Dag Isacsson, Läkemedelsverket

Styrelse
Internrevision
Generaldirektör
Christina Åkerman
Förvaltning
Enrique Arias
Stf generaldirektör
Bengt Wittgren
Strategisk
verksamhetsplanering
och säkerhet
Kommunikationsfunktion,
chefsjurist och HR-strateg
Ledningskansliet
Ekonomienheten
Utveckling
Bengt Wittgren
Tillstånd
Brita Sjöström
Tillsyn
Karin Hååg
Användning
Anders Carlsten
Vetenskapligt stöd
Effekt och säkerhet 1
Medicinteknik
Medicinsk information
Omvärld och
innovationsstöd
Effekt och säkerhet 2
Kosmetika och
hygienprodukter
Läkemedelsanvändning
Laboratorieenheten
Effekt och säkerhet 3
Effekt och säkerhet 4
Kontroll av
läkemedelsprodukter och
narkotika
Farmaci och bioteknologi
Inspektion av
industri och sjukvård
Produktinformation
Apotek och
receptfri detaljhandel
Regulatoriska enheten
Kliniska prövningar och
licenser
IT-enheten
Registrering och
informationshantering
Serviceenheten
Läkemedelssäkerhet
Rättsenheten
Giftinformationscentralen
HR
Thomas Ekvall
HR-enheten
Centrum för bättre
läkemedelsanvändning
Madeleine Wallding
Gäller fr.o.m. 2013-04-01
Växtbaserade läkemedel