Antalet fall av RS-virus är på hög nivå

advertisement
Nr 2, 2017
Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland
I årets andra utgåva av Smittnytt presenterar vi bl.a. information om säsongens RSV-epidemi
och inom vaccinationsområdet. Trevlig läsning!
Antalet fall av RS-virus är på hög nivå
Spridningen av RS-virus har varit intensiv de senaste veckorna. I synnerhet spädbarn kan bli
svårt sjuka. Respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus eller RSV) är en vanlig orsak till
luftvägsinfektion. Den liknar oftast en vanlig förkylning, men små barn, och framförallt
spädbarn, kan bli svårt sjuka och ibland behöva sjukhusvård. Även äldre personer och andra
infektionskänsliga personer kan drabbas hårdare av en RSV-infektion.


RS-virus sprids vid nära kontakt med infekterade personer, via droppar i nysningar och hostningar eller
genom kontakt med smittade föremål.
God handhygien är ett bra sätt att undvika smitta. Källa: Folkhälsomyndigheten
Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) per vecka, denna säsong och
tidigare säsonger:
Källa: Folkhälsomyndigheten
Rekommendationer om vaccination mot difteri och stelkramp till vuxna
Enligt Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp (Socialstyrelsen,
2009) bör fulldosvacciner användas vid kompletterande vaccination av vuxna med bristfällig
grundvaccination. Monovalenta vacciner mot difteri och stelkramp har varit tillgängliga som
licensprodukter. Vaccin mot enbart difteri tillverkas dock inte längre och det råder även brist
på monovalent vaccin mot stelkramp. På grund av brist på monovalenta fulldosvacciner
2
rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man använder difteri- och stelkrampsvaccin
med reducerad antigenhalt (dT-vaccin) för grundvaccination av vuxna. Kombinationsvaccin
mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp-vaccin) kan också användas. I Norra
sjukvårdsregionen är dTp-vaccinet diTekiBooster upphandlat.
Även vuxna bör erbjudas vaccination mot mässling och röda hund
Den skandinaviska verifikationskommittén, som granskar arbetet för att eliminera mässling
och röda hund i Sverige, Danmark och Norge, rekommenderar att vaccination mot dessa
sjukdomar bör erbjudas alla som saknar immunitet – även vuxna – mot bakgrund av WHO:s
mål om att utrota sjukdomarna, enligt Folkhälsomyndigheten. Läs mer gällande barn i HSLFFS 2016:51, Föreskrifter om vaccination av barn. Vid vaccination mot mässling och röda hund
används ett kombinationsvaccin, som även innehåller vaccin mot påssjuka. Det är mycket
lämpligt att se över vaccinationsskyddet inför resor utanför Norden. Observera att
vaccinationerna inte är gratis för vuxna.
Mässling är en mycket smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer, t.ex. lung- och
hjärninflammation hos både barn och vuxna. Påssjukevirus orsakar oftast inflammation av spottkörtlar, men kan
även angripa testiklar, äggstockar och bukspottskörteln, samt orsaka hjärnhinneinflammation. Röda hund är
vanligen en lindrig infektion som kan ge hudutslag eller passera utan att personen utvecklar symtom. Om en kvinna
däremot infekteras under tidig graviditet (första trimestern) innebär detta en mycket hög risk - upp till 90 procent för allvarliga fosterskador. Källa: Folkhälsomyndigheten.
Information om vaccinationer på lvn.se
På Landstinget Västernorrlands externa webbplats finns en särskild sida om vaccinationer,
där vi samlat rekommendationer, nyheter om restsituationer och annan information om
vaccinationer riktad till vårdgivare.
Handbok för att utreda smitta i livsmedel och dricksvatten
Nu lanseras en handbok för att utreda utbrott av livsmedels- och dricksvattenburen smitta.
