elev/annan
 våldshändelse
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Närvarande person/er som kan bidra med
ytterligare upplysningar:
Inlämnad av:…………………………………….
Uppgifterna matas in på datorblankett
för sammanställning av skolsköterska för skolan alt.
assistent/skolsekreterare för förskolan.
http://www.esmaker.com/nx/Public/SurveyNX.aspx?SurveyId=7b0de278
-a987-48de-a09e-2eb2c370e4e1
Blanketten sparas i elevens SHV-journal alt. på
förskolans rektorsexpedition.
bu8.11-1 .070302