Info demens FSA

advertisement
Demens
2011-03-16
Monica Åhlund
Arbetsterapeut
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
www.lvn.se
Alzheimers sjukdom
• Vanligaste demensformen (50% av alla med diagnos)
• Hjärnceller dör i vissa delar av hjärnan i en förhöjd
takt
• Okänd orsak
• Ex på symtom
Nedsatt närminne
Glömmer namn
Förlägga saker
Svårt att hitta rätt ord
Tappat intresse
Nedsatt initiativ
Stresskänslighet
Svårt med tidsuppfattning
Svårt att orientera sig i miljön
www.lvn.se
Vaskulär demens
(blodkärlsdemens)
• Näst vanligaste demenssjukdomen (25%)
• Blodproppar eller förträngningar i hjärnans kärl.
• Symtomen varierar beroende på var i hjärnan
propparna sitter
• Behandling som vid stroke
www.lvn.se
Frontallobsdemens (pannlobsdemens)
• Drabbar ofta yngre (<65år)
• Smygande
personlighetsförändring
–
–
–
–
–
–
Initiativlöshet
Oro, depression
Fixering vid vissa aktiviteter
Aggressivitet
Ohämmat beteende
Ingen insikt
• Språkstörningar
– Minskat spontantal,
härmar andra, upprepar
fraser
• Okänd orsak
• Ingen specifik behandling
• Information och stöd till
anhöriga
www.lvn.se
Parkinsondemens –
Lewy body demens
• En person med Parkinsons sjukdom kan på äldre dar
få minnesproblem, svårigheter att hitta samt att rita,
skriva och räkna.
• Tillståndet kan skifta kraftigt från stund till stund.
• Lewy body demens har liknande symtom.
Parkinsonsymtom, fluktuationer och
synhallucinationer.
www.lvn.se
Hur ska man leva?
• Lugn och ro
• Struktur i sin vardagstillvaro
• Få i sig tillräckligt med mat och dryck
• Social samvaro
• Aktivt liv
#Lagom krav håller funktioner och förmågor uppe
www.lvn.se
Hur kan man underlätta?
www.lvn.se
Tips i vardagen
Ofta kan ändring av struktur och strategier underlätta i
vardagen. Hjälpmedel är för många svårt att ta till sig
och förstå att använda
● Kontinuitet – instruera och utföra på samma
sätt
● Ha fasta rutiner= igenkännande
● Ändra inte på sådant som fungerar
● Imitation
www.lvn.se
Förenkla/rensa i miljön
www.lvn.se
Förstärka med färg, gärna rött,
Märka upp i omgivningen
www.lvn.se
MEDICINDOSETT
Bra hjälp med en ”vanlig” men finns även
varianter med larm
www.lvn.se
Tips i vardagen
● Nycklar på en krok nära dörren
● Nycklar på en krok på dörren så de skramlar
● Alltid ha nycklar och plånbok i speciellt fack i
väskan eller jackan
● Tydlig almanacka
● Telefonlista – gärna i kontrastfärg
● Lampa satt på timer för att veta dag/natt
www.lvn.se
Hjälpmedel kan öka möjligheterna att vara mer
aktiv och minska beroendet av en annan persons
hjälp, ge trygghet och skapa säkerhet. Det kan även
underlätta sociala kontakter och påverka självkänsla
och livskvalitet.
En person med demens kan inte från att ha varit
osjälvständig, bli totalt självständig med hjälp av
hjälpmedel, men kanske kan personen bli något
mindre beroende eller något mer aktiv
www.lvn.se
Kom ihåg lapp vid dörr eller telefon
www.lvn.se
Exempel på smarta saker man kan köpa själv
Talande fotoalbum
Universal fjärrkontroll
Sakletare
www.lvn.se
ENKLA OCH TYDLIGA TELEFONER
Knapptelefon med
snabbval där
knapparna kan
täckas över.
Tydlig knapptelefon
med snabbval
Olika typer av enkla
mobiltelefoner
www.lvn.se
Tidsuppfattning/Påminnare
Natt och dagkalender
Sigvart dygnstavla
Dessa finns som
hjälpmedel bland
andra
Memoklocka
www.lvn.se
Vad händer när den dementa
personen hamnar på sjukhus?
•
•
•
•
•
Ny, främmande miljö
Stressig miljö
Okända människor
Nyopererad (varit sövd)
Smärta
– Vilket kan leda till…
www.lvn.se
Vad kan hända?
• Akut förvirring – vanligt
– Fall
– Rymning
– Utåtagerande
• Postoperativ stroke
www.lvn.se
Vad kan vi på sjukhuset göra?
•
•
•
•
•
•
•
Ta det lugnt – prova igen senare
Tala i korta tydliga meningar och invänta svar
Se till att personen är smärtlindrad
Snabbt hem men med extra stöd
Hem till sitt särskilda boende – känd personal
Se till att patienten har ID-band
Avskärma utgångar
www.lvn.se
Download