Den är helt webbaserad, den uppdateras kontinuerligt och den är framtagen i samarbete
mellan flera myndigheter. Utbrottshandboken är avsedd för den som arbetar med
livsmedelsburen smitta eller på annat sätt kan bli involverad i utredningsarbetet. Syftet är
att ge råd och kunskap som kan stötta i arbetet med att stoppa smittspridning och för en
säkrare livsmedelshantering.
Behandlingslinje gonorré
En behandlingslinje för gonorré har nyligen publicerats på lvn.se. Sedan tidigare finns
behandlingslinjer för hepatit B, hepatit C, HIV och klamydia (liksom för en rad icke
smittsamma sjukdomar). De är framtagna i samarbete mellan berörda verksamheter för att
bidra till god och jämlik vård. De bygger på bästa tillgängliga kunskap och visar
ansvarsfördelningen mellan egenvård, primärvård och specialistvård.
2
www.lvn.se/smittskydd
3
Aktuellt i länet
Källor: 1177 Vårdguiden, Folkhälsomyndigheten, Rikshandboken och Livsmedelsverket.
Ringorm
Ringorm, tinea eller revorm som den också kallas, är en hudsjukdom
som orsakas av en hudsvamp. Den vanligaste orsaken till ringorm är
smitta från person till person men kan också smitta från husdjur som
t.ex. katt, kanin, marsvin eller hund till människa och sedan vidare till
andra människor. Det vanligaste symtomet på ringorm är små röda och
kliande, runda eller ovala utslag, ytan är ofta fjällande eller småknottrig.
Storleken på utslagen kan variera från någon millimeter till flera
centimeter. När utslagen är större kan de börja läka i mitten och får då
sin typiska ringform. Ringorm läker oftast inte av sig själv utan behöver
behandlas med svampmedel. I första hand används en kräm men ibland
behövs behandling med tabletter och ett infekterat djur kan behöva
behandling av veterinär.
Norovirus
Calicivirus, som orsakar vinterkräksjukan kan delas in i två grupper,
noro- och sapovirus. Norovirus är den vanligaste och sprids lätt från
person till person. Det räcker med ett fåtal viruspartiklar, 1–100, för att
smitta en person. I en enda droppe från en kräkning kan det finnas
tusentals viruspartiklar som kan överleva lång tid i de flesta miljöer,
sannolikt åtskilliga månader i vatten, kortare tid på hårda ytor.
Rengöring och desinfektion efter ett utbrott är därför mycket viktig.
Handsprit har svag effekt på norovirus, rekommendera noggrann
handtvätt med tvål och vatten och att torka händerna helt torra, helst
med pappershanddukar, efter varje toalettbesök och före matlagning.
Bildkälla: www.thesun.co.uk
Skabb (scabies) är ett litet
spindelliknande djur, ett kvalster, som
tar sig in i huden och gräver gångar i
hudens yttersta skikt, hornlagret, där
de lägger sina ägg. Gångarna är ljusa,
trådsmala, centimeterlånga strukturer
som syns lättast på händer och fötter.
Inkubationstiden är 2-10 veckor och
symtomen kan vara besvärlig klåda med
rivmärken och hudförändringar.
Smittsamheten är stor vid nära kontakt
som inom en familj. Skabb smittar
människa-människa vid längre
hudkontakt t.ex. om man delar säng,
kläder eller sängkläder. Skabb hos djur
smittar inte människa. Barnet och hela
familjen och andra sängkamrater
behandlas. Barnen kan gå i förskola
som vanligt.
Bildkälla: http://www.skabbguiden.com
Vi som arbetar på Smittskyddsenheten, Landstinget Västernorrland:
Hans Boman, smittskyddsläkare
Maria Tempé, bitr. smittskyddsläkare
Ulrika Bengtsson, smittskyddssjuksköterska
Anna Westin, smittskyddssjuksköterska
Maria Book, apotekare/Strama
Karin Mattsson, administratör
3
060-13 52 47
060-13 52 42
060-13 52 46
060-13 52 43
060-13 52 45
060-13 52 41
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.lvn.se/smittskydd
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards