Yrselhandläggning vid Öron-, näs- och halskliniken, Sahlgrenska

Yrselhandläggning vid Öron-, näs- och halskliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Öron-, näs- och halsläkare handlägger primärt yrsel med perifer genes. I oklara fall kan
ÖNH-läkare bistå i diagnostik.
Akut handläggning
Central genes måste uteslutas med hjälp av detaljerad anamnes och status. I status är
Frenzels glasögon eller helst videofrenzel nödvändigt att använda.
Typisk anamnes och status för olika typer av akut perifer yrsel:
Ensidigt perifert vestibulärt avbrott
Hastig, men inte urakut, påkommen rotatorisk yrsel med illamående och ibland
kräkningar. Normalt neurologstatus frånsett spontan nystagmus som dämpas av
blickfixering. Impulstest är patologiskt.
Godartad lägesyrsel
Rotatorisk yrsel som induceras av lägesförändring. Från lägesförändring till
yrselupplevelse och nystagmus går ca 5-10 sek med yrselduration ca 30-60 sek.
Mb Menière
Hastig, men ej urakut, påkommen rotatorisk yrsel med samtidig ensidig
hörselnedsättning, fyllnadskänsla i örat och tinnitus. I status ses spontan nystagmus som
dämpas av blickfixering. Klassiskt anfallsduration är 1-4 timmar.
Labyrintit
I anamnes finns öronsjukdomar, akut eller kronisk otit, med smärta eller flytning från
örat. I status ses infektionstecken i mellanörat. Perifer ansiktsförlamning med yrsel eller
blåsor i hörselgången tyder på herpes-zoster infektion.
Central genes har ofta anamnes och status som ur-akut insjuknande, huvudvärk,
dubbelseende, känselförändring i ansiktet eller extremiteter, sluddrigt tal, ataxi,
sväljningssvårigheter eller medvetandepåverkan. Nystagmus som är vertikal,
riktningsväxlande, ej uttröttbar och inte dämpas av blickfixation tyder på central genes.
Bedömning av remisser med yrselfrågeställning
ÖNH-kliniken kan utreda misstänkt perifer yrsel. För att kunna prioritera remissen
behöver uppgift om vilken perifer yrsel som misstänks finnas med. Beskriv anamnes och
status efter de frågor som beskrivs under akut handläggning.
Patienter med godartad lägesyrsel kan behandlas av läkare eller sjukgymnast via
vårdcentral. Patienter med misstänkt vestibulärt avbrott kan utredas och rehabiliteras via
ÖNH-läkare. Patienter med Mb Menière kan utredas och behandlas via ÖNH-läkare.
Patienter med misstänkt labyrintit skall remitteras akut till ÖNH-klinik för behandling.
Sammanställd 24:e februari 2010
VÖL Joacim Stalfors
VÖL Radi Jönsson
Dr Luuay Aziz
Dr Ylva Dahlin-Redfors
Dr Måns Eeg-Olofsson
www.sahlgrenska.s
e
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Öron-, näs- och halsmottagningen, Sahlgrenska sjukhuset
ADRESS Gröna stråket 5, 413 45 Göteborg
TELEFON växel 031-342 10 00 direkt 031-342 2251